Bài tập toán lớp 4 tập 2 bài 135

     
Hình thoi
Đường chéoĐường chéoDiện tích
14dm7dm………. Dm2
6dm30dm………dm2
24dm5dm………. Dm2
Đáp án:
Hình thoi
Đường chéoĐường chéoDiện tích
14dm7dm49dm2
6dm30dm90dm2
24dm5dm60dm2Bạn đang xem: Bài tập toán lớp 4 tập 2 bài 135

*

Bài 2 trang 58 VBT Toán 4 Tập 2: Một hình thoi có diện tích là 360cm2, độ nhiều năm đường chéo bằng 24cm. Tính độ nhiều năm đường chéo cánh thứ hai

Đáp án:

Tóm tắt


*

Độ nhiều năm đường chéo cánh thứ 2 là:

360 × 2: 24 = 30 (cm)

Đáp số: 30cm

Bài 3 trang 58 VBT Toán 4 Tập 2: diện tích hình thoi bằng một nửa diện tích hình chữ nhật. Tính chu vi của hình chữ nhật


*Xem thêm: Tại Sao Ếch Thường Sống Ở Nơi Ẩm Ướt, Gần Bờ Nước Và Bắt Mồi Về Đêm?

*

*

diện tích hình chữ nhât

Diện tích hình chữ nhật là:

36 × 2 = 72 (cm2)

Chiều rộng lớn của hình chữ nhật là:

72: 12 = 6 (cm)

Chu vi của hình chữ nhật là:

(12 + 6) × 2 = 36 (cm)

Đáp số: 36 cm

Bài 4 trang 59 VBT Toán 4 Tập 2: bạn ta xếp bốn hình tam giác. Mỗi hình như hình mặt thành hình chữ nhật bên dưới đây:


Theo đề bài hình chữ nhật bằng bốn hình tam giác vuông ghép lại.

Chiều dài của hình chữ nhật là:

3 + 3 = 6 (cm)

Chiều rộng của hình chữ nhật là:

2 (cm)

Vậy diện tích của hình chữ nhật là: 6 × 2 = 12 (cm2)

Đáp số: 12 (cm2)

Bài trước: Bài 134: diện tích hình thoi (trang 57 VBT Toán 4 Tập 2)Bài tiếp: Bài 136: luyện tập chung (trang 60 VBT Toán 4 Tập 2)


Xem thêm: Ôn Tập (Các Công Thức Tính Hình Học Không Gian Lớp 9 Ôn Tập Chương 4 Hình Trụ

