Bài 6 sgk toán 11 trang 29

     

Với đều giá trị nào của (x) thì giá trị của các hàm số (y = chảy ( fracpi4- x)) và (y = tan2x) bằng nhau?
Bạn đang xem: Bài 6 sgk toán 11 trang 29

Phương pháp giải - Xem chi tiết

*
Xem thêm: Thuyết Minh Về Chiecs Nón Lá Việt Nam Đạt Điểm Cao, Thuyết Minh Về Chiếc Nón Lá

(eginarrayl an left( fracpi 4 - x ight) = an 2x\DK:,,left{ eginarraylfracpi 4 - x e fracpi 2 + mpi \2x e fracpi 2 + mpi endarray ight. Leftrightarrow left< eginarraylx e - fracpi 4 - mpi \x e fracpi 4 + fracmpi 2endarray ight.\ Leftrightarrow x e fracpi 4 + fracmpi 2,,left( m in Z ight)endarray)

Khi đó phương trình tương tự với:

(eginarrayl,,,,,,,2x = fracpi 4 - x + kpi \ Leftrightarrow 3x = fracpi 4 + kpi \ Leftrightarrow x = fracpi 12 + frackpi 3,,,left( k in Z ight)endarray)

Kết hợp đk ta có: 

(eginarrayl,,,,,,fracpi 12 + frackpi 3 e fracpi 4 + fracmpi 2\ Leftrightarrow frackpi 3 e fracmpi 2 + fracpi 6\ Leftrightarrow k e frac3m + 12,,,left( k,m in Z ight)endarray)

Vậy phương trình bao gồm nghiệm: (x = fracpi 12 + frackpi 3,,,left( k e frac3m + 12,,,left( k,m in Z ight) ight))
Xem thêm: Từ Vựng Và Bài Tập Tiếng Anh Lớp 9 Unit 1, Bài Tập Tiếng Anh Lớp 9 Unit 1 Có Đáp Án

Mẹo tìm kiếm đáp án nhanh nhất Search google: "từ khóa + thehetrethanhhoa.com.vn"Ví dụ: "Bài 6 trang 29 SGK Đại số và Giải tích 11 thehetrethanhhoa.com.vn"