24 là bội của những số nào

     
- Chọn bài bác -Bài 1: Tập hợp, thành phần của tập hợpBài 2: Tập vừa lòng số từ bỏ nhiên. Ghi số trường đoản cú nhiênBài 3: những phép tính trong tập hòa hợp số từ nhiênBài 4: Lũy quá với số nón tự nhiênBài 5: máy tự triển khai các phép tínhBài 6: phân chia hết với chia có dư. đặc điểm chia không còn của một tổngBài 7: dấu hiệu chia hết cho 2, mang đến 5Bài 8: tín hiệu chia hết cho 3, mang lại 9Bài 9: Ước với bộiBài 10: Số nguyên tố. Hợp số. Phân tích một số trong những ra vượt số nguyên tốBài 11: hoạt động thực hành cùng trải nghiệmBài 12: Ước chung. Ước chung bự nhấtBài 13: Bội chung. Bội chung nhỏ tuổi nhấtBài 14: chuyển động thực hành với trải nghiệmBài tập cuối chương 1

Mục lục


Xem toàn cục tài liệu Lớp 6 – Chân Trời sáng Tạo: trên đây

Hoạt động khởi cồn trang 28 Toán lớp 6 Tập 1 – Chân trời sáng sủa tạo: Ước với bội gồm họ hàng với nhau ko nhỉ?

Lời giải:

Sau bài học này ta thấy mong và bội bao gồm quan hệ cùng nhau như sau:

a là mong của b thì b là bội của a.

Bạn đang xem: 24 là bội của những số nào

Hoạt động mày mò 1 trang 28 Toán lớp 6 Tập 1 – Chân trời sáng sủa tạo:

a) Lớp 6A bao gồm 36 học sinh. Vào một huyết mục đồng diễn thể dục thể thao nhịp điệu, lớp xếp thành team hình tất cả những hàng phần nhiều nhau. Hãy xong xuôi bảng sau vào vở để tìm các cách nhưng mà lớp có thể xếp team hình.

*

*

b) Viết số 36 các kết quả của hai số bằng những cách không giống nhau.

Lời giải:

a) nếu số hàng là 3 thì số học sinh trong một sản phẩm là: 36:3 = 12 (học sinh).

Nếu số mặt hàng là 4 thì số học sinh trong một hàng là 36:4 = 9 (học sinh).

Nếu số hàng là 6 thì số học viên trong một hàng là: 36:6 = 6 (học sinh).

Nếu số sản phẩm là 9 thì số học viên trong một mặt hàng là: 36:9 = 4 (học sinh).

Nếu số mặt hàng là 12 thì số học viên trong một mặt hàng là: 36:12 = 3 (học sinh).

Nếu số mặt hàng là 18 thì số học sinh trong một hàng là: 36:18 = 2 (học sinh).

Nếu số mặt hàng là 36 thì số học viên trong một mặt hàng là: 36:36 = 1 (học sinh).

Ta gồm bảng sau:

Cách xếp team hình

Số hàng

Số học sinh trong một hàng

Thứ nhất

1

36

Thứ hai

2

18

Thứ ba

3

12

Thứ tư

4

9

Thứ năm

6

6

Thứ sáu

9

4

Thứ bảy

12

3

Thứ tám

18

2

Thứ chín

36

1

b) Số 36 được viết các kết quả của hai số khác biệt như sau:

36 = 36.1 = 18.2 = 12.3 = 9.4 = 6.6.

Thực hành 1 trang 28 Toán lớp 6 Tập 1 – Chân trời sáng sủa tạo:

1) lựa chọn từ thích hợp trong những từ “ước”, “bội” sửa chữa ? làm việc mỗi câu sau để có khẳng định đúng.


a) 48 là ? của 6;

b) 12 là ? của 48;

c) 48 là ? của 48;

d) 0 là ? của 48.

2) Hãy chỉ ta các ước của 6.

3) Số 24 là bội của những số nào?

Lời giải:

1)

a) bởi vì 48 phân tách hết mang lại 6 phải 48 là bội của 6;

b) vị 48 phân chia hết mang lại 12 phải 12 là ước của 48;

c) 48 chia hết mang lại 48 đề xuất 48 là ướccủa 48 (hoặc là bội của 48);

d) 0 phân tách hết đến 48 nên 0 là bội của 48.

2) các ước của 6: Ư(6) = 1; 2; 3; 6.

3) Số 24 là bội của các số 1; 2; 3; 4; 6; 8; 12; 24.

Hoạt động mày mò 2 trang 29 Toán lớp 6 Tập 1 – Chân trời sáng sủa tạo: Số 18 hoàn toàn có thể chia hết cho hồ hết số nào?

