Bài 48 Trang 114 Sbt Toán 7 Tập 1

     
Trong các hình a, b, c, d dưới đây thì phần đông hình nào vẽ đúng đề bài bác trên. Hãy điền tên những điểm (theo đề bài) cho các hình vẽ đúng.

Bạn đang xem: Bài 48 trang 114 sbt toán 7 tập 1


Đề bài

Vẽ hình theo trình từ sau:

- Vẽ tam giác (ABC).

-Vẽ con đường thẳng trải qua (A) vuông góc cùng với (BC) tại (H).


- Vẽ mặt đường thẳng đi qua (H) vuông góc với (AC) trên (T).

- Vẽ con đường thẳng trải qua (T) song song với (BC).

Trong các hình a, b, c, d sau đây thì các hình như thế nào vẽ đúng đề bài bác trên. Hãy điền tên những điểm (theo đề bài) cho những hình vẽ đúng.


*

*

*
Reply
*
5
*
0
*
phân tách sẻ
*

Đề bài - bài xích 16 trang 103 sbt toán 7 tập 1

- bốn cặp góc đồng vị: (widehat A_1)và (widehat B_1); (widehat A_2)và (widehat B_2); (widehat A_3)và (widehat B_3); (widehat A_4)và ...


*

Đề bài bác - bài xích 48 trang 75 sbt toán 7 tập 1

Từ (x=-2) vẽ con đường vuông góc cùng với (Ox); từ(y=-1,5) vẽ con đường vuông góc với (Oy). Đề bài Vẽ một hệ trục (Oxy) ...

Xem thêm: Giai Đoạn Xuất Phát Có Tác Dụng Gì ? Chạy Lao Sau Xuất Phát


Đề bài - bài 17 trang 67 sbt toán 7 tập 1

(eqalign{& rm2pi rmR_VT over rm2pi rmR_TrmD = rmR_VT over rmR_TrmD cr& Rightarrow fracrm2pi ...


Đề bài xích - bài bác 128 trang 31 sbt toán 7 tập 1

- giả dụ có các phép tính cộng, trừ, nhân, chia, thổi lên lũy thừa, ta tiến hành phép tính thổi lên lũy quá trước, rồi đến phép nhân cùng phép chia, sau cùng ...


Đề bài - bài bác 100 trang 25 sbt toán 7 tập 1

Trường hòa hợp 2: trường hợp chữ số đầu tiên trong các chữ số bị bỏ đi lớn hơn hoặc bằng (5) thì ta thêm vào đó (1) vào chữ số ở đầu cuối của bộ phận còn ...


Bài 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 phần bài bác tập bổ sung trang 21 sbt toán 7 tập 1

(beginarrayldfracab = dfraccd Rightarrow dfracba = dfracdc Rightarrow 1 - dfracba = 1 - dfracdc Rightarrow dfracaa - dfracba = dfraccc - ...


Bài 46 trang 15 sbt toán 7 tập 1

(beginarrayla^m 1,,m,n in mathbb N^* right)Rightarrow m 1,,m,n in mathbb N^* right)Rightarrow m le nendarray) ...


Đề bài - bài 21 trang 11 sbt toán 7 tập 1

Có ( x + y = xy Rightarrow x = xy - y = y (x - 1)) với (x: y = x + y ). Từ kia ta tìm kiếm được (x,y). Đề bài xích Tìm hai số hữu tỉ ...


Đề bài bác - bài 54 trang 86 sbt toán 8 tập 1

Phân tích: trả sử hình thang (ABCD) dựng được vừa lòng điều kiện bài xích toán. Tam giác (ADH) dựng được bởi vì biết nhì cạnh góc vuông (AH = 2cm) và (HD = 1cm,) ...

Xem thêm: Viết Bài Viết Số 7 Lớp 8 Đề 1, Bài Viết Số 7 Lớp 8 Văn Nghị Luận


Bài 30 trang 83 sbt toán 8 tập 1

Vậy lúc (BE) là tia phân giác của (widehat ABC), (CD) là tia phân giác của (widehat ACB)thì (BD = DE = EC.) chọn lọc câu ...


Một khu vườn tất cả 36 cây mít 14 cây đu đầy đủ tính tỉ số xác suất của số kilomet đu đủ và số cây cả quần thể vườn6 ngày trước. BởiDr_hienvt