Bài 6 sgk trang 109 toán 7

     

Luyện tập bài bác §1. Tổng ba góc của một tam giác, chương II – Tam giác, sách giáo khoa toán 7 tập một. Nội dung bài giải bài 6 7 8 9 trang 109 sgk toán 7 tập 1 bao hàm tổng đúng theo công thức, lý thuyết, cách thức giải bài tập phần hình học có trong SGK toán sẽ giúp đỡ các em học sinh học xuất sắc môn toán lớp 7.

Bạn đang xem: Bài 6 sgk trang 109 toán 7


Lý thuyết

1. Tổng cha góc của một tam giác

Định lý: Tổng tía góc của một tam giác bởi (180^0)

2. Áp dụng vào tam giác vuông

Định lý: Trong một tam giác vuông nhị góc nhọn phụ nhau.

3. Góc quanh đó của tam giác

Định nghĩa: Góc xung quanh của một tam giác là góc kề bù với 1 góc của tam giác ấy.

Định lý: Mỗi góc bên cạnh của một tam giác bằng tổng nhì góc trong không kề cùng với nó.

Nhận xét: Góc ko kể của tam giác bằng tổng của hai góc trong không kề cùng với nó.

4. Ví dụ như minh họa

Trước khi lấn sân vào giải bài xích 6 7 8 9 trang 109 sgk toán 7 tập 1, bọn họ hãy tìm hiểu các ví dụ điển hình sau đây:

Ví dụ 1:

Trong những hình a, b, c hình nào ghi số đo sai?

*

Bài giải:


Tổng cha góc của tam giác vào hình a là:

(110^0 + 45^0 + 30^0 = 185^0 e 180^0)

Nên hình a ghi số đo sai.

Tổng tía góc của tam giác trong hình b là:

(90^0 + 48^0 + 42^0 = 180^0)

Nên hình b ghi số đo đúng.

Tổng nhì góc vào của tam giác trong hình c là (60^0 + 50^0 = 110^0) khác với góc ngoài, không kề với bọn chúng là (120^0)

Vậy hình c ghi số đo sai.


Ví dụ 2:

Cho tam giác ABC tất cả (widehat A = 60^0,widehat O = 50^0.) Tia phân giác của góc B cắt AC giảm ở D. Tính (widehat ADB,widehat CDB.)

Bài giải:

*

Xét tam giác ABC tất cả (widehat B = 180^0 – (widehat A – widehat C) = 180^0 – (60^0 + 50^0) = 70^0)

Do BD là tia phân giác của góc B nên

(widehat B_1 = frac12widehat B = frac12.70^0 = 35^0)


(widehat ADB = widehat B_1 + widehat C = 35^0 + 50^0 = 85^0)

Suy ra (widehat BDC = 180^0 – widehat ADB = 180^0 – 85^0 = 95^0)

Vậy (widehat ADB = 85^0,widehat CDB = 95^0.)

Dưới đó là Hướng dẫn giải bài 6 7 8 9 trang 109 sgk toán 7 tập 1. Các bạn hãy hiểu kỹ đầu bài trước khi giải nhé!

Luyện tập

thehetrethanhhoa.com.vn reviews với chúng ta đầy đủ phương pháp giải bài tập phần hình học 7 kèm bài giải chi tiết bài 6 7 8 9 trang 109 sgk toán 7 tập 1 của bài §1. Tổng bố góc của một tam giác vào chương II – Tam giác cho chúng ta tham khảo. Nội dung chi tiết bài giải từng bài tập chúng ta xem dưới đây:

*
Giải bài bác 6 7 8 9 trang 109 sgk toán 7 tập 1

1. Giải bài bác 6 trang 109 sgk Toán 7 tập 1


Tìm số đo x ở các hình 55, 56, 57, 58.


*

Bài giải:

– Hình 55: Tam giác AHI vuông tại H.

Xem thêm: Chất Nào Sau Đây Thuộc Đisaccarit, Chất Nào Sau Đây Thuộc Loại Đisaccarit

⇒ $40^0$ + $widehatI_1$ = $90^0$ (hai góc phụ nhau)

⇒ $widehatI_1$ = $90^0$ – $40^0$ = $50^0$

⇒ $widehatI_2$ = $50^0$ (hai góc đối đỉnh)

Tam giác BKI vuông tại K


⇒ x + $widehatI_2$ = $90^0$

⇒ x = $90^0$ – $widehatI_2$ = $90^0$ – $50^0$ = $40^0$

Vậy làm việc hình 55 gồm x = $40^0$.