Lời giải:

Số 18 rất có thể chia hết đến 1; 2; 3; 6; 9; 18.

Thực hành 2 trang 29 Toán lớp 6 Tập 1 – Chân trời sáng tạo:

Hãy tìm những tập thích hợp sau:

a) Ư(17);

b) Ư(20).

Lời giải:

a) Ta thấy trong những số tự nhiên và thoải mái từ 1 mang đến 17 thì số 17 phân tách hết cho 1; 17

Khi đó, Ư(17) = 1; 17.

b) Ta thấy trong những số tự nhiên và thoải mái từ 1 đến 20 thì số 20 chia hết cho 1; 2; 4; 5; 10; 20.

Khi kia Ư(20) = 1; 2; 4; 5; 10; 20.

Hoạt động mày mò 3 trang 29 Toán lớp 6 Tập 1 – Chân trời sáng tạo:

a) chuẩn bị một số miếng giấy nhỏ có chiều lâu năm 3 cm. Ghép các mảnh giấy bé dại đó thành những băng giấy như minh họa dưới đây:

*

Độ nhiều năm băng giấy đầu tiên là: 3.1 = 3 (cm);

Độ lâu năm băng giấy lắp thêm hai là: 3.2 = 6 (cm);

Tiếp tục cách đó, ta rất có thể tính độ dài những băng giấy máy ba, thứ bốn lần lượt là:

3.3 = 9 (cm); 3.4 = 12 (cm);

– Hãy tính độ lâu năm của nhị băng giấy tiếp theo.

– Nêu dấn xét về mối tương tác giữa số đo độ dài (cm) của các băng giấy nói bên trên với 3.

b) Làm thế nào để tìm được các bội của 3 một bí quyết nhanh chóng?

Lời giải:

a)

– Độ dài của miếng băng giấy thứ năm là: 3.5 = 15 (cm).

– Độ lâu năm của miếng băng thứ sáu là: 3.6 = 18 (cm).

–Ta thấy những số đo độ dài của các băng giấy trên đa số chia hết mang lại 3 cho nên nó là những bội của 3.

Xem thêm: Khoa Học 4: Làm Thế Nào Để Phòng Tránh Bệnh Béo Phì Và Cách Phòng Tránh

b)Muốn tìm kiếm bội của 3 một biện pháp nhanh chóng, ta nhân 3 theo lần lượt với 0, 1, 2, 3,…

Thực hành 3 trang 30 Toán lớp 6 Tập 1 – Chân trời sáng tạo:

Hãy tìm các tập hợp sau:

a) B(4); b) B(7).

Lời giải:

a) lấy 4 theo lần lượt nhân với các số 0; 1; 2; 3; 4; 5; … ta được: 0; 4; 8; 12; 16; 20; …

Khi kia B(4) = 0; 4; 8; 12; 16; 20;….

b) rước 7 nhân theo thứ tự với các số 0; 1; 2; 3; 4; 5; … ta được: 0; 7; 14; 21; 28; 35; …


Khi đó B(7) = 0; 7; 14; 21; 28; 35; ….

Bài 1 trang 30 Toán lớp 6 Tập 1 – Chân trời sáng tạo:

Chọn kí hiệu hoặc cụ cho ? trong những câu sau sẽ được các kết luận đúng.

a) 6 ? Ư(48); b) 12 ? Ư(30); c) 7 ? Ư(42);

d) 18 ? B(4); e) 28 ? B(7); f) 36 ? B(12).

Lời giải:

a) 48 chia hết mang lại 6 đề xuất 48 là bội của 6 giỏi 6 là mong của 48, ta viết 6 ∈ Ư(48);

b) 30 không phân chia hết cho 12 phải 30 ko là bội của 12 giỏi 12 không là cầu của 30, ta viết 12 ∉ Ư(30);

c) 42 phân chia hết mang đến 7 đề nghị 42 là bội của 7 xuất xắc 7 là ước của 42, ta viết 7 ∈ Ư(42);

d) 18 không phân chia hết đến 4 bắt buộc 18 không phải là bội của 4, ta viết 18B(4);

e) 28 phân chia hết đến 7 buộc phải 28 là bội của 7, ta viết 28 B(7);

f) 36 chia hết cho 12 buộc phải 36 là bội của 12, ta viết 36 B(12).

Bài 2 trang 30 Toán lớp 6 Tập 1 – Chân trời sáng sủa tạo:

a) search tập hợp những ước của 30.

b) kiếm tìm tập hợp những bội của 6 bé dại hơn 50.

c) tìm kiếm tập hợp C các số tự nhiên và thoải mái x làm sao để cho x vừa là bội của 18, vừa là ước của 72.

