AXIT AMIN LÀ ĐƠN PHÂN CẤU TẠO NÊN

     

Một loại thực vật có bộ NST 2n = 24. Trả sử có một thể thốt nhiên biến của chủng loại này chỉ bị đột mất tích đoạn nhỏ tuổi không cất tâm động ở một NST thuộc cặp số 5. Cho biết thêm không phát sinh thốt nhiên biến mới, thể đột nhiên biến này bớt phân thông thường và không xảy ra trao đổi chéo.

Theo lí thuyết, tất cả bao nhiêu phạt biểu dưới đây đúng về thể đột nhiên biến này?

I. Giao tử được tạo nên từ thể bỗng nhiên biến này còn có 12 NST.

II. Nút độ biểu hiện của toàn bộ các gen trên NST số 5 đa số tăng lên.

III. Trong toàn bô giao tử được tạo nên có 1/2 số giao tử không có NST thốt nhiên biến.

IV. Tất cả các gen còn sót lại trên NST số 5 mọi không có tác dụng nhân đôi.

Bạn đang xem: Axit amin là đơn phân cấu tạo nên


A. 1


B. 3


C. 4


D. 2


Câu 3:


Hai mạch của phân tử ADN link với nhau bằng link nào sau đây?


A. Hiđro


B. cùng hóa trị


C. Ion


D. Este


Câu 4:


Phân tử nào tiếp sau đây trực tiếp làm cho khuôn cho quá trình dịch mã?


A. ADN


B. mARN


C. tARN


D.rARN


Câu 5:


Một phân tử ADN ở vi trùng có 10% số nuclêôtit loại A. Theo lí thuyết, tỉ trọng nuclêôtit các loại G của phân tử này là bao nhiêu?


A.

Xem thêm: Tập Đọc Lớp 4: Văn Hay Chữ Tốt Lớp 4 Tập 1, Tập Đọc Văn Hay Chữ Tốt Lớp 4 Trang 130

10%


B. 30%


C. 20%


D. 40%


Câu 6:


Một phân tử ADN ở vi khuẩn có tỉ lệ (A+T)/(G+X)=2/3. Theo lí thuyết, tỉ lệ nuclêôtit loại G của phân tử này là


A. 60%.


B. 20%.


C. 30%.


D. 15%.


Bình luận


comment
Hỏi bài xích

Hỗ trợ đăng ký khóa huấn luyện tại thehetrethanhhoa.com.vn


*

links
thông tin thehetrethanhhoa.com.vn
Tải vận dụng
× CHỌN BỘ SÁCH BẠN MUỐN xem

Hãy chọn đúng chuẩn nhé!


Đăng ký


cùng với Google với Facebook

Hoặc


Đăng ký

Bạn đã tài năng khoản? Đăng nhập


thehetrethanhhoa.com.vn

Bằng cách đăng ký, bạn đồng ý với Điều khoản thực hiện và cơ chế Bảo mật của chúng tôi.


Đăng nhập


với Google cùng với Facebook

Hoặc


Đăng nhập
Quên mật khẩu?

Bạn chưa xuất hiện tài khoản? Đăng ký


thehetrethanhhoa.com.vn

Bằng bí quyết đăng ký, bạn đồng ý với Điều khoản sử dụng và cơ chế Bảo mật của bọn chúng tôi.

Xem thêm: Đối Tượng Thí Nghiệm Của Menđen Khi Nghiên Cứu Các Quy Luật Di Truyền Là


Quên mật khẩu


Nhập showroom email bạn đăng ký để lấy lại password
rước lại password

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký


thehetrethanhhoa.com.vn

Bằng bí quyết đăng ký, bạn đồng ý với Điều khoản áp dụng và chính sách Bảo mật của chúng tôi.


Bạn vui mừng để lại tin tức để được TƯ VẤN THÊM
chọn lớp Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
Gửi
gmail.com
thehetrethanhhoa.com.vn