Giải Vở bài xích tập Toán 4

Giải VBT Toán 4 Tập 1

Chương 1: Số trường đoản cú nhiên. Bảng đơn vị chức năng đo khối lượngBài 1. Ôn tập những số đến 100 000 (trang 3 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 2. Ôn tập các sô mang đến 100 000 (tiếp theo) (trang 4 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 3. Ôn tập các số mang lại 100 000 (tiếp theo) ( trang 5 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 4. Biểu thức gồm chứa một chữ (trang 6 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 5. Rèn luyện (trang 7 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 6. Những số bao gồm 6 chữ số (trang 8 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 7. Luyện tập ( trang 9 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 8. Hàng và lớp (trang 10 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 9. So sánh các số có rất nhiều chữ số (trang 11 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 10. Triệu với lớp triệu (trang 12 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 11. Triệu và lớp triệu (tiếp theo) (trang 13 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 12. Rèn luyện (trang 14 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 13. Rèn luyện (trang 15 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 14. Dãy số tự nhiên và thoải mái (trang 16 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 15. Viết số tự nhiên trong hệ thập phân (trang 17 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 16. So sánh và xếp vật dụng tự những số tự nhiên và thoải mái (trang 18 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 17. Luyện tập (trang 19 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 18. Yến, tạ, tấn (trang 20 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 19. Bảng đơn vị đo khối lượng (trang 21 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 20. Giây, nỗ lực kỉ (trang 22 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 21. Luyện tập (trang 23 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 22. Tìm số trung bình cùng (trang 24 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 23. Luyện tập (trang 25 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 24. Biểu đồ dùng (trang 26 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 25. Biểu vật dụng (tiếp theo) (trang 27 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 26. Luyện tập (trang trang 29 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 27. Luyện tập chung (trang 31 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 28. Tự kiểm tra (trang 33 VBT Toán 4 Tập 1)Chương 2: bốn phép tính với các số từ bỏ nhiên. Hình họcBài 29. Phép cùng (trang 35 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 30. Phép trừ (trang 36 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 31. Rèn luyện (trang 37 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 32. Biểu thức gồm chứa hai chữ (trang 38 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 33. Tính chất giao hoán của phép cùng (trang 39 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 34. Biểu thức bao gồm chứa bố chữ (trang 40 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 35. Tính chất kết hợp của phép tính cùng (trang 41 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 36. Rèn luyện (trang 42 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 37. Tìm nhì số lúc biết tổng và hiệu của hai số kia (trang 43 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 38. Luyện tập (trang 44 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 39. Luyện tập chung (trang 45 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 40. Góc nhọn, góc tù, góc bẹt (trang 46 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 41. Hai tuyến phố thẳng vuông góc (trang 47 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 42. Hai tuyến đường thẳng song song (trang 49 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 43. Vẽ hai tuyến phố thẳng vuông góc (trang 51 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 44. Vẽ hai tuyến đường thẳng tuy nhiên song (trang 52 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 45. Thực hành vẽ hình chữ nhật (trang 53 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 46. Thực hành thực tế vẽ hình vuông (trang 54 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 47. Rèn luyện (trang 55 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 48. Luyện tập chung (trang 57 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 49. Nhân một số với một chữ số (trang 59 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 50. Tính chất giao hoán của phép nhân (trang 60 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 51. Nhân số 10, 100, 1000,... Chia cho số 10, 100, 1000,... (trang 61 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 52. Tính chất kết hợp của phép nhân (trang 62 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 53. Nhân cùng với số có tận cùng là chữ số 0 (trang 63 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 54. Đề - xi - mét vuông (trang 64 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 55. M2 (trang 65 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 56. Nhân một vài với một tổng (trang 66 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 57. Nhân một số trong những với một hiệu (trang 67 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 58. Rèn luyện (trang 68 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 59. Nhân số có hai chữ số (trang 69 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 60. Rèn luyện (trang 70 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 61. Reviews nhân nhẩm số gồm hai chữ số cùng với 11 (trang 71 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 62. Nhân với số với cha chữ số ( trang 72 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 63. Nhân cùng với số có ba chữ số (trang 73 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 64. Luyện tập (trang 74 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 65. Luyện tập chung (trang 75 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 66. Phân tách một tổng cho một số ( trang 77 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 67. Chia cho số tất cả một chữ số (trang 78 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 68. Rèn luyện (trang 79 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 69. Chia một trong những cho một tích ( trang 80 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 70. Phân tách một tích cho một số (trang 81 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 71. Phân chia hai số tận thuộc là chữ số 0 (trang 82 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 72. Phân chia cho số bao gồm hai chữ số (trang 83 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 73. Chia cho số tất cả hai chữ số (tiếp theo) (trang 84 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 74. Luyện tập (trang 85 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 75.Chia cho số gồm hai chữ số (tiếp theo) (trang 86 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 76. Rèn luyện (trang 87 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 77. Thương gồm chữ số 0 (trang 88 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 78. Phân tách cho số có bố chữ số (trang 89 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 79. Rèn luyện (trang 90 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 80. Phân tách cho số có ba chữ số (tiếp theo) (trang 91 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 81. Rèn luyện (trang 92 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 82. Rèn luyện chung (trang 91 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 83. Tự kiểm tra ( trang 94 VBT Toán 4 Tập 1)

