BÀI 3 TRANG 61 SGK ĐỊA 8

     

Vẽ biểu trang bị hình cột cùng nhận xét GDP/người của những nước ASEAN theo các con số đã được thống kê dưới đây:

Bảng 17.1: Tổng sản phẩm trong nước (GDP) trung bình đầu fan của một trong những nước Đông nam giới Á năm 2001 (đơn vị: USD).

*
Bạn đang xem: Bài 3 trang 61 sgk địa 8

Phương pháp giải - Xem chi tiết

*


Lời giải chi tiết

*

Biểu đồ tổng sản phẩm trong nước (GDP) trung bình đầu người của một số nước Đông nam Á

năm 2001 (USD)

Nhận xét: GDP/người chênh lệch phệ giữa các quốc gia.

+ Nước có GDP/người lớn số 1 là Xin-ga-po (2 0740 USD/người), vội nước có trung bình GDP/người thấp nhất là Cam-pu-chia (280 USD/người) cho tới 74 lần.

+ Sau Xin-ga-po là Bru-nây (12 300 GDP/người), Ma-lai-xi-a (3 680 USD/người), thái lan (1 870 USD/người)

+ các nước còn sót lại có GDP/người


Xem thêm: The Search For Alternative Sources Of Energy Has Led In Various Directions

*
Bình luận
*
chia sẻ


Xem thêm: Cho Phép Tính: . Khi Đó

Bài tiếp sau
*