Bài 2 Sgk Toán 12 Trang 24

     

Gọi x là 1 trong cạnh của hình chữ nhật, sau đólập phương trình S(x) bộc lộ diện tích hình chữ nhật đó. Dùng bảng biến thiên để tìm giá trị lớn nhất của S(x).

Bạn đang xem: Bài 2 sgk toán 12 trang 24

Gọi(x)là một cạnh của hình chữ nhật ((0 .

Do chu vi của hình chữ nhật là (16cm)nên nửa chu vi hình chữ nhật là (8cm).

(⇒)Độ dài cạnh sót lại của hình chữ nhật là(8-x (cm)).

Khi đó, diện tích hình chữ nhật là:(S(x)=x(8-x)=8x-x^2).

Xem thêm: Soạn Bài 2 Trang 136 Sử 11, Bài Tập 2 Trang 136 Sgk Lịch Sử 11

Xét hàm số(S(x))trên((0; 8)).

(S"(x)=8-2x; S"(x)=0⇔x=4)

Bảng biến đổi thiên

*

Sđạt giá chỉ trị to nhất(⇔x=4, maxlimits_xin left(0;,8 ight),S=16).

Vậy diện tích lớn nhất của hình chữ nhật là(16(cm^2))khi hình chữ nhật là hình vuông.

Xem thêm: Ôn Tập Về Đại Lượng Tiếp Theo Trang 175 Ôn Tập Về Đại Lượng (Tiếp Theo)

Nhận xét: Đối với câu hỏi tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của hàm số bên trên một khoảng, hoặc nửa khoảng ta cần sử dụng bảng phát triển thành thiên nhằm giải bài bác toán.

 

 


Tham khảo giải mã các bài tập bài bác 3: giá trị lớn số 1 và giá bán trị nhỏ tuổi nhất của hàm số khác • Giải bài bác 1 trang 23 – SGK môn Giải tích lớp 12 Tính giá chỉ trị bự nhất... • Giải bài 2 trang 24 – SGK môn Giải tích lớp 12 trong những các hình chữ... • Giải bài xích 3 trang 24 – SGK môn Giải tích lớp 12 Trong toàn bộ các hình... • Giải bài 4 trang 24 – SGK môn Giải tích lớp 12 Tính quý hiếm lớn... • Giải bài bác 5 trang 24 – SGK môn Giải tích lớp 12 Tính giá bán trị nhỏ dại nhất...
Mục lục Giải bài bác tập SGK Toán 12 (Nâng cao) theo chương •Chương 1: Ứng dụng của đạo hàm để điều tra khảo sát và vẽ đồ thị hàm số - Giải tích 12 (Nâng cao) •Chương 2: Hàm số lũy thừa, hàm số mũ cùng hàm số lôgarit - Giải tích 12 (Nâng cao) •Chương 3: Nguyên hàm - Tích phân và vận dụng - Giải tích 12 (Nâng cao) •Chương 4: Số phức - Giải tích 12 (Nâng cao)
bài trước bài sau
Giải bài xích tập SGK Toán 12 (Nâng cao)
Bài 3: giá chỉ trị lớn nhất và giá chỉ trị bé dại nhất của hàm số
• Giải bài xích 1 trang 23 – SGK môn Giải tích lớp 12 • Giải bài 2 trang 24 – SGK môn Giải tích lớp 12 • Giải bài 3 trang 24 – SGK môn Giải tích lớp 12 • Giải bài bác 4 trang 24 – SGK môn Giải tích lớp 12 • Giải bài xích 5 trang 24 – SGK môn Giải tích lớp 12
Giải bài bác tập SGK Toán 12 (Nâng cao)
Chương 1: Ứng dụng của đạo hàm để khảo sát điều tra và vẽ thứ thị hàm số Chương 2: Hàm số lũy thừa, hàm số mũ và hàm số lôgarit Chương 3: Nguyên hàm - Tích phân và ứng dụng Chương 4: Số phức
+ không ngừng mở rộng xem đầy đủ
Giải bài tập các lớp
Giải bài tập Lớp 3
Giải bài xích tập Lớp 4
Giải bài tập Lớp 5
Giải bài xích tập Lớp 6
Giải bài bác tập Lớp 7
Giải bài tập Lớp 8
Giải bài xích tập Lớp 9
Giải bài tập Lớp 10
Giải bài xích tập Lớp 11
Giải bài bác tập Lớp 12
Giải bài tập các môn
Giải bài bác tập Môn Toán
Giải bài tập soạn Văn
Giải bài xích tập Môn vật dụng Lý
Giải bài xích tập Môn Hóa Học
Giải bài tập Môn kế hoạch Sử
Giải bài bác tập Môn Địa Lý
Giải bài tập Môn Sinh Học
Giải bài xích tập Môn GDCD
Giải bài bác tập Môn giờ đồng hồ Anh
Bài giảng môn toán
Toán lớp 1 Toán lớp 2 Toán lớp 3 Toán lớp 4 Toán lớp 5
Toán lớp 6 Toán lớp 7 Toán lớp 8 Toán lớp 9
Toán lớp 10 Toán lớp 11 Toán lớp 12