Bài 4 Trang 64 Hoá 12

     

Gọi tên những phản ứng với viết phương trình chất hóa học của bội phản ứng polime hóa những monome sau:

a) CH3-CH=CH2;

b) CH2=CCl-CH=CH2;

c) CH2=C(CH3)-CH=CH2;

d) CH2OH-CH2OH và m-C6H4(COOH)2 (axit isophtalic);

e) NH2-10COOH.
Bạn đang xem: Bài 4 trang 64 hoá 12

Lời giải bỏ ra tiết

 

*
thehetrethanhhoa.com.vn


*
Bình luận
*
phân tách sẻ
Bài tiếp theo sau
*Xem thêm: Bài 11 Bảng Đơn Vị Đo Khối Lượng Tiết 2, Toán Lớp 4

*
*
*
*
*
*
*
*

*
*

sự việc em chạm chán phải là gì ?

Sai chính tả Giải cạnh tranh hiểu Giải không nên Lỗi khác Hãy viết cụ thể giúp thehetrethanhhoa.com.vn
Xem thêm: Choose The Best Answervietnam Idol, A Music Reality Show, Is Bec

Cảm ơn chúng ta đã sử dụng thehetrethanhhoa.com.vn. Đội ngũ thầy giáo cần nâng cấp điều gì để chúng ta cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng để lại tin tức để ad có thể liên hệ với em nhé!


Đăng ký kết để nhận lời giải hay và tài liệu miễn phí

Cho phép thehetrethanhhoa.com.vn giữ hộ các thông tin đến bạn để cảm nhận các lời giải hay cũng tương tự tài liệu miễn phí.