BÀI NAM QUỐC SƠN HÀ LỚP 7

     

Sông núi nước nam vua Nam sinh hoạt Rành rành định rõ ở sách trời Cớ sao đồng đội giặc đến xâm phạm bọn chúng bay có khả năng sẽ bị đánh tơi bời!

*

2.Bản dịch của Hoa Bằng

Sông núi nước Nam

Sông núi nước Namvua Namcoi. Rành rành phân định sinh sống sách trời Cớ sao vây cánh giặc thanh lịch xâm phạm cất cánh sẽ rã tành bị tiêu diệt sạch toi.

Bạn đang xem: Bài nam quốc sơn hà lớp 7

Học mang Hoa bằng tên thiệt làHoàng Thúc Trâm(1902-1977).

3. Bạn dạng dịch trong phòng sử học trần Trọng Kim

Sông núi nước phái nam vua Nam ở Rành rành định phận trên sách trời Cớ sao bè đảng giặc thanh lịch xâm phạm ? chúng bay sẽ ảnh hưởng đánh tơi bời!

*

Nội dung của bài bác thơ Sông núi nước Nam.

*

Sông Như Nguyệt (sông Cầu) - nơi ra đời bài thơ Thần của Lý thường xuyên Kiệt

4. Bảndịch của Ngô Linh Ngọc

Đất nước Đại Nam, phái nam đế ngự Sách trời định phận rõ đất nước Cớ sao nghịch tặc thanh lịch xâm phạm? bay hãy chờ coi chuốc bại vong.


Nhà văn, nhà nghiên cứu Ngô Linh Ngọc(1922-2004), thương hiệu thậtNgô Văn Ích.

(Trích: Ngô Linh Ngọc,Tổng tập văn học Việt Nam, tập I, NXB kỹ thuật xã hội, Hà Nội, 1980).

Xem thêm: Soạn Địa Bài 37 Lớp 10 Bài 37: Địa Lý Các Ngành Giao Thông Vận Tải

*

*

Phần dịch thơ vào sách ngữ văn lớp 7 tập 1 new đây.

*

Sách ngữ văn 7 đăng ba bạn dạng dịchNam quốc đánh hà tuy vậy cả ba phiên bản dịch đều rất khác với phiên bản dịch được phổ biến lâu nay.

5. Phiên bản dịch khiến nhiều bất đồng quan điểm trong SGKngữ văn lớp 7 tập I

Ởtrang 62, sách ngữ văn lớp 7 dịch như sau:

Sông núi nước phái nam vua nam giới ở

Vằng vặc sách trời phân tách xứ sở

Giặc dữ cớ sao phạm mang đến đây

Chúng mày duy nhất định đề nghị tan vỡ.

Đây là phiên bản dịch vày học giả Lê Thước(1891-1975)và bên thơ phái nam Trân (1907-1967),tên thiệt là Nguyễn học Sỹđã có từ lâu. Bản này đang được dùng trong sách giáo khoa Trung học với Đại học tập và hiện nay đang dùng trong SGK ngữ văn lớp 7, tập 1, NXB giáo dục đào tạo Việt Nam.

Bài thơ Nam quốc tô hà(Sông núi nước Nam) còn gọi là bài thơ Thần biết tới của Lý thường Kiệt (1019-1105) kháng quân Tống năm 1077và được xem là bản Tuyên ngôn tự do đầu tiên của nước ta đã gồm nhiều bạn dạng dịch nhưng lại với5 bản dịch trên, từ bỏ trước mang lại nay, học tập sinh, sinh viên thuộc những người yêu văn học tập đều thông hiểu và đi vào tâm trí mỗi cá nhân là bản dịch thứ 3 bằngvần bằngcủa gắng Trần Trọng Kim (1883-1953). Còn phiên bản dịch vào SGK lớp 7 dịch bằng vần trắc đề xuất đọc trúc trắc, trục trặc... đến líu lưỡi, xa lạ thuộc.

Xem thêm: Soạn Bài Bếp Lửa Sgk Ngữ Văn 9 Soạn Bài Bếp Lửa Của Bằng Việt

Một bài thơ chữ Hán, Hán Nôm được phiên âm, dịch nghĩa rồi dịch thơ có tương đối nhiều văn bản, dị bản nhưng bài thơ dịch làm sao hay vẫn sống mãi trong trái tim người gọi và trường tồn mãi cùng với thời gian...