Bài 141 vở bài tập toán lớp 4

     
a 3 2m 4kg 3l 4 giờ 1m2
b 8 5m 9kg 7l 5 giờ 3m2
Tỉ số của a với b
Tỉ số của b cùng a
Đáp án:


Bạn đang xem: Bài 141 vở bài tập toán lớp 4

*

Bài 2 trang 67 VBT Toán 4 Tập 2: hai túi gạo có cân nặng là 54 kg. Túi trước tiên có trọng lượng bằng 4/5 túi trang bị hai. Hỏi từng túi có khối lượng bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

Đáp án:

Tóm tắt


*

Theo hình vẽ, tổng số phần đều bằng nhau là:

4 + 5 = 9 (phần)

Số ki-lô-gam gạo gồm trong túi trước tiên là:

54: 9 × 4 = 24 (kg)

Số ki-lô-gam gạo gồm trong túi thiết bị hai là:

54: 9 × 5 = 30 (kg)

Đáp số: túi trước tiên là: 24 kg

Túi thứ hai là: 30 kg

Bài 3 trang 67 VBT Toán 4 Tập 2: Viết số phù hợp vào ô trống:

Tổng 360 392 1692 11256
Tỉ số 1: 7 5: 9 19: 17 123: 45
Số sản phẩm nhất
Số sản phẩm công nghệ hai
Đáp án:
Tổng 360 392 1692 11256
Tỉ số 1: 7 5: 9 19: 17 123: 45
Số thiết bị nhất45 140 893 8241
Số máy hai 315 252 799 3015

Bài 4 trang 68 VBT Toán 4 Tập 2: hình vuông vắn có cạnh bằng 3m. Hình chữ nhật gồm chiều dài 5m cùng chiều rộng lớn 3m. Tra cứu tỉ số của diện tích hình chữ nhật

Đáp án:

Tóm tắt


*Xem thêm: Cách Vẽ Biểu Đồ Cột Trong Excel Đơn Giản, Cách Vẽ Biểu Đồ Cột Trong Excel Chi Tiết Nhất

Diện tích hình vuông vắn đó là:

3 × 3 = 9 (m2)

Diện tích hình chữ nhật là:

5 × 3 = 15 (m2)

Tỉ số diện tích hình vuông vắn và hình chữ nhật là:

9: 15 hay


*

*

Đáp số:

*

Bài trước:
Bài 140: luyện tập (trang 65 VBT Toán 4 Tập 2)Bài tiếp: Bài 142: Tìm hai số lúc biết hiệu cùng tỉ số của hai số kia (trang 69 VBT Toán 4 Tập 2)


