Bài 5 trang 77 sgk hóa 12

     
*

*

Bài 15.Luyện tập Polime và vật liệu polime

Bài 5 (trang 77 SGK Hóa 12)

a. Viết những phương trình hóa học của những phản ứng điều chế các chất theo sơ đồ sau:

- Stiren → polistiren.

- Axit ω-aminoentantic (H2N-6COOH → polienantamit (nilon-7).

b. Để điều chế 1 tấn mỗi loại polime bên trên cần bao nhiêu tấn polime mỗi loại, biết rằng hiệu suất của hai phản ứng bên trên là 90%.

Lời giải:

a)

*

b)

- vị hiệu suất là 90% đề nghị theo (1), muốn điều chế 1 tấn polistiren cần số stiren là:

*

- Theo (2), từ 145 tấn H2N−6−COOH điều chế được 127 tấn polime

suy ra: x tấn 1 tấn

Vì H=90% nên:

*

Xem toàn bộ Giải Hóa 12: bài bác 15. Luyện tập Polime và vật liệu polime