Bài Tập Phép Nhân Lớp 3

     

Bạn đang xem phiên bản rút gọn gàng của tài liệu. Xem và mua ngay bản đầy đủ của tư liệu tại trên đây (117.42 KB, 7 trang )


Phép nhân và phép chia những số tất cả bốn chữ số với số tất cả một chữ số

A. Kiến thức và kỹ năng cần lưu giữ về phép nhân với phép chia những số gồm bốn chữ số

1. Nhân số tất cả 4 chữ số với số có 1 chữ số

Ta thánh thiện hàng đơn vị tiến lịch sự trái.

Bạn đang xem: Bài tập phép nhân lớp 3

Nếu hiệu quả có giá bán trị lớn hơn hoặc bởi 10 thì lưu giữ số chục lên mặt hàng kế tiếp, chỉ viếtchữ số hàng 1-1 vị.

2. Phân chia số bao gồm 4 chữ số mang đến số có 1 chữ số

Thực hiện nay lần lượt trừ trái sáng phải (hoặc trường đoản cú hàng tối đa đến sản phẩm thấp nhất)

Mỗi lần phân tách đều triển khai tính nhẩm: chia, nhân, trừ

3. Phép phân chia hết, phép chia gồm dư

Phép phân chia hết: Là phép chia tất cả số dư bằng 0.

Phép chia bao gồm dư: Là phép chia có số dư không giống 0.

Số dư bé thêm hơn số chia.

Xem thêm: Chọn Câu Sai Về Điện Dung Của Tụ Điện Mức Độ Thông Hiểu, Chọn Phát Biểu Sai Về Điện Dung Tụ Điện

B. Bài bác tập vận dụng về phép nhân và phép chia các số tất cả bốn chữ sốI. Bài bác tập trắc nghiệm: Khoanh tròn vào đáp án đúng:

Câu 1: tác dụng của phép toán 1234 x 4 là:

A. 4935 B. 4936 C. 4946 D. 5036


Câu 2: Một xe chở 2375kg gạo. Hỏi tía xe vì thế chở được từng nào ki-lô-gam

gạo?

A. 7025kg gạo B. 7225kg gạo C. 7125kg gạo D. 7135kg gạo

Câu 3: Một bể hoa hình vng có độ lâu năm mỗi cạnh bởi 1274cm. Chu vi của bồn

hoa kia là:

A. 5196cm B. 5206cm D. 5296cm D. 5096cm

Câu 4: yêu thương của phép tính bao gồm số bị phân tách là 9120 với số phân tách là 4 là:

A. 2280 B. 2080 C. 2180 D. 2270


(2)

A. 807 B. 908 C. 817 D. 808

Câu 6: Một cửa hàng có 5 thùng bánh, mỗi thùng có đôi mươi hộp bánh, mỗi hộp bánh có

24 gói bánh. Ví như họ chia mọi số bánh đó đến 8 nhà hàng quán ăn thì mỗi nhà hàng quán ăn có số góibánh là:

A. 310 gói bánh B. 320 gói bánh C. 300 gói bánh D. 340 gói bánh

II. Bài bác tập từ luận

Bài 1: Nối từng điểm A, B, C, D với từng điểm M, N thì được toàn bộ bao nhiêu đoạn

thẳng?

Bài 2: Tích của nhì số 784. Bạn A viết thêm chữ số 0 vào bên cần thừa số đầu tiên và

giữ nguyên quá số đồ vật hai rồi nhân hai số với nhau. Hịi tích mới là bao nhiêu, biếtthừa số đầu tiên là số có 4 chữ số với thừa số đồ vật hai là số có 1 chữ số.

Bài 3: Hân nhân một số trong những với 3 thì được 7569. Hỏi nhân số đó với 9 thì được bao

nhiêu?

Bài 4: kiếm tìm X:

a, X : 6 = 677 x 8

b, X x 9 = 4590 x 2

c, X x 132 = 312 x (5 - 3 - 2)

d, X : 5 = 7394e, 9054 : X = 3

f, X x 4 = 2134 x 2

g, X x 7 = 8372 : 2

Bài 5: Tính bằng phương pháp thuận luôn thể nhất:

a, 6 x 853 + 6 x 147

b, 16 x 7 + 14 x 2

c, 8 x 5493 - 8 x 4333

d, 1000 + 1000 : 8 - 500 : 2


(3)

Bài 6: Cơ giáo gồm 10 gói kẹo, mỗi gói 24 chiếc. Cơ chia đều cho các em học sinh, mỗi

em được 8 cái kẹo. Hỏi lớp đó gồm bao nhiêu em học tập sinh?

