Bài tập quy tắc dấu ngoặc lớp 6

     

Bài viết cung ứng cho các em các bài tập kèm lời giải liên quan mang lại quy tắc vết ngoặc như tính tổng, thu gọn biểu thức, tính nhanh giá trị, bài toán đố...CÁc dạng bài này rất gần gũi với phần kỹ năng và kiến thức của bài bác học, để những em luyện tập, củng cố kiến thức và kỹ năng của bài


LUYỆN TẬP VỀ QUY TẮC DẤU NGOẶC

 

Bài 1: Tính tổng :

a) (-24) + 6 + 10 + 24

b) 15 +23+( -25) +(-23)

c) (-3) + ( -350 ) + (-7) + 350

d) ( -9 ) + ( -11 ) + 21 + ( -1)

Bài 2: Đơn giản biểu thức:

a) x + 25 + ( -17 ) + 63 b) ( -75) – (p + đôi mươi ) + 95

Bài 3: Tính nhanh những tổng sau:

a) (5674 – 97) – 5674 b) (-1075 ) – ( 29 – 1075 )

Bài 4: Bỏ lốt ngoặc rồi tính:

a) (18 +29 ) + ( 158 – 18 – 29 ) b) ( 13 – 135 + 49 ) – ( 13 +49)

Bài 5: Tính cực hiếm của biểu thức: x + b + c, biết:

a) x = -3, b = -4, c =2

b) x = 0, b = 7, c = -8

Bài 6*: Đố: Điền những số -1; -2; -3; 4; 5; 6; 7; 8; 9 vào những ô tròn (mỗi số một ô) trong hình 22 làm sao cho tổng tư số trên từng cạnh của tam giác số đông bằng:

*
 

 

a) 9 b) 16 c) 19

Bài 7: Tổng a – (-b + c – d) bằng:

(A) a – b + c – d ; (B) a + b + c – d ;

(C) a + b + c + d ; (D) a + b – c + d.

Bạn đang xem: Bài tập quy tắc dấu ngoặc lớp 6

Bài 8: Nối tổng ở cột A với kết quả đúng ở cột B

 

*

 Bài 9

a) Tìm tất cả các số nguyên x thoả mãn: -10

 

*

Bài 7: 

Chọn (D)

Bài 8:

 

*

Bài 9:

a) x = -9, -8, -7, …, -1, 0, 1, 2, …, 13, 14.

Xem thêm: Cách Vẽ Tranh An Toàn Giao Thông, Vẽ Tranh Vẽ An Toàn Giao Thông Đơn Giản Tiểu Học

b) Ta cần tính tổng:

S = (-9) + (-8) + … + (-1) + 0 + 1 + 2 + … + 8 + 9 + 10 + 11 + … + 14

Cách 1: Ta nhận thấy:

M = (-9) + (-8) + … + (-1) + 1 + 2 + … + 9

<(−9)+9>+<(−8)+8>+...+<(−1)+1>=0 

Nên S = M + 10 + 11 + 12 + 13 + 14 = 0 + 60 = 60.

Xem thêm: Cái Đuôi Em Quẫy Trăng Vàng Chóe ” Nên Hiểu Như Thế Nào?

Cách 2: N = 1 + 2 + 3 + … + 13 + 14.

N + N = (1 + 14) + (2 + 13) + … + (13 + 2) + (14 + 1)

= 15.14

Vậy N = 15.14 : 2 = 15.7 = 105

Tương tự phường = 1 + 2 + … + 8 + 9 = 10.9 : 2 = 9.5 = 45

hay – phường = (-1) + (-2) + … + (-8) + (-9) = -45

Nên S = N – p = 105 – 45 = 60

 

Tải về