Bài 3 sgk toán 11 trang 132

     

Khi tính số lượng giới hạn mà không thể áp dụng trực tiếp định lý về giới hạn, ta phải thay đổi biểu thức xác định hàm số về dạng áp dụng được định lý này bởi cách:

- đối chiếu tử thức thành nhân tử rồi rút gọn với mẫu.

Bạn đang xem: Bài 3 sgk toán 11 trang 132

- Nhân liên hợp để trục căn thức ở mẫu

- chia cả tử và chủng loại thức cho(x^n)với n là số mũ lớn nhất ( hay đối chiếu tử cùng mẫu thành tựu chứa(x^n)rồi giản ước)

- Đưa(x^k)ra ko kể căn thức.

Xem thêm: Soạn Unit 1 Lớp 8 Getting Started Trang 6 Unit 1 Sgk Tiếng Anh 8 Mới

 

a)(limlimits_x o -3,dfracx^2-1x+1=limlimits_x o -3,dfrac(x-1)(x+1)x+1=limlimits_x o -3,(x-1)=-4. )

b) vị khi(x o -2) thì(x+2 o 0) nên ta không thể vận dụng Định lý 1.

Xem thêm: Bài 4 Trang 10 Sgk Giải Bài 4 Trang 10 Sgk Toán 12, Bài 4 Trang 10 Sgk Giải Tích 12

Với (x e -2), ta có:(limlimits_x o -2,dfrac4-x^2x+2=limlimits_x o -2,dfrac(2-x)(2+x)x+2=limlimits_x o -2,left( 2-x ight)=2-(-2)=4 )

c) bởi vì khi(x o 6) thì(x-6 o 0) yêu cầu ta chưa thể vận dụng Định lý 1.

Với (x e 6), ta có:(limlimits_x o 6,dfracsqrtx+3-3x-6=limlimits_x o 6,dfracx+3-9left( x-6 ight)left( sqrtx+3+3 ight)=limlimits_x o 6,dfrac1sqrtx+3+3=dfrac1sqrt6+3+3=dfrac16 )

d)(limlimits_x o +infty ,dfrac2x-64-x=limlimits_x o +infty ,dfrac2-dfrac6xdfrac4x-1=-2)e)(limlimits_x o +infty ,dfrac17x^2+1 )

Vì( limlimits_x o +infty ,left( x^2+1 ight)=+infty , extnên,, limlimits_x o +infty ,dfrac17x^2+1=0)

f)

(limlimits_x o+ infty ,dfrac-2x^2+x+13+x \ =limlimits_x o+inftyleft(-2x+7-dfrac20x+3 ight)=-infty )

Vì(limlimits_x o+infty(-2x+7)=-infty;,,limlimits_x o+inftydfrac20x+3=0)

 

 


*

Tham khảo lời giải các bài xích tập bài xích 2: số lượng giới hạn của hàm số khác • Giải bài bác 1 trang 132 – SGK môn Đại số với Giải tích lớp 11 dùng định nghĩa, tìm... • Giải bài xích 2 trang 132 – SGK môn Đại số với Giải tích lớp 11 mang đến hàm số:(f(x)=left{... • Giải bài bác 3 trang 132 – SGK môn Đại số với Giải tích lớp 11 Tìm những giới hạn... • Giải bài 4 trang 132 – SGK môn Đại số với Giải tích lớp 11 Tính những giới hạn... • Giải bài bác 5 trang 133 – SGK môn Đại số với Giải tích lớp 11 mang lại hàm... • Giải bài xích 6 trang 133 – SGK môn Đại số và Giải tích lớp 11 Tính:(a) limlimits_{x o... • Giải bài xích 7 trang 133 – SGK môn Đại số với Giải tích lớp 11 Một thấu kính hội tụ...
Mục lục Giải bài tập SGK Toán 11 theo chương •Chương 1: Hàm số lượng giác với phương trình lượng giác - Đại số cùng Giải tích 11 •Chương 1: Phép dời hình cùng phép đồng dạng trong phương diện phẳng - Hình học 11 •Chương 2: tổng hợp và tỷ lệ - Đại số cùng Giải tích 11 •Chương 2: Đường thẳng với mặt phẳng trong không gian. Quan tiền hệ tuy nhiên song - Hình học tập 11 •Chương 3: hàng số - cấp cho số cộng và cấp cho số nhân - Đại số với Giải tích 11 •Chương 3: Vectơ trong không gian. Quan hệ nam nữ vuông góc trong không khí - Hình học tập 11 •Chương 4: số lượng giới hạn - Đại số cùng Giải tích 11 •Chương 5: Đạo hàm - Đại số cùng Giải tích 11
bài xích trước bài bác sau