Bài 4 sgk trang 22 hoá 11

     

Giải bài tập trang 22 bài 5 Luyện tập: Axit, bazơ và muối. Phản ứng đàm phán ion trong dung dịch các chất điện li Sách giáo khoa (SGK) hóa học 11. Câu 1: Viết phương trình điện li của những chất sau ...

Bạn đang xem: Bài 4 sgk trang 22 hoá 11

Bạn vẫn xem: Giải hóa 11 bài 4 trang 22

Bài 1 trang 22 sgk hóa học 11

Viết phương trình năng lượng điện li của các chất sau : K2S, Na2HPO4, NaH2PO4, Pb(OH)2, HBrO, HF, HClO4.

Hướng dẫn giải:

Phương trình điện li :

a) K2S → 2K+ + S2_

b) Na2HPO4 → 2Na+ +. HPO42-

HPO42- ( ightleftharpoons) H+ + PO43-

c) NaH2PO4 → Na+ + H2PO4-

H2PO4- ( ightleftharpoons) H+ + HPO42-

HPO42- ( ightleftharpoons) H+ + PO43-

d) Pb(OH)2 ( ightleftharpoons) Pb2+ + 2OH- : phân li thứ hạng bazơ

H2PbO2 ( ightleftharpoons) 2H+ + PbO22- : phân li vẻ bên ngoài axit

e) HBrO ( ightleftharpoons) H+ + BrO-

g) HF ( ightleftharpoons) H+ + F-

h) HClO4 → H+ + ClO4-.

Bài 2 trang 22 sgk chất hóa học 11

Một dung dịch gồm = 0,01 OM. Tính cùng pH của dung dịch. Môi trường thiên nhiên của dung nhờn này là axit, trung tính hay kiềm ? Hãy cho thấy thêm màu của quỳ tím trong hỗn hợp này.

Hướng dẫn giải:

= 1,0.10-2M thì pH = 2 cùng = 1,0 . 10-12 M.

Môi ngôi trường axit. Quỳ có màu đỏ.

Bài 3 trang 22 sgk chất hóa học 11

Một dung dịch gồm pH = 9,0. Tính độ đậm đặc mol của các ion H+ và OH- trong dung dịch. Hãy cho thấy thêm màu của phenolphtalein trong dung dịch này.

Xem thêm: Bài Văn Mẫu Lớp 9 Thuyết Minh Về Chiếc Nón Lá Việt Nam Lớp 9 Hay Nhất

Hướng dẫn giải:

Môi trường kiểm. Trong hỗn hợp kiềm thì phenolphtalein tất cả màu hồng. 

Bài 4 trang 22 sgk chất hóa học 11

Viết các phương trình phân tử với ion rút gọn của những phản ứng (nếu có) xảy ra trong hỗn hợp giữa những cặp hóa học sau :

a) Na2CO3 + Ca(NO3)2

b) FeSO4 + NaOH (loãng)

c) NaHCO3 + HCI

d) NaHCO3+ NaOH

e) K2CO3+ NaCI

g) Pb(OH)2 (r) + HNO3

h) Pb(OH)2 (r) + NaOH

i) CuSO4 + Na2S

Hướng dẫn giải:

Phương trình ion rút gọn :

a) Ca2+ + CO32- → CaCO3 ↓

b) Fe2+ + 2OH- → Fe(OH)2↓

c) HCO3- + H+  → CO2 ↑ + H2O

d) HCO3- + OH- → H2O + CO32-

e) không tồn tại phương trình ion rút gọn.

g) Pb(OH)2(r) + 2H+ → Pb2+ + 2H2O

h) H2PbO2(r) + 2OH- → PbO22- + 2H2O

i) Cu2+ + S2- → CuS↓.

Bài 5 trang 23 sgk chất hóa học 11

Phản ứng thảo luận ion trong dung dịch những chất năng lượng điện li chỉ xảy ra khi

A. Những chất phản bội ứng buộc phải là gần như chất dễ dàng tan.

B. Các chất phản nghịch ứng cần là phần nhiều chất điện li mạnh.

C. Một vài ion trong dung dịch phối hợp được cùng nhau làm bớt nồng độ ion của chúng

D. Làm phản ứng không hẳn là thuận nghịch.

Hướng dẫn giải:

Chọn C. Một số trong những ion vào dung dịch phối kết hợp được cùng nhau làm sút nồng độ ion của chúng.

Xem thêm: Cách Trade Coin Là Gì? Cách Trade Coin Hiệu Quả Chỉ Với 3 Bước

Bài 6 trang 23 sgk hóa học 11

Kết tủa CdS (hình 1,7a) được tạo thành vào dung dịch bằng cặp chất nào sau đây ?


*

A. CdCI2 + NaOH

B. Cd(NO3)2 + H2S

C. Cd(NO3)2 + HCl

D. CdCl2 + Na2SO4

Hướng dẫn giải:

Bài 7 trang 23 sgk hóa học 11

Viết phương trình hoá học (dưới dạng phân tử với ion rút gọn) của bội nghịch ứng thương lượng ion trong dung dịch sản xuất thành từng kết tủa sau : Cr(OH)3 ; AI(OH)3 ; Ni(OH)2 (hình 1.7 b, c, d).