Giải VBT Toán 4 Tập 2

Chương 3: dấu hiệu chia hết đến 2, 5, 9, 3 - reviews Hình bình hànhBài 84: dấu hiệu chia hết mang lại 2 (trang 3 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 85: tín hiệu chia hết mang đến 5 (trang 4 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 86: rèn luyện (trang 5 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 87: tín hiệu chia hết cho 9 (trang 6 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 88: dấu hiệu chia hết cho 3 (trang 6 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 89: luyện tập (trang 7 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 90: luyện tập chung (trang 8 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 91: Ki-lô-mét vuông (trang 9 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 92: rèn luyện (trang 10 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 93: Hình bình hành ( trang 11 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 94: diện tích hình bình hành (trang 12 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 95: rèn luyện (trang 13 VBT Toán 4 Tập 2)Chương 4: Phân số - các phép tính cùng với phân số - trình làng Hình thoiBài 96: Phân số (trang 15 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 97: Phân số với phép chia số tự nhiên (trang 16 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 98: Phân số cùng phép chia số thoải mái và tự nhiên (Tiếp theo) (trang 17 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 99: rèn luyện (trang 18 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 100: Phân số đều bằng nhau ( trang 19 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 101: Rút gọn gàng phân số (trang đôi mươi VBT Toán 4 Tập 2)Bài 102: luyện tập (trang 21 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 103: Quy đồng mẫu mã số các phân số (trang 22 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 104: Quy đồng mẫu số các phân số (Tiếp theo) (trang 23 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 105: rèn luyện (trang 24 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 106: rèn luyện chung (trang 26 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 107: đối chiếu hai phân số cùng mẫu mã số (trang 27 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 108: luyện tập (trang 27 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 109: đối chiếu hai phân số khác mẫu số (trang 28 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 110: luyện tập (trang 30 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 111: luyện tập chung (trang 32 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 112: rèn luyện chung (trang 33 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 113: luyện tập chung (trang 34 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 114: Phép cộng phân số (trang 35 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 115: Phép cùng phân số (Tiếp theo) (trang 36 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 116: rèn luyện (trang 37 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 117: luyện tập (trang 38 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 118: Phép trừ phân số (trang 39 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 119: Phép trừ phân số (Tiếp theo) (trang 40 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 120: rèn luyện (trang 41 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 121: rèn luyện chung (trang 42 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 122: Phép nhân phân số (trang 43 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 123: luyện tập (trang 44 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 124: luyện tập (trang 45 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 125: tra cứu phân số của một số (trang 46 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 126: Phép phân chia phân số (trang 47 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 127: luyện tập (trang 48 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 128: luyện tập (trang 49 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 129: luyện tập chung (trang 50 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 130: rèn luyện chung (trang 51 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 131: luyện tập chung (trang 53 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 132: luyện tập chung (trang 54 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 133: Hình thoi (trang 56 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 134: diện tích s hình thoi (trang 57 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 135: rèn luyện (trang 58 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 136: rèn luyện chung (trang 60 VBT Toán 4 Tập 2)Chương 5: Tỉ số - một trong những bài toán tương quan đến tỉ số - Tỉ lệ bản đồBài 137: giới thiệu tỉ số (trang 61 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 138: Tìm hai số khi biết tổng với tỉ số của nhì số kia (trang 62 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 139: luyện tập (trang 64 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 140: rèn luyện (trang 65 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 141: rèn luyện chung (trang 67 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 142: Tìm hai số lúc biết hiệu và tỉ số của nhị số kia (trang 69 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 143: luyện tập (trang 70 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 144: rèn luyện (trang 71 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 145: rèn luyện chung (trang 73 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 146: rèn luyện chung (trang 75 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 147: Tỉ lệ phiên bản đồ (trang 77 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 148: Ứng dụng của tỉ lệ bản đồ (trang 79 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 149: Ứng dụng của tỉ lệ phiên bản đồ (Tiếp theo) (trang 80 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 150: thực hành thực tế (trang 81 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 151: thực hành thực tế (Tiếp theo) (trang 82 VBT Toán 4 Tập 2)Chương 6: Ôn tậpBài 152: Ôn tập về số tự nhiên và thoải mái (trang 83 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 153: Ôn tập về số thoải mái và tự nhiên (Tiếp theo) (trang 84 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 154: Ôn tập về số thoải mái và tự nhiên (Tiếp theo) (trang 85 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 155: Ôn tập về các phép tính cùng với số thoải mái và tự nhiên (trang 87 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 156: Ôn tập về những phép tính với số tự nhiên (Tiếp theo) (trang 88 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 157: Ôn tập về những phép tính cùng với số tự nhiên và thoải mái (Tiếp theo) (trang 89 VBT Toán 4 Tập 20)Bài 158: Ôn tập về biểu đồ (trang 90 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 159: Ôn tập về phân số (trang 92 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 160: Ôn tập về những phép tính cùng với phân số (trang 93 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 161: Ôn tập về các phép tính cùng với phân số (Tiếp theo) (trang 95 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 162: Ôn tập về những phép tính cùng với phân số (Tiếp theo) (trang 97 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 163: Ôn tập về những phép tính với phân số (Tiếp theo) (trang 98 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 164: Ôn tập về đại lượng (trang 99 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 165: Ôn tập về đại lượng (Tiếp theo) (trang 101 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 166: Ôn tập về đại lượng (Tiếp theo) (trang 102 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 167: Ôn tập về hình học (trang 102 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 168: Ôn tập về hình học tập (Tiếp theo) (trang 105 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 169: Ôn tập về search số trung bình cùng (trang 106 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 170: Ôn tập về tìm nhì số lúc biết tổng và hiệu của nhị số đó ( trang 108 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 171: Ôn tập về tìm hai số lúc biết tổng hoặc hiệu và tỉ số của hai số đó (trang 110 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 172: luyện tập chung (trang 111 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 173: rèn luyện chung (trang 113 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 174: rèn luyện chung (trang 115 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 175: Tự đánh giá (trang 117 VBT Toán 4 Tập 2)