Bài 6 Tính Tương Đối Của Chuyển Động

     
*

*

kim chỉ nan Vật lý 10: bài xích 6. Tính kha khá của đưa động, công thức cộng vận tốc

I. TÍNH TƯƠNG ĐỐI CỦA CHUYỂN ĐỘNG

1. Tính kha khá của quỹ đạo  

Hình dạng quỹ đạo của chuyển động trong các hệ quy chiếu khác nhau thì khác nhau – quỹ đạo có tính tương đối.

Bạn đang xem: Bài 6 tính tương đối của chuyển động

*

2. Tính kha khá của vận tốc  

Vận tốc của vật chuyển động đối với các hệ quy chiếu không giống nhau thì khác nhau. Gia tốc có tính tương đối.

II. CÔNG THỨC TÍNH VẬN TỐC

1. Hệ quy chiếu đứng yên và hệ quy chiếu đưa động 

Hệ quy chiếu (xOy) đính với bờ coi như hệ quy chiếu đứng yên.

Xem thêm: Chính Tả Cánh Diều Tuổi Thơ Trang 147 Sgk Tiếng Việt 4 Tập 1

*

Hệ quy chiếu (x′Oy′) thêm với trang bị trôi theo làn nước là hệ quy chiếu chuyển động.

Xem thêm: Giải Sbt Vật Lý 6 Bài 19 : Sự Nở Vì Nhiệt Của Chất Lỏng, Sbt Vat Ly 6 Bai 19

*

2. Bí quyết cộng tốc độ

a) Trường hòa hợp các vận tốc cùng phương thuộc chiều

*

*

Trong đó:

 

*
: tốc độ thuyền đối với bờ (vận tốc giỏi đối)

*
: vận tốc thuyền đối với nước (vận tốc tương đối)

*
 : tốc độ nước đối với bờ (vận tốc kéo theo)

*

Trong đó: hàng đầu ứng cùng với vật đưa động; số 2 ứng cùng với hệ quy chiếu đưa động; số 3 ứng với hệ quy chiếu đứng yên.

b) trường hợp tốc độ tương đối thuộc phương, trái chiều với gia tốc kéo theo

*

Công thức cộng vận tốc:

*