Bài 3 trang 52 sgk tiếng anh 7

     

Tiếng Anh lớp 7 mới Unit 5: A Closer Look 2 trang 51-52

Loạt bài bác soạn, giải bài bác tập giờ đồng hồ Anh lớp 7 new Unit 5 A Closer Look 2 để giúp Giáo viên, phụ huynh gồm thêm tài liệu để hướng dẫn những em học viên lớp 7 dễ dàng sẵn sàng bài để học tốt môn tiếng Anh lớp 7.

Bạn đang xem: Bài 3 trang 52 sgk tiếng anh 7

*

A closer look 2 (phần 1 → 5 trang 51-52 SGK giờ Anh 7 mới)

1. Which of the following nouns are countable & which are uncountable? Which phrases can you use with the uncountable nouns? (You may use a dictionary to help you.) (Những danh từ nào sau đó là danh tự đếm được cùng danh trường đoản cú nào không đếm được? Những cụm từ nào bạn có thể sử dụng với danh từ ko đếm được? (Bạn gồm thế áp dụng từ diển dế góp bạn.)

Countable nounUncountable noun
banana, applebread, beef, pepper, pork, tumeric, spinach

2. Game: GIVE ME AN EGG! (Game: đến tôi một quả trứng!)

One team says words related to lớn food or drink. The other team adds some or a/an.(Một team nói những từ tương quan đến đồ ăn hay trang bị uống. Đội kia cung cấp a hoạc an.)

Team 1: egg (trứng).

Team 2: an egg (một quả trứng).

Team 1: flour (bột mì).

Team 2: some flour (một không nhiều bột mì).

Team 1: tomato (cà chua).

Team 2: a tomato (một quả cà chua).

Team 1: cooking oil (dầu ăn).

Team 2: some cooking oil (một không nhiều dầu ăn).

Team 1: táo apple (quả táo).

Xem thêm: Toán Lớp 7 Tập 1 Trang 10 Bài 8, Giải Bài 8 Trang 10

Team 2: an hãng apple (một quả táo).

3. Fill the blanks with a/art, some, or any in the following conversation. (Hoàn thành nơi trống với a/ an, some hoạc any trong đoạn hội thoại sau.)

1. Any2. Some3. Some4. Any5. A6. An

Hướng dẫn dịch

Mi: Cùng bữa tối nào!

Phong: Ý kiến tốt đấy! Còn chút cơm nào không?

Mi: ko có. Tuy thế còn mì.

Phong: OK. Vậy hay nạp năng lượng mì với thịt bò hoặc làm thịt lợn đi.

Mi: Ah, bao gồm một vấn đề.

Phong: vấn đề gì vậy?

Mi: Chẳng gồm thịt bò hay thịt con heo gì nữa.

Phong: Ồ, bản thân còn một cái sandwich phô mai và một quả apple trong túi.

Mi: Nhiêu đó không còn đủ cho cả hai đứa bản thân Phong ơi.

4. Fill each blank with how many or how much. (Hoàn thành vị trí trống cùng với how many hoặc how much.)

1. How many2. How much3. How many4. How many5. How much

5.

Xem thêm: Giải Sinh Học Lớp 9 Bài 2 - Giải Bài 2 Sinh 9: Lai Một Cặp Tính Trạng

Work in pairs. Use the suggested words to make questions with How many! How much, then interview your pamer. (Làm bài toán theo cặp/ Sử dụng các từ nhắc nhở để đặt câu hỏi vói How many/ How much, tiếp đến phỏng vấn các bạn của bạn.)