Xem thêm: Làm Cách Xem Video Trên Google Drive Bị Giới Hạn Phát Trên 24H

Giải Vở bài xích tập Toán 4

Giải VBT Toán 4 Tập 1

Chương 1: Số từ bỏ nhiên. Bảng đơn vị chức năng đo khối lượngBài 1. Ôn tập các số đến 100 000 (trang 3 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 2. Ôn tập các sô cho 100 000 (tiếp theo) (trang 4 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 3. Ôn tập những số mang đến 100 000 (tiếp theo) ( trang 5 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 4. Biểu thức có chứa một chữ (trang 6 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 5. Luyện tập (trang 7 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 6. Những số tất cả 6 chữ số (trang 8 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 7. Rèn luyện ( trang 9 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 8. Hàng cùng lớp (trang 10 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 9. So sánh những số có không ít chữ số (trang 11 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 10. Triệu cùng lớp triệu (trang 12 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 11. Triệu và lớp triệu (tiếp theo) (trang 13 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 12. Luyện tập (trang 14 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 13. Luyện tập (trang 15 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 14. Hàng số tự nhiên và thoải mái (trang 16 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 15. Viết số tự nhiên trong hệ thập phân (trang 17 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 16. đối chiếu và xếp thiết bị tự các số tự nhiên và thoải mái (trang 18 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 17. Rèn luyện (trang 19 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 18. Yến, tạ, tấn (trang trăng tròn VBT Toán 4 Tập 1)Bài 19. Bảng đơn vị chức năng đo cân nặng (trang 21 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 20. Giây, thế kỉ (trang 22 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 21. Luyện tập (trang 23 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 22. Search số trung bình cộng (trang 24 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 23. Luyện tập (trang 25 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 24. Biểu vật (trang 26 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 25. Biểu đồ vật (tiếp theo) (trang 27 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 26. Luyện tập (trang trang 29 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 27. Rèn luyện chung (trang 31 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 28. Tự khám nghiệm (trang 33 VBT Toán 4 Tập 1)Chương 2: tứ phép tính với những số từ bỏ nhiên. Hình họcBài 29. Phép cùng (trang 35 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 30. Phép trừ (trang 36 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 31. Rèn luyện (trang 37 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 32. Biểu thức tất cả chứa nhì chữ (trang 38 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 33. Tính chất giao hoán của phép cộng (trang 39 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 34. Biểu thức gồm chứa ba chữ (trang 40 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 35. Tính chất kết hợp của phép tính cộng (trang 41 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 36. Rèn luyện (trang 42 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 37. Tìm nhị số lúc biết tổng cùng hiệu của hai số kia (trang 43 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 38. Luyện tập (trang 44 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 39. Luyện tập chung (trang 45 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 40. Góc nhọn, góc tù, góc bẹt (trang 46 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 41. Hai tuyến phố thẳng vuông góc (trang 47 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 42. Hai đường thẳng tuy vậy song (trang 49 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 43. Vẽ hai tuyến phố thẳng vuông góc (trang 51 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 44. Vẽ hai đường thẳng tuy vậy song (trang 52 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 45. Thực hành vẽ hình chữ nhật (trang 53 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 46. Thực hành vẽ hình vuông (trang 54 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 47. Luyện tập (trang 55 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 48. Luyện tập chung (trang 57 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 49. Nhân một trong những với một chữ số (trang 59 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 50. Tính chất giao hoán của phép nhân (trang 60 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 51. Nhân số 10, 100, 1000,... Chia cho số 10, 100, 1000,... (trang 61 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 52. Tính chất phối hợp của phép nhân (trang 62 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 53. Nhân cùng với số gồm tận thuộc là chữ số 0 (trang 63 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 54. Đề - xi - mét vuông (trang 64 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 55. M2 (trang 65 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 56. Nhân một trong những với một tổng (trang 66 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 57. Nhân một số trong những với một hiệu (trang 67 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 58. Rèn luyện (trang 68 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 59. Nhân số gồm hai chữ số (trang 69 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 60. Rèn luyện (trang 70 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 61. Giới thiệu nhân nhẩm số bao gồm hai chữ số cùng với 11 (trang 71 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 62. Nhân cùng với số với ba chữ số ( trang 72 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 63. Nhân với số có cha chữ số (trang 73 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 64. Rèn luyện (trang 74 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 65. Rèn luyện chung (trang 75 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 66. Phân chia một tổng cho một vài ( trang 77 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 67. Phân chia cho số gồm một chữ số (trang 78 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 68. Rèn luyện (trang 79 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 69. Chia một số trong những cho một tích ( trang 80 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 70. Chia một tích cho một số (trang 81 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 71. Phân chia hai số tận cùng là chữ số 0 (trang 82 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 72. Chia cho số bao gồm hai chữ số (trang 83 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 73. Chia cho số có hai chữ số (tiếp theo) (trang 84 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 74. Rèn luyện (trang 85 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 75.Chia cho số tất cả hai chữ số (tiếp theo) (trang 86 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 76. Luyện tập (trang 87 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 77. Thương tất cả chữ số 0 (trang 88 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 78. Phân chia cho số có tía chữ số (trang 89 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 79. Luyện tập (trang 90 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 80. Chia cho số có ba chữ số (tiếp theo) (trang 91 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 81. Rèn luyện (trang 92 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 82. Luyện tập chung (trang 91 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 83. Tự kiểm soát ( trang 94 VBT Toán 4 Tập 1)

