Bài 16 Lịch Sử Lớp 12

     
*

*

Lý thuyết Sử 12: bài bác 16. Phong trào giải phóng dân tộc bản địa và tổng khởi nghĩa mon Tám (năm 1939-1945). Nước việt nam dân công ty cộng hòa ra đời


Bài 16. Phong trào giải phóng dân dộc cùng tổng khởi nghĩa tháng Tám (năm 1939-1945). Nước Việt nam giới dân chủ cộng hòa rađời

I. TÌNH HÌNH VIỆT nam giới TRONG NHỮNG NĂM (1939 - 1945)

1. Tình trạng chính trị

a. Thế giới

- Pháp thực hiện chính sách thù địch đối với những lực lượng tiến bộ trong nước và phong trào cách mạng ở thuộc địa.

Bạn đang xem: Bài 16 lịch sử lớp 12

b. Việt Nam

- Ở Đông Dương, Toàn quyền Đơcu thực hiện chế độ vơ vét sức người, sức của của Việt phái nam để dốc vào cuộc chiến tranh.

- 9/1940, Nhật vượt biên giới Việt - Trung vào miền Bắc Việt Nam, Pháp nhanh lẹ đầu hàng.

- Nhật sử dụng bộ máy thống trị của Pháp để vơ vét kinh tế phục vụ đến chiến tranh, đàn áp bí quyết mạng.

- Ở VN, bên cạnh đảng phái thân Pháp còn tồn tại đảng phái thân Nhật như: Đại Việt, Phục Quốc. Ra sức tuyên truyền lừa bịp về văn minh, sức mạnh Nhật Bản, thuyết Đại Đông Á, dọn đường đến Nhật hất cẳng Pháp.

- Việt nam đặt dưới ách thống trị của Nhật - Pháp.

- Đầu 1945, phát xít Đức bị thất bại nặng nề (châu Âu), Nhật bị thảm bại to ở nhiều nơi. (ở châu Á - tỉnh thái bình Dương).

2. Tình hình kinh tế - xóm hội

a. Kinh tế

* chế độ của Pháp

- Đầu mon 9/1939, Toàn quyền Ca-tơ-ru ra lệnh tổng động viên nhằm cung cấp cho mẫu quốc tiềm lực tối đa của Đông Dương về quân sự, nhân lực, những sản phẩm và nguyên liệu”.

- Pháp thi hành chính sách “Kinh tế chỉ huy”: tăng thuế cũ, đặt thêm thuế mới, sa thải công nhân, viên chức, giảm tiền lương, tăng giờ làm, kiểm soát gắt gao sản xuất, phân phối, ấn định giá bán cả.

* chính sách của Nhật

- Pháp phải mang lại Nhật sử dụng phương tiện giao thông, kiểm rà soát đường sắt, tàu biển. Nhật bắt Pháp vào 4 năm 6 tháng nộp khoản tiền 723.786.000 đồng.

- Cướp ruộng đất của nông dân, bắt dân cày nhổ lúa, ngô để trồng đay, thầu dầu phục vụ cho chiến tranh.

Xem thêm: Bài Soạn Thuyết Minh Về Một Thứ Đồ Dùng (Trang 144), Học Tốt Ngữ Văn

- Buộc Pháp xuất cảng các nguyên liệu chiến tranh sang trọng Nhật với giá chỉ rẻ như: than, sắt, cao su, xi măng.

- doanh nghiệp của Nhật đầu tư vào những ngành phục vụ mang lại quân sự như măng-gan, sắt, phốt phát, crôm.

b. Làng hội

- chủ yếu sách tách bóc lột của Pháp – Nhật đẩy quần chúng. # ta tới chỗ cùng cực. Cuối 1944 đầu năm 1945 có tới 2 triệu đồng bào ta chết đói.

- những giai cấp, tầng lớp ở nước ta, trừ tay không nên đế quốc, đại địa chủ cùng tư sản mại bản đều bị ảnh hưởng bởi thiết yếu sách bóc lột của Pháp- Nhật.

- Đảng phải kịp thời, đề ra đường lối đấu tranh phù hợp.

II. PHONG TRÀO GIẢI PHÓNG DÂN TỘC TỪ THÁNG 9/1939 ĐẾN THÁNG 3/1945

1. Hội nghị Ban Chấp hành Trung Ương Đảng Cộng sản Đông Dương tháng 11 - 1939

Tháng 11/1939, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng họp tại Bà Điểm (Hóc Môn) vì Tổng bí thư Nguyễn Văn Cừ chủ trì, xác định:

* Nhiệm vụ, mục tiêu trước mắt là đánh đổ đế quốc với tay sai, giải phóng các dân tộc ở Đông Dương, tạo nên Đông Dương trọn vẹn độc lập.

* Chủ trương:

- Tạm gác lại khẩu hiệu phương pháp mạng ruộng đất, tịch thu ruộng đất của thực dân đế quốc với địa chủ, phản bội quyền lợi dân tộc, chông đánh cao, lãi nặng.

- rứa khẩu hiệu “Thành lập chủ yếu quyền Xô Viết công nông binh” bằng khẩu hiệu “Chính phủ dân chủ cộng hòa”.

* Về phương pháp đấu tranh: Đảng chuyển từ đấu tranh đòi dân sinh, dân chủ sang trọng đánh đổ bao gồm quyền của đế quốc cùng tay sai; từ hoạt động hợp pháp,nửa hợp pháp quý phái hoạt động túng mật với bất hợp pháp.

* Đưa ra chủ trương thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất phản đế Đông Dương thế cho Mặt trận dân chủ Đông Dương.

Xem thêm: Lý Thuyết Sự Ăn Mòn Điện Hóa Học Là Gì ? Định Nghĩa, Khái Niệm

Ý nghĩa: Đánh dấu bước chuyển hướng quan tiền trọng, đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên mặt hàng đầu, đưa nhân dân ta bước vào thời kỳ trực tiếp vận động cứu nước.

Xem tiếp: Lý thuyết Sử 12: bài xích 17. Nước Việt phái nam dân chủ cộng hòa