Anh 8 Tập 1 Unit 1

     

Task 1.Look at the following pie chart on leisure activities in the US và answer the questions.

Bạn đang xem: Anh 8 tập 1 unit 1

(Nhìn vào biểu đồ hình tròn trụ sau về những vận động ở Mỹ và vấn đáp những câu hỏi.)

*

*

Đáp án:

1. 5.1 hours

2. They vì reading, socializing, communicating, thể thao exercises, using computer, relaxing & thinking, watching TV và other leisure activities.

3. Watching TV, socialising and communicating, using the computer.

Tạm dịch:

Thời gian thư giãn nghỉ ngơi trung bình mỗi ngày

17 phút thư giãn giải trí và suy nghĩ

25 phút sử dụng máy vi tính để thư giãn

19 phút chơi thể thao với luyện tập

20 phút hiểu sách

39 phút hòa nhập thôn hội và giao tiếp

18 phút là những hoạt động thư giãn khác 2,8 tiếng xem ti vi.

TỔNG THỜI GIAN mang đến THỂ THAO VÀ THƯ GIÃN NGHỈ NGƠI = 5,1 GIỜ

1.Người dân ở Mỹ gồm bao nhiêu thời gian thư giãn sống trung bình mỗi ngày vào năm 2012?

5.1 giờ

2.Họ làm gì trong thời hạn rảnh?

Họ phát âm sách, giao tiếp, chuyển động xã hội, bầy đàn dục thể thao, áp dụng máy tính, thư giãn giải trí và suy ngẫm, coi TV và các vận động giải trí khác.

3.Ba chuyển động phổ trở nên nhất là gì?

Xem TV, giao lưu cùng các chuyển động xã hội, thực hiện máy tính.

Bài 2

Task 2.Complete the table with information from the pie chart.

Xem thêm: Bài Văn Mẫu Kể Về Sự Tích Hồ Ba Be, Sự Tích Hồ Ba Bể

(Hoàn thànhbảng sau với tin tức từ biểu trang bị hình trònởtrên.)

*

Đáp án:

Tạm dịch:

Tên hoạt động

Verb(Động từ)

thư giãn

suy nghĩ

sử dụng

làm

xem

đọc

giao lưu

giao tiếp

relax

think

use

do

watch

read

socialise

communicate

Bài 3

Task 3.Look at the words. Match them khổng lồ the categorylabels..

(Nhìn vào các từ. Nối bọn chúng với thương hiệu loại.)

*

Hướng dẫn giải:

1 - e

Tạm dịch:trượt ván - đùa thể thao

2 - b

Tạm dịch:một tè thuyết, một bài thơ, một tạp chí - đọc

3 - f

Tạm dịch:tin tức, một công tác thực tế, một vở kịch - coi ti vi

4 - a

Tạm dịch:một ngữ điệu mới, một năng lực - học điều nào đấy thú vị

5 - d

Tạm dịch:thu thập tem, gấp giấy origami - gồm sở thích

6 - h

Tạm dịch:đến địa phương biểu diễn, thăm viện bảo tàng - đi sự kiện/địa điểm văn hóa

7 - c

Tạm dịch:thăm chúng ta hàng, đi tải sắm, làm cho đồ tự làm - dành thời gian cho gia đình

8 - g

Tạm dịch:nhắn tin, đi coi phim, đi dạo — gặp mặt với bạn bè

Bài 4

Task 4.How much time bởi you spend a day on liesure activities? What are the three activities that you vì chưng the most? share your ideas with a partner.

(Em dành riêng bao nhiêu thời gian trong một ngày mang đến những vận động thư giãn ngủ ngơi? Ba vận động thư giãn sinh sống nào cơ mà em làm các nhất? share những chủ ý của em cùng với một các bạn học.)

Hướng dẫn giải:

I usually spend 3 hours a day for leisure activities. I often watch TV, play badminton & read book most. I also play computer games, play piano, relax...

Tạm dịch:

Tôi thường xuyên dành3 tiếng một ngày đến những hoạt động thư giãn ngủ ngơi. Tôi thường xem ti vi, chơi cầu lông với đọc sách những nhất. Tôi cũng chơi trò giải trí máy vi tính, chơi dương cầm, thư giãn...

Xem thêm: Top Các Trường Đại Học Nổi Tiếng Ở Hà Nội Với Cơ Hội Nghề Nghiệp Cao

Bài 5

Task 5.Complete the words under the pictures with /br/ or /pr/. Listen to check your answers & repeat.

(Hoàn thành đều từ bên dưới những bức ảnh với /br/ giỏi /pr/. Nghe để đánh giá những câu trả lời của em với lặp lại.)