Bài 7: gia đình bạn Lan có 5 bạn thì bình qn mọi cá nhân thu nhập được 120

nghìn đồng. Nếu gia đình bạn Lan tất cả thêm bố người nữa nhưng mà tổng các khoản thu nhập khôngthay thay đổi thì bình quân mỗi cá nhân thu nhật được từng nào nghìn đồng một tháng?

Bài 8: bạn A chia một vài cho 7 thì được yêu đương là 7784. Hỏi chia số đó cho 2 thì được

thương là bao nhiêu?

Bài 9: search chữ số tận cùng của một số trong những Y, biết

a, Y chia hết đến 2

b, Y phân tách hết cho 5

c, Y phân chia cho 2 có dư là 1

Bài 10: Khối lớp 3 bao gồm 169 các bạn được phân chia vào những lớp 3A, 3B, 3C, 3D, 3E làm thế nào cho mỗi

lớp có khá nhiều hơn 32 bạn. Hỏi từng lớp bao gồm bao nhiêu bạn, biết rằng lớp 3A có ít bạnhơn từng lớp cịn lại?

Bài 11: fan ra đề xuất xe ơ tơ bao gồm 40 số chỗ ngồi để chở 195 bạn đi dự buổi tiệc nghị. Hỏi ít

nhất nên điều mấy xe ơ tơ cùng loại đó nhằm chở không còn số bạn đi tham dự các buổi lễ hội nghị.

Bài 12: khi nhân số

1ab5

với 6, bạn Ngọc chẳng chú ý chữ số 1 ở mặt hàng nghìn. Hỏi tíchbị giảm sút bao nhiêu đối kháng vị?

C. Giải mã bài tập về phép nhân với phép chia các số tất cả bốn chữ sốI. Bài bác tập trắc nghiệm

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6

B C D A A C


(4)

Số đoạn thẳng có là 4 x 2 = 8 (đoạn)

Bài 2:

Viết thêm chữ số 0 vào bên buộc phải thừa số thiết bị nhất tức là gấp thừa số kia lên 10 lần, dođó tích cũng cấp lên 10 lần.

Vậy tích mới là 784 x 10 = 7840

Bài 3: Cách 1:

Đặt số chính là X, ta có:

X x 9 = (X x 3) x 3 = 7569 x 3 = 22707

Cách 2:

Số đó là 7569 : 3 = 2523

Tích new là 2523 x 9 = 22707

Bài 4:

a, X : 6 = 677 x 8

X : 6 = 5416

X = 5416 x 6

X = 32496

b, X x 9 = 4590 x 2

X x 9 = 9180


(5)

X = 1020

c, X x 132 = 312 x (5 - 3 - 2)

X x 132 = 312 x 0

X x 132 = 0

X = 0 : 132

X = 0

d, X : 5 = 7394

X = 7394 x 5

X = 36970e, 9054 : X = 3

X = 9054 : 3

X = 3018

f, X x 4 = 2134 x 2

X x 4 = 4268

X = 4268 : 4

X = 1067

g, X x 7 = 8372 : 2

X x 7 = 4186

X = 4186 : 7

X = 598


Bài 5:

a, 6 x 853 + 6 x 147

= 6 x (853 + 147)

= 6x 1000


(6)

b, 16 x 7 + 14 x 2= 112 + 28

= 140

c, 8 x 5493 - 8 x 4333

= 8 x (5493 - 4333)

= 8 x 1160

= 9280

d, 1000 + 1000 : 8 - 500 : 2

= 1000 + 125 - 250

= 1125 - 250

= 875

e, (6 x 8 - 48) : (10+11+12+13+14+15)

= (48 - 48) : (10+11+12+13+14+15)

= 0 : (10+11+12+13+14+15)

= 0

Bài 6:

Số kẹo sinh sống 10 gói là: 24 x 10 = 240 (chiếc)

Số những em học viên trong lớp là 240 : 8 = 30 (em)

Bài 7:

