Bài Tập Tiếng Anh Lớp 5 Unit 6

     
Giải SBT giờ đồng hồ Anh 5 Unit 6: How many lessons vày you have today? nâng cấp kỹ năng: pronunciation, vocabulary, sentence patterns, speaking, reading, writing,... Giúp học viên ôn luyện hiệu quả.

Bạn đang xem: Bài tập tiếng anh lớp 5 unit 6


Chúng tôi xin giới thiệu đến các em học viên bộ tài liệu Giải SBT giờ đồng hồ Anh 5 Unit 6: How many lessons vày you have today? ngắn gọn, bỏ ra tiết, bám sát đít nội dung công tác học giúp những em tiếp thu bài bác giảng một phương pháp dể đọc và cung ứng các em ôn luyện thêm loài kiến thức.

Pronunciation (trang 24 SBT giờ đồng hồ Anh 5)

1. Mark the stress...(Đánh lốt trọng âm (') vào phần đa từ. Kế tiếp đọc mập tiếng những câu này.)

1. 'How many 'lessons vì chưng you 'have 'today? I 'have 'four.

2. 'How many 'crayons vị you 'have ? I 'have 'five.

3. 'How many 'copybooks vị you 'have ? I 'have 'six.

4. 'How many 'pencils vì chưng you 'have ? I 'have 'seven.

Hướng dẫn dịch:

1.Bạn tất cả bao nhiêu môn học hôm nay? Tớ có 4 tiết.

2.Bạn tất cả bao nhiêu cây cây viết chì màu? Tớ bao gồm 5 cây.

3.Bạn bao gồm bao nhiêu sách tập mẫu? Tớ tất cả 6 quyển.

4.Bạn bao gồm bao nhiêu cái cây bút chì? Tớ tất cả 7 cái.

2. Make questions...(Đặt câu hỏi với từ bỏ How many...? tiếp đến hỏi và vấn đáp những thắc mắc đó.)

1. How many crayons vì chưng you have? I have three.

2. How many notebooks vày you have? I have two.

3. How many pencils do you have? I have four.

4. How many rubbers bởi vì you have? I have five.

5. How many pens vày you have? I have three.

6. How many bags bởi you have? I have one.

Hướng dẫn dịch:

1.Bạn có bao nhiêu cây cây viết chì màu? Tớ gồm 3 cây.

2.Bạn có bao nhiêu quyển sổ ? Tớ bao gồm 2 cây.

3.Bạn tất cả bao nhiêu cái bút chì? Tớ tất cả 4 cái.

4.Bạn có bao nhiêu cục tẩy gôm? Tớ bao gồm 5 cái.

5.Bạn tất cả bao nhiêu cái cây bút ? Tớ gồm 4 cái.

6.Bạn có bao nhiêu dòng cặp sách ? Tớ có 1 cái.

Vocabulary (trang 25 SBT giờ Anh 5)

1. Do the puzzle (Giải trò nghịch ô chữ)

1. MATHS

2. MUSIC

3. ONCE

4. SCIENCE

5. TWICE

6. VIETNAMESE

7. ART

Hướng dẫn dịch:

1. Toán

2. Âm nhạc

3. Một lần

4. Khoa học

5. Hai lần

6. Giờ đồng hồ Việt

7. Mỹ thuật

2. Read và complete (Đọc cùng hoàn thành)

1. Every

2. Twice

3. Once

4. Music

5. Vietnamese

Hướng dẫn dịch:

1.Tớ đi cho trường hằng ngày trừ vật dụng 7 và nhà nhật.

2.Nam đi đến câu lạc cỗ Tiếng Anh gấp đôi 1 tuần, vào thứ 3 cùng thứ 7.

3.Chúng tớ tổ chức triển khai ngày nhà Giáo 1 lần 1 năm, vào trong ngày 20 tháng 11.

4.Môn học ưa thích của Mai là Âm nhạc cũng chính vì bạn ấy yêu thương ca hát.

5.Trong trong cả tiết học môn giờ đồng hồ Việt, chúng tớ đoc những mẩu truyện ngắn với viết những bài bác tiểu luận.

Sentence patterns (trang 25-26 SBT giờ Anh 5)

1. Read & match (Đọc với nối câu)


Hướng dẫn dịch:

1. Lúc này bạn bao gồm bao nhiêu môn học?

Tôi tất cả bốn: giờ Việt, Toán, công nghệ và Mỹ thuật.

2. Bây giờ bạn tất cả học không?

Hôm nay thì không, sau này thì có.

3. Bọn thường có môn Toán mấy lân một tuần?

Tôi bao gồm nó hàng ngày học.

4. Bây gỉờ các bạn ở trường học bắt buộc không?

Phải. Đó là giờ giải lao.

Xem thêm: Giải Bài 1, 2, 3 Trang 79 Sgk Toán 5 Luyện Tập Trang 79 Sgk Toán 5

2. Read and complete. Then read aloud. (Đọc cùng hoàn thành. Sau đó đọc to.)

1. Have

2. How many

3. Five

4. Favorite

5. Are

Hướng dẫn dịch:

Tony: bây giờ bạn tất cả học không?

Mai: Vâng, có.

Tony: lúc này bạn tất cả bao nhiêu môn học?

Mai: Tôi gồm năm môn: tiếng Anh, Toán, tiếng Việt, Âm nhạc và Thể dục.