Giải VBT Toán 4 Tập 2

Chương 3: dấu hiệu chia hết mang lại 2, 5, 9, 3 - ra mắt Hình bình hànhBài 84: tín hiệu chia hết cho 2 (trang 3 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 85: tín hiệu chia hết cho 5 (trang 4 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 86: rèn luyện (trang 5 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 87: tín hiệu chia hết mang đến 9 (trang 6 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 88: tín hiệu chia hết mang đến 3 (trang 6 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 89: rèn luyện (trang 7 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 90: luyện tập chung (trang 8 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 91: Ki-lô-mét vuông (trang 9 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 92: rèn luyện (trang 10 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 93: Hình bình hành ( trang 11 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 94: diện tích s hình bình hành (trang 12 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 95: luyện tập (trang 13 VBT Toán 4 Tập 2)Chương 4: Phân số - các phép tính với phân số - giới thiệu Hình thoiBài 96: Phân số (trang 15 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 97: Phân số và phép phân tách số thoải mái và tự nhiên (trang 16 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 98: Phân số với phép phân tách số tự nhiên và thoải mái (Tiếp theo) (trang 17 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 99: rèn luyện (trang 18 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 100: Phân số cân nhau ( trang 19 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 101: Rút gọn gàng phân số (trang 20 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 102: luyện tập (trang 21 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 103: Quy đồng mẫu số những phân số (trang 22 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 104: Quy đồng mẫu mã số những phân số (Tiếp theo) (trang 23 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 105: rèn luyện (trang 24 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 106: luyện tập chung (trang 26 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 107: đối chiếu hai phân số cùng mẫu số (trang 27 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 108: luyện tập (trang 27 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 109: đối chiếu hai phân số khác mẫu mã số (trang 28 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 110: luyện tập (trang 30 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 111: luyện tập chung (trang 32 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 112: rèn luyện chung (trang 33 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 113: luyện tập chung (trang 34 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 114: Phép cộng phân số (trang 35 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 115: Phép cùng phân số (Tiếp theo) (trang 36 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 116: luyện tập (trang 37 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 117: luyện tập (trang 38 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 118: Phép trừ phân số (trang 39 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 119: Phép trừ phân số (Tiếp theo) (trang 40 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 120: rèn luyện (trang 41 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 121: rèn luyện chung (trang 42 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 122: Phép nhân phân số (trang 43 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 123: luyện tập (trang 44 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 124: rèn luyện (trang 45 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 125: tìm kiếm phân số của một trong những (trang 46 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 126: Phép phân chia phân số (trang 47 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 127: rèn luyện (trang 48 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 128: rèn luyện (trang 49 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 129: rèn luyện chung (trang 50 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 130: luyện tập chung (trang 51 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 131: luyện tập chung (trang 53 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 132: luyện tập chung (trang 54 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 133: Hình thoi (trang 56 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 134: diện tích hình thoi (trang 57 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 135: rèn luyện (trang 58 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 136: rèn luyện chung (trang 60 VBT Toán 4 Tập 2)Chương 5: Tỉ số - một trong những bài toán tương quan đến tỉ số - Tỉ lệ phiên bản đồBài 137: ra mắt tỉ số (trang 61 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 138: Tìm nhị số lúc biết tổng với tỉ số của hai số đó (trang 62 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 139: rèn luyện (trang 64 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 140: rèn luyện (trang 65 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 141: luyện tập chung (trang 67 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 142: Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của nhì số kia (trang 69 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 143: luyện tập (trang 70 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 144: luyện tập (trang 71 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 145: luyện tập chung (trang 73 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 146: luyện tập chung (trang 75 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 147: Tỉ lệ bạn dạng đồ (trang 77 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 148: Ứng dụng của tỉ lệ phiên bản đồ (trang 79 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 149: Ứng dụng của tỉ lệ bạn dạng đồ (Tiếp theo) (trang 80 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 150: thực hành thực tế (trang 81 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 151: thực hành thực tế (Tiếp theo) (trang 82 VBT Toán 4 Tập 2)Chương 6: Ôn tậpBài 152: Ôn tập về số tự nhiên (trang 83 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 153: Ôn tập về số tự nhiên và thoải mái (Tiếp theo) (trang 84 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 154: Ôn tập về số tự nhiên và thoải mái (Tiếp theo) (trang 85 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 155: Ôn tập về các phép tính với số thoải mái và tự nhiên (trang 87 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 156: Ôn tập về các phép tính cùng với số thoải mái và tự nhiên (Tiếp theo) (trang 88 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 157: Ôn tập về những phép tính với số thoải mái và tự nhiên (Tiếp theo) (trang 89 VBT Toán 4 Tập 20)Bài 158: Ôn tập về biểu đồ vật (trang 90 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 159: Ôn tập về phân số (trang 92 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 160: Ôn tập về các phép tính cùng với phân số (trang 93 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 161: Ôn tập về các phép tính cùng với phân số (Tiếp theo) (trang 95 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 162: Ôn tập về những phép tính cùng với phân số (Tiếp theo) (trang 97 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 163: Ôn tập về những phép tính cùng với phân số (Tiếp theo) (trang 98 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 164: Ôn tập về đại lượng (trang 99 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 165: Ôn tập về đại lượng (Tiếp theo) (trang 101 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 166: Ôn tập về đại lượng (Tiếp theo) (trang 102 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 167: Ôn tập về hình học (trang 102 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 168: Ôn tập về hình học tập (Tiếp theo) (trang 105 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 169: Ôn tập về tra cứu số trung bình cùng (trang 106 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 170: Ôn tập về tìm hai số lúc biết tổng và hiệu của hai số đó ( trang 108 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 171: Ôn tập về tìm nhị số lúc biết tổng hoặc hiệu cùng tỉ số của nhì số kia (trang 110 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 172: rèn luyện chung (trang 111 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 173: rèn luyện chung (trang 113 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 174: luyện tập chung (trang 115 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 175: Tự chất vấn (trang 117 VBT Toán 4 Tập 2)