Bài Tập Vật Lý 9 Bài 33

     

Trong cuộn dây dẫn kín đáo xuất hiện chiếc điện cảm ứng xoay chiều lúc số con đường sức từ chiếu qua tiết diện S của cuộn dây

A. Luôn luôn luôn tăng

B. Luôn luôn luôn giảm

C. Luân phiên tăng, giảm

D. Luôn luôn ko đổi

Lời giải:

Chọn C. Trong cuộn dây dẫn kín xuất hiện dòng điện cảm ứng xoay chiều khi số mặt đường sức từ chiếu qua tiết diện S của cuộn dây luân chuyển tăng, giảm.

Bạn đang xem: Bài tập vật lý 9 bài 33

Câu 2 trang 73 SBT thiết bị Lí 9 

Trong thí nghiệm sắp xếp như hình 33.1 dòng điện luân chuyển chiều xuất hiện thêm trong cuộn dây dẫn kín đáo khi nào?

A. Khi nam châm từ đứng yên, cuộn dây xoay quanh trục PQ

B. Khi nam châm hút và cuộn dây đều xoay quanh trục PQ

C. Khi nam châm và cuộn dây vận động thẳng cùng chiều với cùng vận tốc.

D. Khi nam châm hút đứng yên, cuộn dây dẫn xung quanh trục AB.

Lời giải:

Chọn D. Nam châm từ đứng yên, cuộn dây xoay quanh trục AB. Vì lộ diện dòng điện cảm ứng xoay chiều khi mang lại cuộn dây dẫn kín quay trong sóng ngắn từ trường của nam châm hay cho nam châm quay trước cuộn dây dẫn.

Câu 3 trang 73 SBT đồ gia dụng Lí 9 

Trên hình 33.2 SBT vẽ một size dây dẫn kín đặt vào từ trường. Giải thích vì sao khi cho khung dây quay quanh trục PQ nằm theo chiều ngang thì trong khung dây không lộ diện dòng điện xoay chiều.

*

Lời giải:

Vì số đường sức từ xuyên thẳng qua tiết diện S của khung dây dẫn không đổi khác nên không xuất mẫu điện xoay chiều.

Câu 4 trang 74 SBT trang bị Lí 9 

Treo một thanh nam châm hút từ bằng một sợi dây mượt rồi thả cho nam châm đu gửi quanh vị trí thăng bằng OA (hình 33.3. SBT). Cái điện chạm màn hình xuất hiện trong cuộn dây dẫn kín B thuộc dòng điện xoay chiều hay gồm chiều không thay đổi (một chiều)? trên sao?

*

Lời giải:

Là dòng điện luân chuyển chiều vị số con đường sức từ xuyên qua tiết diện S của cuộn dây luân phiên tăng giảm.

Khi thanh nam châm từ tiến lại gần vị trí thăng bằng OA thì số lương mặt đường sức từ gửi qua cuộn dây B đã tăng, mẫu điện cảm ứng theo một chiều nào đó. Kế tiếp thanh nam châm hút từ tiến ra xa vị trí cân đối OA, con số đường sức từ gửi vào cuộn dây B sẽ giảm, chiếc điện cảm ứng có chiều ngược lại.

Xem thêm: Điểm Chuẩn Năm 2021 - Học Phí Đại Học Tôn Đức Thắng Tp

Câu 5 trang 74 SBT đồ dùng Lí 9 

Trường đúng theo nào tiếp sau đây thì vào cuộn dây dẫn kín đáo xuất hiện chiếc điện cảm ứng xoay chiều ?

A. Cho nam châm hoạt động lại gần cuộn dây.

B. đến cuộn dây cù trong sóng ngắn của nam châm từ và cắt những đường sức từ

C. Đặt thanh nam châm vào trong tâm địa cuộn dây rồi cho tất cả hai đều xoay quanh một trục

D. Đặt một thanh nam châm hình trụ trước một cuộn dây, vuông góc cùng với một máu diện cuộn dây rồi đến thanh nam châm hút từ quay xung quanh trục của nó.

Lời giải:

Chọn B. Mang lại cuộn dây tảo trong sóng ngắn của nam châm hút và cắt các đường mức độ từ vì khi đó số con đường sức từ chiếu qua tiết diện của cuộn dây dẫn bí mật biến thiên đề nghị sẽ xuất hiện thêm dòng điện cảm ứng xoay chiều.

Câu 6 trang 74 SBT đồ Lí 9 

Trường hòa hợp nào dưới đây trong cuộn dây ko suất hiện loại điện chạm màn hình xoay chiều.

A. Cho nam châm từ quay trước một cuộn dây dẫn kín, những đường sức từ bị cuộn dây giảm ngang

B. Mang đến cuộn dây dẫn bí mật quay trong từ trường cảu nam châm từ và cắt các đường mức độ từ của từ trường

C. Tiếp tục cho một rất của nam châm hút từ lại ngay sát rồi ra xa một đầu của cuộn dây dẫn kín

D. Đặt trục bắc vào nam của nam châm hút từ trùng cùng với trục của một ống dây rồi cho nam châm hút từ quay quanh trục đó.

Lời giải:

Chọn D. Đặt trục bắc nam của thanh nam châm hút từ trùng với trục của một ống dây rồi nam châm hút quay xung quanh trục đó vì chưng điều kiện mở ra dòng điện chạm màn hình xoay chiều cùng với cuộn dây dẫn kín đáo mà lời giải D không có điều kiện dây dẫn kín.

Xem thêm: Cú Pháp Của Thủ Tục Đọc Dữ Liệu Từ Tệp Văn Bản Là, Để Đọc Dữ Liệu Từ Tệp Ta Dùng Thủ Tục

Câu 7 trang 74 SBT thứ Lí 9 

Khi nào cái điện chạm màn hình trong một cuộn dây dẫn bí mật đổi chiều?

A. Nam châm hút từ đang hoạt động rồi ngừng lại

B. Cuộn dây dẫn đã quay thì giới hạn lại

C. Số đường sức từ chiếu qua tiết diện cuộn dây đã tăng thì bị giảm hoặc ngược lại

D. Số mặt đường sức từ chiếu thẳng qua tiết diện cuộn dây liên tục tăng hoặc liên tục giảm

Lời giải:

Chọn C. Loại điện cảm ứng trong một cuộn dây dẫn kín đáo đổi chiều lúc số đường sức từ xuyên qua tiết diện cuộn dây đã tăng thì giảm hoặc ngược lại.