Bài 6 trang 76 sgk hóa 9

     

Nung lếu láo hợp có 5,6 gam sắt với 1,6 gam diêm sinh trong môi trường không tồn tại không khí. Sau bội phản ứng thu được tất cả hổn hợp chất rắn A. đến dung dịch HCl 1M làm phản ứng toàn diện với A thu đuợc các thành phần hỗn hợp khí B.

Bạn đang xem: Bài 6 trang 76 sgk hóa 9

a) Hãy viết những phương trình hoá học.

b) Tính thể tích hỗn hợp HCl 1M đang tham gia bội phản ứng.

Xem thêm: B Hoa'S Family Unit 3 9;S Family Unit 3: At Home, Unit 3 Lớp 7: Hoa'S Family


Phương pháp giải - Xem bỏ ra tiết

*


- Tính số mol của sắt và lưu huỳnh.

- Viết phương trình hóa học: sắt + S ( xrightarrow<>t^0) FeS

So sánh: nFe/1 với nS/1, tỉ số nào nhỏ tuổi hơn thì lượng chất được xem theo hóa học đó.

Xem thêm: Đặc Điểm Nổi Bật Nhất Của Bờ Biển Nhật Bản (Có Trắc Nghiệm Và Đáp Án)

- Đặt số mol vào PTHH, tính toán theo PTHH.


Lời giải bỏ ra tiết

(n_F me = dfrac5,656 = 0,1,,mol;n_S = dfrac1,632 = 0,05,,mol)

a. PTHH: (F exte + Sxrightarrowt^0F exteS) (1)

Ta thấy (dfracn_F me1 = dfrac0,11 > dfracn_S1 = dfrac0,051 o )Fe dư, S phản ứng hết. Mọi giám sát và đo lường tính theo số mol của S

Theo phương trình (1): (n_F me(pu) = n_S = 0,05,,mol o n_F me(du) = 0,1 - 0,05 = 0,05,,mol)

Theo phương trình (1): (n_F meS = n_S = 0,05,,mol)

Vậy hóa học rắn A gồm Fe dư (0,05 mol) cùng FeS (0,05 mol)

b. Lúc cho hóa học rắn A tác dụng với hỗn hợp HCl ta có những phương trình hóa học:

(F me + 2HCl o F meCl_2 + H_2) (2)

(F meS + 2HCl o mFeCl_2 + H_2S) (3)

Theo phương trình (2): (n_HCl(2) = 2n_F me(du) = 2.0,05 = 0,1,,mol)

Theo phương trình (3): (n_HCl(3) = 2n_F meS = 2.0,05 = 0,1,,mol)