Bài 80 sbt toán 9 tập 1 trang 119

     
* (tanalpha = displaystylesin alpha over cos alpha )( = displaystyle displaystyle 12 over 13 over displaystyle 5 over 13 = 12 over 13.13 over 5 = 12 over 5)

Đề bài

Hãy tính sin α và tan α, nếu:

a) (cos alpha =displaystyle 5 over 13);

b) (cos alpha = displaystyle 15 over 17);

c)(cos alpha = 0,6.)


Phương pháp giải - Xem chi tiết

*


1)(sin ^2alpha + cos ^2alpha = 1)

2)(tanalpha = displaystylesin alpha over cos alpha )


Lời giải bỏ ra tiết

a) (cos alpha =displaystyle 5 over 13)

* Ta có:

(sin ^2alpha + cos ^2alpha = 1)

Suy ra:


(eqalign& sin ^2alpha = 1 - cos ^2alpha = 1 - left( 5 over 13 ight)^2 cr& = 1 - 25 over 169 = 144 over 169 cr )

Vì (sin alpha > 0) yêu cầu (sin alpha =displaystyle sqrt 144 over 169 = 12 over 13)

* (tanalpha = displaystylesin alpha over cos alpha )( = displaystyle displaystyle 12 over 13 over displaystyle 5 over 13 = 12 over 13.13 over 5 = 12 over 5)

b) (cos alpha =displaystyle 15 over 17)

* Ta có: (sin ^2alpha + cos ^2alpha = 1)

Suy ra:

(eqalign& sin ^2alpha = 1 - cos ^2alpha = 1 - left( 15 over 17 ight)^2 cr& = 1 - 225 over 289 = 64 over 289 cr )


Vì (sin alpha > 0) đề nghị (sin alpha = displaystyle sqrt 64 over 289 = 8 over 17)

* (tan alpha=displaystyle sin alpha over cos alpha = displaystyle 8 over 17 over 15 over 17 )(=displaystyle 8 over 17.17 over 15 = 8 over 15)

c)(cos alpha = 0,6)

* Ta có: (sin ^2alpha + cos ^2alpha = 1.)

Suy ra: (sin ^2alpha = 1 - cos ^2alpha )

( = 1 - (0,6)^2 = 1 - 0,36 = 0,64)

Vì (sin alpha > 0) bắt buộc (sin alpha = sqrt 0,64 = 0,8)

* (tanalpha = displaystyle sin alpha over cos alpha = 0,8 over 0,6 = 8 over 6 = 4 over 3)


Video liên quan


Reply 3 0 share

*

Đề bài - bài bác 60 trang 115 sbt toán 9 tập 1

(TS = QT.crmoswidehat QTS )(= 8.crmos30^circ approx 6,928left( cm right)) Đề bài bác Cho hình: Biết: (widehat QPT = 18^circ ...

Bạn đang xem: Bài 80 sbt toán 9 tập 1 trang 119


bài bác Tập bài bác 4. Một số hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông
*

Đề bài - bài 2.17 phần bài tập bổ sung cập nhật trang 110 sbt toán 9 tập 1

(eqalign{& S = S_ABD + S_CBD cr& = 1 over 2BD.(AH + CK) cr& = 1 over 2BD.(AI.sin alpha + CI.sin alpha) cr& = 1 over 2BD.(AI + CI).sin alpha cr& = {1 over ...


bài bác Tập bài xích 2. Tỉ con số giác của góc nhọn
*

Đề bài bác - bài 1.6 phần bài bác tập bổ sung cập nhật trang 106 sbt toán 9 tập 1

Đường cao của một tam giác vuông kẻ tự đỉnh góc vuông phân tách cạnh huyền thành hai đoạn, trong đó đoạn lớn bởi (9cm). Hãy tính cạnh huyền của tam giác ...

Xem thêm: Khi Đứng Trên Cầu Nối Giữa Hai Bờ Sông Rộng, Khi Đứng Trên Cầu Nối  Giữa Hai Bờ Sông


bài xích Tập bài xích 1. Một số hệ thức về cạnh và con đường cao vào tam gi..
*

bài 34 trang 70 sbt toán 9 tập 1

Vậy với (m dfrac14)thì đường thẳng (d) tạo với trục Ox một ...


bài bác Tập Ôn tập chương 2 Hàm số bậc nhất
Đề bài xích - bài 5 trang 61 sbt toán 9 tập 1

Biểu diễn các điểm tiếp sau đây trên cùng một hệ trục tọa độ. Nối theo thứ tự các điểm đã mang lại bằng các đoạn thẳng để được một ...

Xem thêm: Ở Điều Kiện Thường Anilin Là Chất Lỏng Hay Rắn, Tan Nhiều Trong Nước


bài Tập bài xích 1. Nhắc lại và bổ sung các khái niệm về hà..
tra cứu (x) biết: - bài 84 trang 19 sbt toán 9 tập 1

( displaystyle Leftrightarrow 3 over 2sqrt x - 1 = 6 )(displaystyle Leftrightarrow sqrt x - 1 = 6:3 over 2) tuyển lựa câu để thấy ...


bài xích Tập bài bác 8. Rút gọn gàng biểu thức đựng căn thức bậc hai
LG câu a - bài xích 56 trang 14 sbt toán 9 tập 1

( = left{ beginarraylAsqrt B ,,khi,,A ge 0- Asqrt B ,,khi,,A bài bác Tập bài bác 6. Biến đổi 1-1 giản biểu thức chứa căn thức..

bài xích Tập bài 3. Liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương

bài Tập bài bác 1. Căn bậc hai

bài bác Tập bài xích 4: Hệ trục tọa độ

bài xích Tập bài xích 2: Tổng với hiệu của nhì vec tơ

bài Tập bài xích 1: Hàm số

bài Tập bài xích 1: Mệnh đề

bài xích Tập bài 2: hai đường thẳng chéo cánh nhau và hai đường thẳng son..

bài xích Tập Ôn tập chương 1: Phép dời hình với phép đồng dạng trong ..

bài bác Tập bài bác 1+Bài 2: Phép đổi thay hình. Phép tịnh tiến

bài Tập bài bác 2: thiến Chỉnh hợp tổng hợp

bài bác Tập bài bác 1: Hàm số lượng giác

bài Tập bài xích 37: Axit Bazo muối

bài xích Tập bài bác 32: làm phản ứng lão hóa khử

vị trí cao nhất 9 de thi lớp 6 kì 2 môn toán 2022 6 cách nay đã lâu

đứng đầu 9 de thi học sinh xuất sắc lớp 6 môn văn 2022 3 những năm trước

vị trí cao nhất 10 thống kê giải đặc biệt miền bắc 2022 6 cách đây không lâu

vị trí cao nhất 10 phim giang hồ phố hoa full thuyết minh 2022 5 ngày trước

đứng đầu 10 hãy viết một bức thư gửi cho bản thân vào năm 25 tuổi 2022 6 cách nay đã lâu

đứng top 10 de thi toán lớp 3 học tập kì 2 nâng cao 2022 4 cách nay đã lâu

đứng top 10 bài thu hoạch chức danh công việc và nghề nghiệp hạng 2 trung học cơ sở chuyên đề 7 2022 5 cách nay đã lâu

đứng top 9 môi trường xung quanh vĩ tế bào của shopee 2022 5 từ lâu

đứng đầu 9 ly dị ck cần tìm chúng ta trai 2022 6 cách nay đã lâu