Bài 1 toán 11 trang 63

     

(Omega = left SSS; m SSN; m SNS; m SNN; m NSS; m NSN; m NNS; m NNN ight\)
Bạn đang xem: Bài 1 toán 11 trang 63

LG b

Xác định các biến cố:

A: "Lần đầu mở ra mặt sấp";

B: "Mặt sấp xảy ra đúng một lần";

C: "Mặt ngửa xẩy ra ít tốt nhất một lần".

Lời giải chi tiết:

(eginarraylA = left SSS; m SSN; m SNS; m SNN ight\B = left SNN; m NSN; m NNS ight\C = left SSN; m SNS;;SNN;;NSS; m NSN; m NNS; m NNN ight\endarray)

 thehetrethanhhoa.com.vn


*
Bình luận
*
phân chia sẻ
Bài tiếp sau
*Xem thêm: Câu `1: Công Tắc 3 Cực Gồm Các Cực Sau :, Câu `1: Công Tắc 3 Cực Gồm Các Cực Sau:A

*
*
*
*
*
*
*
*

*
*

vấn đề em chạm mặt phải là gì ?

Sai chính tả Giải khó khăn hiểu Giải sai Lỗi khác Hãy viết cụ thể giúp thehetrethanhhoa.com.vn
Xem thêm: Quan Hệ Xã Hội Dưới Thời Tần Là Gì? Sử Bài 5 Flashcards

Cảm ơn các bạn đã áp dụng thehetrethanhhoa.com.vn. Đội ngũ thầy giáo cần nâng cao điều gì để chúng ta cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại thông tin để ad hoàn toàn có thể liên hệ cùng với em nhé!


Liên hệ | cơ chế

Đăng ký kết để nhận lời giải hay và tài liệu miễn phí

Cho phép thehetrethanhhoa.com.vn nhờ cất hộ các thông tin đến chúng ta để nhận ra các lời giải hay cũng giống như tài liệu miễn phí.