Bài Tập Passive Infinitive And Gerund Lớp 11

     
BÀI HỌC TIẾNG ANH

Passive and past forms of infinitives và gerunds (dạng bị động và quá khứ của cồn từ thêm to với ing)


*

Passive và past forms of infinitives and gerunds

(dạng thụ động và thừa khứ của động từ thêm to cùng ing)

Passive infinitive and gerund

to be + past participle (Ved/V3)

being + past participle (Ved/V3)

They didn’t expect to be invited to her birthday party.Bạn vẫn xem: Passive infinitive và gerund lớp 11

(Họ đang không mong chờ được new tới bữa tiệc sinh nhật của cô ấy ta.)

She likes to be invited to parties.

Bạn đang xem: Bài tập passive infinitive and gerund lớp 11

(Cô ta say mê được mời đi dự tiệc.)

He dislikes being woken up early on Sundays.

(Anh ta ghét bị thức tỉnh sớm vào từng chúa nhật.)

They’ve mentioned being stolen a big sum of money.

(Họ đang đề cập đến sự việc bị nạp năng lượng trộm một số tiền lớn.)

Past infinitive và gerund

Khi ước ao nói đến hành động trong infinitive với gerund đã xẩy ra trước hành động của hễ từ chính.

to have + past participle (Ved/V3)

having + past participle (Ved/V3)

She seems to have told him off.

(Cô ta ngoài ra đã chửi anh ta. – hành vi tell off xẩy ra trước seem)

They claimed to have gone to lớn the party.

(Họ xác minh đã mang lại buổi tiệc đó. – hành vi đi mang lại buổi tiệc đã xẩy ra trước hành vi khẳng định.)

They discussed having had the good offers.

(Họ trao đổi về việc đã tất cả những đề xuất tốt.)

(Hắn nhắc tới câu hỏi đã ăn uống cắp một cái xe hơi.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách In Phiếu Thu Chi Trong Excel, Cách In Phiếu Thu Chi Trong Excel

)

Past – passive infinitive and gerund

to + have been + past participle (Ved/V3)

having been + past participle (Ved/V3)

She seems to have been told off.

(Cô ta trong khi đã bị chửi.)

They expected to have been invited to the party.

(họ mong đã được mời tới buổi tiệc đó.)

They discussed having been stolen money.

(Họ đã bàn luận về việc đã trở nên lấy cắp tiền.)

She is talking about having been offered a good job.

(Cô ta đang nói tới việc vẫn được đề nghị một công việc tốt.)

————————————–

Exercises of Passive và past forms of infinitives và gerunds

Complete the sentences, using an appropriate verb size for each verb in parentheses.

I don’t enjoy (laugh) being laughed at by other people.It is easy (fool) to be fooled by his lies.She almost had a car crash last night. She barely avoided (hit) by another speeding car.If you know the truth, I want (tell) about it immediately.When my sister wrote a kiểm tra for 200 dollars, her ngân hàng account was empty. Now she extremely worried about (write) the check.What’s the difference between ‘see’ and ‘look’?

I don’t recall ever (ask) the question before.

Xem thêm: Ngữ Văn 7 Ôn Tập Phần Tiếng Việt Tiếp Theo, Soạn Văn Ôn Tập Phần Tiếng Việt (Tiếp Theo)

I’m working in a foreign country, & I’m very pleased (give) the job to learn more about its culture.All of us usually want (love) , and (need) by other people.He stole his mom’s money yesterday. He feels guilty about (steal) the money.Celebrities don’t lượt thích to have their pictures taken. They avoid (photograph) .This mail needs (send) immediately. Will you send it for me?I thought she was sick, but I ‘m wrong because she seems (recover) very quickly.

Link coi đáp án bài tập Passive và past forms of infinitives & gerunds

Các bạn có thể truy cập website trung tâm gia sư vina nhằm tìm hoặc đăng ký làm gia sư, cũng giống như xem các bài học và download tài liệu