Bài tập toán lớp 4 bài 131

     

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 53, 54 VBT toán 4 bài xích 131 : luyện tập chung cùng với lời giải chi tiết và giải pháp giải nhanh, ngắn nhất


Bài 1

Đúng ghi Đ, không nên ghi S vào ô trống : 

*

Phương pháp giải:

Áp dụng phép tắc sau: muốn cộng nhị phân số ta quy đồng mẫu mã số nhị phân số rồi cộng hai phân số sau khoản thời gian quy đồng.

Bạn đang xem: Bài tập toán lớp 4 bài 131

Lời giải đưa ra tiết:

Ta gồm : (dfrac59+dfrac23=dfrac59+dfrac69=dfrac119.)Vậy ta có hiệu quả như sau :

*


Bài 2

Tính: 

a) (displaystyle 4 over 3 + 1 over 3 + 1 over 5) b) (displaystyle 4 over 3 + 1 over 3 - 1 over 5)

c) (displaystyle 1 over 2 imes 1 over 3:1 over 4) d) (displaystyle 1 over 2:1 over 3:1 over 4)

Phương pháp giải:

Biểu thức chỉ gồm phép cùng và phép trừ hoặc chỉ gồm phép nhân và phép phân tách thì ta tính theo lần lượt từ trái thanh lịch phải.

Lời giải đưa ra tiết:

a) (displaystyle 4 over 3 + 1 over 3 + 1 over 5 = 5 over 3 + 1 over 5 )(displaystyle = 25 over 15 +dfrac315= 28 over 15)

 b) (displaystyle 4 over 3 + 1 over 3 - 1 over 5 = 5 over 3 - 1 over 5 )(displaystyle = 25 over 15 -dfrac315= 22 over 15)

c) (displaystyle 1 over 2 imes 1 over 3:1 over 4 =1 over 6:1 over 4 = 1 over 6 imes 4 over 1 )(displaystyle = dfrac46= 2 over 3) 

d) (dfrac12:dfrac13:dfrac14 = dfrac12 imes dfrac31:dfrac14 = dfrac32:dfrac14 )(= dfrac32 imes dfrac41 = dfrac122 = 6)


Bài 3

Tính :

a) (displaystyle 5 over 2 imes 1 over 4 - 1 over 8) b) (displaystyle 5 over 2 + 1 over 4 imes 1 over 8)

c) (displaystyle 5 over 2:1 over 4 - 1 over 8) d) (displaystyle 5 over 2 + 1 over 4:1 over 8) 

Phương pháp giải:

Biểu thức có những phép tính cộng, trừ, nhân, phân chia thì ta thực hiện phép tính nhân, phân tách trước, thực hiện phép cộng, trừ sau.

Xem thêm: Hướng Dẫn Giải Review 3 Unit 7 8 9 Lớp 9 Trang 42, Language Review 3 (Unit 7

Lời giải bỏ ra tiết:

a) (displaystyle 5 over 2 imes 1 over 4 - 1 over 8 = 5 over 8 - 1 over 8 = 4 over 8 = 1 over 2)

b) (displaystyle 5 over 2 + 1 over 4 imes 1 over 8 = 5 over 2 + 1 over 32 ) (displaystyle= 80 over 32 +dfrac132= 81 over 32)

c) (displaystyle 5 over 2:1 over 4 - 1 over 8 = 5 over 2 imes 4 over 1 - 1 over 8 = 20 over 2 - 1 over 8 ) (displaystyle = 10 -dfrac18 = 80 over 8 - dfrac18= 79 over 8)

d) (displaystyle 5 over 2 + 1 over 4:1 over 8 = 5 over 2 + 1 over 4 imes 8 over 1 = 5 over 2 + 8 over 4 ) (displaystyle = 5 over 2+2 = dfrac52+ dfrac42 = 9 over 2)


Bài 4

Người ta cho một vòi nước tung vào bể chưa có nước. Lần trước tiên chảy được (displaystyle 2 over 5) bể. Lần sản phẩm công nghệ hai rã thêm (displaystyle 1 over 3) bể. Hỏi còn mấy phần của bể chưa xuất hiện nước ? 

Phương pháp giải:

- Coi bể nước khi đầy nước là (1) đối chọi vị.

Xem thêm: Tlv Tả Đồng Hồ Báo Thức Năm 2021, Top 3 Mẫu Tả Cái Đồng Hồ Báo Thức Lớp 5

- Tính số phần bể đã bao gồm nước = số phần nước chảy vào bể lần thứ nhất (+) số phần nước rã vào bể lần sản phẩm công nghệ hai.