– Hình 56: Ta có tam giác AEC vuông tại E

⇒ $widehatEAC$ + $widehatACE$ = $90^0$

⇒ $widehatEAC$ = $90^0$ – $widehatACE$ = $90^0$ – $25^0$ = $65^0$

Tam giác ABD vuông tại D

⇒ $widehatABD$ + $widehatBAD$ = $90^0$ (hai góc phụ nhau)

⇒ $widehatABD$ = $90^0$ – $widehatBAD$ = $90^0$ – $65^0$ = $25^0$

Vậy x = $25^0$

– Hình 57: Tam giác AHE bao gồm $widehatH$ = $90^0$

Tam giác MNI bao gồm $widehatI$ = $90^0$

⇒ $widehatM_1$ + $60^0$ = $90^0$ (hai góc phụ nhau)

⇒ $widehatM_1$ = $90^0$ – $60^0$ = $30^0$

Tam giác NMP có $widehatM$ = $90^0$

Hay $widehatM_1$ + x = $90^0$

⇒ x = $90^0$ – $widehatM_1$ = $90^0$ – $30^0$ = $60^0$

– Hình 58: Ta có:

$widehatA$ + $widehatE$ = $90^0$ (hai góc phụ nhau)

⇒ $widehatE$ = $90^0$ – $widehatA$ = $90^0$ – $55^0$ = $35^0$

Ta bao gồm $widehatHBK$ là góc bên cạnh của tam giác BKE.

Nên $widehatHBK$ = $widehatK$ + $widehatE$ (góc ngoài bởi tổng nhì góc trong không kề với nó)

$widehatHBK$ = $90^0$ + $35^0$ = $125^0$

Vậy x = $125^0$

2. Giải bài bác 7 trang 109 sgk Toán 7 tập 1

Cho tam giác $ABC$ vuông tại $A$. Kẻ $AH$ vuông góc cùng với $BC (H in BC)$

a) Tìm những cặp góc phụ nhau vào hình vẽ.

b) Tìm những cặp góc nhọn cân nhau trong hình vẽ.

Bài giải:

*

a) Tam giác (ABC) vuông tại (A) cần có:

(widehatB ) + (widehatC = 90^0)

Hay (widehatB ), (widehatC ) phụ nhau.

Tam giác (AHB) vuông trên (H) phải có:

(widehatB )+ (widehatA_1 = 90^0)

Hay (widehatB ), (widehatA_1 ) phụ nhau.

Tam giác (AHC) vuông trên (H) cần có:

(widehatA_2 )+ (widehatC = 90^0)

Hay (widehatA_2 ), (widehatC ) phụ nhau.

b) Ta tất cả (widehatB ) + (widehatC = 90^0)

(widehatB )+ (widehatA_1 = 90^0)

(Rightarrow widehatA_1 =widehatC )

(widehatB ) + (widehatC =90^0) và (widehatA_2 )+ (widehatC ) = (90^0)

(Rightarrow widehatA_2 ) = (widehatB )

3. Giải bài bác 8 trang 109 sgk Toán 7 tập 1

Cho tam giác $ABC$ có $widehatB$ = $widehatC$ = $40^0$. Call $Ax$ là tia phân giác của góc ngoài ở đỉnh $A$. Hãy minh chứng rằng $Ax // BC$.

Xem thêm: Một Số Đặc Điểm Phân Biệt Nhóm Thực Vật C3 C4 Và Cam Hc, Phân Biệt 3 Nhóm Thực Vật C3 C4 Cam

Bài giải:

*

Ta có:

(widehatCAD ) = (widehatB)+ (widehatC) (góc ko kể của tam giác (ABC))

(= 40^0)+ (40^0) = (80^0)

(widehatA_2 = frac12widehatCAD=frac802=40^0)

(A_2=widehatBCA ) nhì góc ở trong phần so le trong đều nhau nên (Ax// BC)

4. Giải bài 9 trang 109 sgk Toán 7 tập 1

Hình 59 biểu diễn mặt phẳng cắt ngang của một con đê. Để đo góc nhọn $MOP$ tạo vì mặt phẳng nghiêng của con đê cùng với phương ở ngang, fan ta sử dụng thước chữ T và đặt như mẫu vẽ (OA $perp$ AB). Tính góc $MOP$, hiểu được dây dọi BC tạo thành với trục cha một góc $widehatABC$ = $32^0$.

*

Bài giải:

Theo hình vẽ, tam giác ABC có:

$widehatA$ = $90^0$, $widehatABC$ = $32^0$

Tam giác COD có: $widehatD$ = $90^0$

Mà $widehatBCA$ = $widehatDOC$ (hai góc đối đỉnh)

Suy ra $widehatDOC$ = $widehatABC$ = $32^0$ (cùng phụ với nhì góc bằng nhau)

Hay $widehatMOP$ = $32^0$

Bài trước:

Bài tiếp theo:

Chúc chúng ta làm bài xuất sắc cùng giải bài tập sgk toán lớp 7 với giải bài bác 6 7 8 9 trang 109 sgk toán 7 tập 1!