Tony: Môn học yêu thích của người sử dụng là gì?

Mai: Âm nhạc. Tôi thích hợp hát.

Tony: hiện nay bạn ngơi nghỉ trường đề xuất không?

Mai: Không, nhưng mà tôi sẽ tới đó sau.

Speaking (trang 26 SBT giờ Anh 5)

1. Read & reply ( Đọc với đáp lại)

a. Yes, I am. It's break time./No, I am not. Today is Saturday. I am at home.

b. I have four: English, Math, Vietnamese và IT.

c. I have it every day except Saturday & Sunday.

d. Yes, it is. Because I lượt thích singing English songs.

Hướng dẫn dịch:

a. Hiện thời bạn làm việc trường đề nghị không?

Vâng, đúng rồi. Nó là giờ đồng hồ giải lao./Không, không phải. Bây giờ là thiết bị Bảy. Tôi sinh sống nhà.

b. Hôm nay bạn có bao nhiêu môn học?

Tôi tất cả bốn môn: tiếng Anh, Toán, tiếng Việt với Tin học.

c. Bạn thông thường có môn tiếng Anh từng nào lần trong tuần?

Tôi gồm nó hằng ngày trừ đồ vật Bảy và nhà nhật.

d. Giờ đồng hồ Anh là môn yêu thương thích của người sử dụng phải không? tại sao có ? nguyên nhân không?

Vâng, đúng rồi. Bởi vì tôi yêu thích hát những bài bác hát giờ đồng hồ Anh.

2. Ask và answer the questions above. (Hỏi và trả lời những câu hỏi ở trên.)

a. Yes, I am. It's break time./No. I am not. Today is Saturday. I am at home.

b. I have five: Art, Music, Science, English and PE.

c. I have it three times a week.

d. Yes, it is. Because I like reading English comic books.

Hướng dẫn dịch:

a)Vâng, đúng rồi. Nó là giờ đồng hồ giải lao.

b)Không, ko phải. Từ bây giờ là đồ vật Bảy. Tôi sinh sống nhà.

c)Tôi tất cả năm môn: Mỹ thuật, Âm nhạc, Khoa học, tiếng Anh và Thể dục.

d)Tôi bao gồm nó cha lần một tuần.

e)Vâng, đúng rồi. Chính vì tôi mê say đọc những truyện tranh tiếng Anh.

Reading (trang 26-27 SBT giờ đồng hồ Anh 5)

1. Read và complete. (Đọc và hoàn thành.)

(l) school

(2) Science

(3) week

(4) friendly

(5) favourite

(6) chatting

Hướng dẫn dịch:

Hôm ni là đồ vật Tư. Trung sống trường. Cậu ấy cố tứ môn học: giờ đồng hồ Việt, Toán, tiếng Anh với Khoa học. Trung bao gồm môn tiếng Anh tứ lần một tuần. Cô hiền đức là giáo viên tiếng Anh của cậu ấy. Cô ấy là giáo viên ân cần và thân thiện. Giờ Anh là một môn học yêu mến của Trung cũng chính vì cậu ấy đam mê đọc đông đảo truyện ngắn giờ đồng hồ Anh và truyện tranh. Trung cũng thích tán ngẫu trực truyến với những người bạn quốc tế của cậu ấy như thể Akiko, Tony, Linda với Peter.

2. Read again và tick...(Đọc lại và lưu lại chọn vào ô gồm (Y) hoặc ko (N).)


Hướng dẫn dịch:

1. Hôm nay là máy năm.

2. Trung học 4 môn ngày hôm nay.

3. Trung học môn tiếng Anh 5 lần một tuần.

4. Cậu ấy không yêu thích môn giờ đồng hồ Anh.

5. Giáo viên Tiếng Anh của cậu ấy là cô Hiền.

6. Trung cũng thích tán gẫu với những người dân bạn nước ngoài của cậu ấy.

Writing (trang 27 SBT tiếng Anh 5)

1. Put the words...(Đặt phần nhiều từ theo sản phẩm công nghệ tự để sản xuất thành câu)

1. Are you at school now?

2. Vị you have school everyday?

3. How many lessons vì chưng you have today?

4. Vị you have Math today?

5. How often vì chưng you have Vietnamese?

Hướng dẫn dịch:

1.Bạn gồm đang sinh hoạt trường không?

2.Bạn tất cả đến trường hằng ngày không?

3.Bạn học từng nào môn hôm nay?

4.Hôm nay các bạn có học tập Toán không?

5.Bạn liên tục học giờ đồng hồ Việt như vậy nào?

Write about your school day (Viết về một ngày sinh sống trường của bạn)

Today is Monday. I have three lessons: Math, IT và Vietnamese. Math is my favorite subject. My Math teacher is Mr. Hung.

Hướng dẫn dịch:

Hôm ni là vật dụng Hai. Tôi có tía môn học: Toán, Tin học cùng Tiếng việt. Toán là môn học hâm mộ của tôi. Thầy giáo Toán của tớ là thầy Hùng.

Xem thêm: Please Wait - Hiệu Của Hai Số Là (123

►► CLICK NGAY vào nút TẢI VỀ dưới đây để tải về Giải SBT giờ đồng hồ Anh 5 Unit 6: How many lessons vì chưng you have today? bỏ ra tiết bạn dạng file word, tệp tin pdf hoàn toàn miễn giá thành từ chúng tôi.