Bài 3 Trang 52 Vở Bài Tập Toán Lớp 4

     

Giải bài tập trang 52 bài vẽ hai tuyến đường thẳng tuy vậy song Vở bài bác tập (VBT) Toán lớp 4 tập 1. Câu 2a) Vẽ mặt đường thẳng đi qua điểm B và tuy nhiên song cùng với cạnh AD, giảm cạnh AD trên điểm E (vẽ vào hình bên)...

Bạn đang xem: Bài 3 trang 52 vở bài tập toán lớp 4


1. Vẽ mặt đường thẳng trải qua điểm O và tuy nhiên song với con đường thẳng AB:

*

2. A) Vẽ đườngthẳng đi qua điểm B và song song cùng với cạnh AD, cắt cạnh AD tại điểm E (vẽ vào hình bên)

*

b) Đúng ghi Đ, sai ghi S

Góc đỉnh E của hình tứ giác BEDA là:

- Góc vuông
- Góc nhọn 
- Góc tù 

3. Cho biết thêm các hình tứ giác bao gồm trong hình mặt đều là hình chữ nhật. Viết tiếp vào địa điểm chấm:

*

Cạnh AB song song với những cạnh: ……………………

4.

a) Vẽ đường thẳng AX đi qua điểm A và song song với cạnh BC. Vẽ đường thẳng CY trải qua diểm C và tuy nhiên song cùng với cạnh AB. Những đường thẳng này giảm nhau trên điểm D( vẽ vào hình bên)

*

b) những cặp cạnh tuy nhiên song cùng với nhau có trong hình tứ giác ADCB là..............

Xem thêm: Số Tơ Visco Và Tơ Xenlulozơ Axetat Thuộc Loại Tơ, Tra Cứu & Tìm Kiếm Đáp Án Của Câu Hỏi

Bài giải:

1.

*

2. A) Vẽ đườngthẳng đi qua điểm B và song song với cạnh AD, cắt cạnh AD trên điểm E (vẽ vào hình bên)

*

b) Đúng ghi Đ, sai ghi S

Góc đỉnh E của hình tứ giác BEDA là:

- Góc vuông Đ
- Góc nhọn S
- Góc tù S

3.

Xem thêm: Soạn Văn Bản Sự Giàu Đẹp Của Tiếng Việt (Trang 34), Soạn Bài Sự Giàu Đẹp Của Tiếng Việt (Trang 34)

*

Cạnh AB tuy vậy song với các cạnh: CD, EG, HI, PQ

4.

a) Vẽ mặt đường thẳng AX trải qua điểm A và song song cùng với cạnh BC. Vẽ con đường thẳng CY trải qua diểm C và tuy nhiên song với cạnh AB. Những đường trực tiếp này giảm nhau tại điểm D

*

b) các cặp cạnh song song cùng với nhau có trong hình tứ giác ADCB là: cặp cạnh AD và BC, AB và DC.