Lời giải:

a) Để tìm mong của 30 ta phân tách 30 theo thứ tự với những số tự nhiên từ 1 đến 30.

Ta thấy 30 phân tách hết mang đến 1; 2; 3; 5; 6; 10; 15; 30.

Vậy tập hợp những ước của 30 là: Ư(30) = 1; 2; 3; 5; 6; 10; 15; 30.

b) Để tìm các bội của 6 ta nhân 6 lần lượt với các số tự nhiên và thoải mái 0; 1; 2; 3; 4; …

Khi kia tập hợp những bội của 6 là: B(6) = 0; 6; 12; 18; 24; 30; 36; 42; 48; 54; 60; ….

Tập hợp các bội của 6 bé dại hơn 50 là: 0; 6; 12; 18; 24; 30; 36; 42; 48.

c)

Ta đem 18 nhân lần lượt các số thoải mái và tự nhiên 0; 1; 2; 3; 4; 5; …

Ta được: B(18) = 0; 18; 36; 54; 72; 81; 90; …

Ta lấy 72 phân chia cho tất các các số thoải mái và tự nhiên khác 0 từ một đến 72, ta được:

Ư(72) = 1; 2; 3; 4; 6; 8; 9; 12; 18; 24; 36; 72

Vì x là số vừa là bội của 18 vừa là cầu của 72 nên x ∈ 18; 36;72;

Bài 3 trang 30 Toán lớp 6 Tập 1 – Chân trời sáng sủa tạo:

Viết mỗi tập thích hợp sau bằng cách liệt kê những phần tử.

a) A = x > 6;

b) B = x∈B(12) .

Lời giải:

a) Ta đem 40 phân tách cho tất cả các số thoải mái và tự nhiên từ 1 mang lại 40 ta được:

Ư(40) = 1; 2; 4; 5; 8; 10; 20; 40.

Vì x∈Ư(40) cùng x > 6 đề xuất x ∈8; 10; 20; 40.

Vậy A = 8; 10; 20; 40.

b) Ta rước 12 nhân theo thứ tự với 0; 1; 2; 3; 4; 5; … ta được:

B(12) = 0; 12; 24; 36; 48; 60; 72; …

Vì x∈B(12) với 24 ≤ x ≤ 60nên x ∈24; 36; 48; 60.

Vậy B = 24; 36; 48; 60.

Bài 4 trang 30 Toán lớp 6 Tập 1 – Chân trời sáng tạo:

Trò đùa “Đua viết số cuối cùng” Bình với Minh chơi trò chơi “đua viết số cuối cùng”. đôi bạn trẻ thi viết các số theo quy định như sau: bạn chơi trước tiên sẽ viết một trong những tự nhiên không to hơn 3. Sau đó đến lượt người thứ nhì viết rồi quay trở lại người trước tiên và cứ cố gắng tiếp tục, … sao cho kể từ sau số viết đầu tiên, mỗi chúng ta viết một số to hơn số bạn tôi vừa viết tuy nhiên không lớn hơn quá 3 1-1 vị. Ai viết được số đôi mươi trước thì người đó thắng. Sau một số lần chơi, Minh thấy Bình luôn thắng. Minh thắc mắc: “Sao dịp nào cậu cũng chiến thắng tớ thế?”. Bình cười: “Không cần lúc như thế nào tớ cũng chiến hạ được cậu đâu”.


a) Bình đang chơi ra làm sao để win được Minh? Minh hoàn toàn có thể thắng được Bình khi nào?

b) Hãy chơi cùng chúng ta trò chơi trên. Em hãy khuyến nghị một mức sử dụng chơi new cho trò chơi trên rồi đùa cùng các bạn.

Lời giải:

Để viết được số 20 trước thì tín đồ thắng cuộc phải viết được số 16, vì chưng dù bạn chơi tiếp sau có viết 17 hay 18 (không lớn hơn quá 3 đối chọi vị), người ý muốn thắng cuộc vẫn viết được số 20. Tựa như để viết được số 16, người muốn thắng cuộc nên viết được số 12. Cứ như vậy người mong thắng cuộc đề xuất viết được số 8, số 4, số 0.

Vậy ai biết được thì rất cần phải viết được dãy số 0; 4; 8; 12; 16; 20 (gồm các số là bội của 4) thì người này sẽ thắng.

Có thể Bình sẽ biết được tuyệt kỹ này nên luôn thắng được Minh.

Xem thêm: Bộ Đề Đánh Thức Con Người Phi Thường Trong Bạn Đọc Hiểu Hay Nhất

Minh rất có thể thắng được Bình lúc Minh nỗ lực được tuyệt kỹ trên cùng có cơ hội viết được một trong số số 0; 4; 8; 12; 16; trăng tròn trước Bình.