5X-5 THÀNH NHÂN TỬ

     

Dưới đấy là bài tập liên quan đến phân tích nhiều thức thành nhân tử . Tất cả 10 câu hỏi trắc nghiệm, trải phần đa từ hầu như câu cơ bản đến nâng cao. Nhằm giúp cho các bạn trung bình khá có thể làm được. Sau cuối là chỉ dẫn giải cụ thể và đáp án . Chúng ta cùng tìm hiểu thêm với loài kiến nhé .

Bạn đang xem: 5x-5 thành nhân tử

I. Toán lớp 8: bài xích tập trắc nghiệm phân tích đa thức thành nhân tử

*

Bài 2: Đa thức : 2-25

*
=0. Search x với giá trị là dương ?

A. 1B. 2C. D. 3

Bài 3:Tìm giá trị y vừa lòng 49( y - 4 )2- 9( y + 2 )2= 0 ?

*

Bài 4:Tính cực hiếm của biểu thức A = x2- y2+ 2y - 1 với x=3 và y=1.

A. A = - 9. B.A = 0.C. A = 9. D. A = - 1.

Bài 5:Phân tích đa thức thành nhân tử: x3+ x2+ y3+ xy

(x + y).(x2- xy + y2+ x)(x - y).(x2+ xy + y2- x)(x + y).(x2+ xy + y2- x)(x - y).(x2+ xy - y2+ x)

Bài 6:Phân tích nhiều thức thành nhân tử: x3– 9x + 2x2y + xy2

x. (x - y + 3).(x + y - 3)x. (x + y + 3).(x + y - 3)x. (x - y + 3).(x - y - 1)x. (x + y + 1).(x - y - 3)

Bài 7:Phân tích đa thức thành nhân tử: x5+ 4x

x.(x2+ 2 ).(x2- 2).x.(x2+ 2 + x).(x2+ 2- x).x.(x2+ 2 + 2x).(x2+ 2 - 2x).x.(x4+ 4)

Bài 8:Phân tích đa thức thành nhân tử A = x2– 5x + 4

(x - 4).(x - 1)(x – 4).(x + 1)(x + 4).(x + 1)Đáp án khác

Bài 9:Phân tích nhiều thức thành nhân tử:

*

*

Bài 10:Phân tích nhiều thức thành nhân tử: 2x2y + 2x + 4xy + x2+ 2y + 1

(x + 1)2. (2y + 1).(x - 1)2. (2y - 1).(x2+ x + 1). (2y + 1).Đáp án khác

II. Toán lớp 8: trả lời giải bỏ ra tiết

Bài 1:

*

Bài 2:

Hướng dẫn giải chi tiết:

2 – 25x2= 0

⇔ ()2– (5x)2= 0

⇔ (– 5x)( + 5x) = 0

⇔ – 5x = 0 hoặc + 5x = 0

Chọn đáp án D.

Bài 3:

Hướng dẫn giải đưa ra tiết:

Ta tất cả 49( y - 4 )2- 9( y + 2 )2= 0

⇔ 49( y2- 8y + 16 ) - 9( y2+ 4y + 4 ) = 0

⇔ 49y2- 392y + 784 - 9y2- 36y - 36 = 0

⇔ 40y2- 428y + 748 = 0

⇔ 4( 10y2- 107y + 187 ) = 0

⇔ 4( 5y - 11 )( 2y - 17 ) = 0

*

Bài 4:

Hướng dẫn giải bỏ ra tiết:

Ta có A = x2- y2+ 2y - 1 = x2- ( y2- 2y + 1 )

= x2- ( y - 1 )2= ( x - y + 1 )( x + y - 1 ) (hằng đẳng thức a2- b2= ( a - b )( a + b ) ).

Khi đó với x = 3 và y = 1, ta gồm A = ( 3 - 1 + 1 )( 3 + 1 - 1 ) = 3.3 = 9.

Chọn giải đáp C.

Bài 5:

Hướng dẫn giải đưa ra tiết:

Ta có: x3+ x2+ y3+ xy = (x3+ y3) + (x2+ xy)

= (x + y). (x2– xy + y2) + x.(x + y)

= (x + y). (x2- xy + y2+ x)

Bài 6:

Hiển thị đáp án

Ta có: x3– 9x + 2x2y + xy2

= x.(x2– 9 + 2xy + y2)

= x.

Xem thêm: Biên Đọ Dao Động Của Vật Là :, Biên Độ Dao Động Là Gì Và Những Kiến Thức Cần Nắm

<(x2+ 2xy + y2) – 9>

= x.<(x + y)2– 32>

= x.(x + y + 3).(x + y - 3)

Chọn câu trả lời B

Bài 7:

Hướng dẫn giải bỏ ra tiết:

Ta có:

x5+ 4x = x.(x4+ 4)

= x.<(x4+ 4x2+ 4) - 4x2>.

= x.<(x2+ 2)2- (2x)2>.

= x.(x2+ 2 + 2x).(x2+ 2 - 2x).

Chọn giải đáp C

Bài 8:

Hướng dẫn giải chi tiết:

Ta có:

A = x2– 5x + 4 = x2– x - 4x + 4

A = (x2– x ) – (4x – 4)

A = x(x – 1) - 4(x – 1)

A = (x - 4). (x – 1)

Chọn giải đáp A

Bài 9:

*

Bài 10:

Hướng dẫn giải bỏ ra tiết:

Ta có:

2x2y + 2x + 4xy + x2+ 2y + 1

= (2x2y + 4xy + 2y ) + (x2+ 2x + 1 )

= 2y.(x2+ 2x + 1) + (x2+ 2x + 1)

= 2y(x + 1)2+ (x + 1)2

= (x + 1)2. (2y + 1).

Xem thêm: 401 8 Triệu Tấn Bằng Bao Nhiêu Kg, Đổi Tấn, Tạ, Yến Sang Kg

Chọn giải đáp A

Bài tập liên quan đến phân tích đa thức thành nhân tử đã có được Kiến biên soạn không thiếu thốn và đưa ra tiết, hy vọng rằng nó sẽ giúp chúng ta ôn tập giỏi để sẵn sàng kiến thức để kiểm tra và thi học tập kì . Các bạn hãy làm đi làm việc lại thật các lần để nâng cấp kĩ năng của bản thân, để hoàn toàn có thể làm được những bài toán khó . Chúc chúng ta thành công trên tuyến đường học tập.