Tổng số tiền thu nhập mỗi tháng của mái ấm gia đình Lan là: 120 x 5 = 600 (nghìn đồng)

Nếu thêm ba người nữa thì tổng số fan trong gia đình Lan là: 5 + 3 = 8 (người)

Số tiền bình quân mỗi tháng mỗi người thu nhập là: 600 : 8 = 75 (nghìn đồng)

Bài 8:

Số chính là 7784 x 7 = 54488

Số đó phân tách cho 2 được yêu đương là 54488 : 2 = 27244


(7)

a, Y phân tách hết mang đến 2, Y gồm tận thuộc là 0, 2, 4, 6, 8

b, Y phân chia hết cho 5, Y có tận cùng là 0, 5

c, Y phân tách cho 2 tất cả dư là 1, Y gồm tận thuộc là 1, 3, 5, 7, 9

Bài 10:

Ta gồm 169 : 5 = 33 (dư 4)

Nếu lớp 3A có ít nhất là 33 bạn thì lớp 3B, 3C, 3D, 3E từng lớp có ít nhất 34 bạn.

Xem thêm: Lý Thuyết Văn 11 Bài Chữ Người Tử Tù, Soạn Bài Chữ Người Tử Tù (Trang 107)

Khi đó: 33 + 34 + 34 + 34 + 34 = 169 (bạn)

Vậy lớp 3A tất cả 33 bạn. Các lớp cịn lại, từng lớp gồm 34 bạn.

Bài 11:

Nếu dùng 4 ô tô thì mới có thể chở được 40 x 4 = 160 (người)

Vậy cịn 195 - 160 = 35 (người)

Khi đó cần thêm 1 xe xe hơi nữa là chở hết

Số ô tô cần dùng để làm chở hesret 195 tín đồ đi dự tiệc nghị là: 4 + 1 = 5 (ô tô)

Bài 12: khi nhân số

1ab5

cùng với 6, bạn Ngọc qn mất chữ tiên phong hàng đầu ở hàng nghìn. Hỏi tíchbị giảm đi bao nhiêu đối kháng vị?

Tích cũ

1ab5

x 6 = (1000 +

ab5

) x 6 = 6000 +

ab5

x 6

Tích mới

ab5

x 6


Tích cũ bị giảm xuống (6000 +

ab5

x 6) - (

ab5

x 6) = 6000 đơn vị


Tài liệu liên quan


*
Slide bài giảng toán lớp 4: Phép phân tách phân số 16 1 0
*
bai tap toan lop 3 bang nhan 5 6 gap mot so len nhieu lan 3 193 0
*
Tải bài tập rèn luyện cơ phiên bản và cải thiện Toán lớp 3 - Nghỉ vì chưng dịch Corona - bài tập Toán lớp 3 làm nhà 4 26 0
*
Tải bài tập cải thiện Toán lớp 6: Phép phân tách phân số - bài xích tập nâng cao Toán 6 phần Số học 4 63 0
*
Tải bài bác tập nâng cấp Toán lớp 6: Phép nhân phân số - bài bác tập cải thiện Toán 6 phần Số học 4 135 1
*
Tải bài bác tập nâng cao Toán lớp 6: Phép trừ phân số - bài tập nâng cao Toán 6 phần Số học 4 93 1
*
Tải bài xích tập nâng cao Toán lớp 6: Phép cộng phân số - bài bác tập cải thiện Toán 6 phần Số học 3 124 2
*
tải Tổng hợp các câu hỏi nâng cấp trong đề thi học kì môn Toán lớp 3 - Câu hỏi cải thiện Toán lớp 3 trong đề thi học tập kì 5 35 0
*
Tải bài xích tập cải thiện Toán lớp 3: làm cho quen cùng với chữ số La Mã - bài tập ôn tập chữ số La Mã Toán lớp 3 4 329 1
*
Tải bài xích tập cải thiện Toán lớp 3: Tháng, năm - bài bác tập ôn tập về tháng với năm Toán lớp 3 3 437 3
*


Tài liệu bạn tìm kiếm đã chuẩn bị sẵn sàng tải về


(67.62 KB - 7 trang) - Tải bài bác tập nâng cao Toán lớp 3: Phép nhân cùng phép chia các số bao gồm bốn chữ số - bài bác tập ôn tập những số có bốn chữ số
Tải bản đầy đầy đủ ngay
×