Bản Đăng Ký Học Tập Và Làm Theo Tư Tưởng Đạo Đức Phong Cách Hồ Chí Minh 2017

     

Đăng cam kết học tập và tuân theo tấm gương đạo đức nghề nghiệp Hồ Chí Minh về tăng tốc khối đại câu kết toàn dân tộc, tạo Đảng và khối hệ thống chính trị vào sạch, vững mạnh khỏe theo tư tưởng, đạo đức, phong thái Hồ Chí Minh chính là mục tiêu Đảng và nhân dân cùng nhắm tới trong năm 2020. Mỗi cá thể đăng ký học tập và tuân theo tấm gương đạo đức hcm để góp thêm phần xây dựng Đảng và nhà nước ngày 1 vững mạnh.Bạn vẫn xem: Bảng đk học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách hồ chí minh năm 2017


*

*

Bản đk học tập và làm theo tấm gương đạo đức sài gòn 2020

Nội dung chăm đề năm 2020 là “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, đẩy mạnh dân chủ, quan tâm đời sống quần chúng theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Mẫu phiên bản đăng ký kết này thường triển khai vào đầu năm, đây cũng đó là 1 một trong những tiêu chí đặc trưng để kiểm điểm, đánh giá, phân loại Đảng viên thời gian cuối năm. Mời các Đảng viên cùng theo dõi mẫu bạn dạng đăng ký trong nội dung bài viết dưới đây:

1. Bạn dạng đăng ký thi đua cá nhân học tập và làm theo tư tưởng đạo đức sài gòn 2020

Bạn rất có thể tải bản đăng ký kết thi đua cá thể học tập và tuân theo tư tưởng đạo đức tp hcm 2020 dưới bài viết này.Bạn đã xem: Bảng đk học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh năm 2017

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – tự do – Hạnh phúc

……………., ngày … tháng … năm 20…

Dành mang đến cán bộ công chức, viên chức, nhân viên (đảng viên và không đảng viên)

BẢN ĐĂNG KÝ THI ĐUA CỦA CÁ NHÂN NĂM 2020

(Gắn với khẳng định thực hiện thông tư số 05-CT/TW với Nghị quyết

Trung ương 4 khóa XII về desgin Đảng)

Kính gửi:………………………………………..

Bạn đang xem: Bản đăng ký học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh 2017

Họ và tên:…………………………………………Sinh ngày………………………………..

Đơn vị công tác:………………………………………………………………………………..

Chức vụ Đảng: ………………………………………………………………………………….

Chức vụ chủ yếu quyền, đoàn thể:…………………………………………………………..

Sinh hoạt tại đưa ra bộ: …………………………………………………………………………

Căn cứ nội dung phát động phong trào thi đua của cơ quan, đơn vị. Tôi xin tận hưởng ứng và đăng ký tham gia thi đua với các nội dung sau:

I. Đăng ký tham gia thi đua thực hiện xuất sắc nhiệm vụ được giao đính thêm với các trào lưu thi đua do các cấp phân phát động

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

II. Đăng ký kết tham gia thi đua gắn thêm với cam đoan thực hiện thông tư số 05-CT/TW với Nghị quyết trung ương 4 khóa XII về chế tạo Đảng

1. Về bốn tưởng chủ yếu trị

(Luôn trung thành với công ty nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng hồ chí minh và con đường lối thay đổi của Đảng; ko có biểu thị suy thoái về tứ tưởng thiết yếu trị ”tự diễn biến”, ”tự gửi hóa”).

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

2. Về phẩm hóa học đạo đức lối sống

(Luôn rèn luyện, tu dưỡng học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; giữ lại gìn phẩm hóa học đạo đức, lối sống gương mẫu trong công tác làm việc và cuộc sống, trong tranh đấu chống nhà nghĩa cá nhân, quan liêu tham nhũng, lãng phí; ko có thể hiện suy thoái về đạo đức, lối sống)

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

3. Về tiến hành chức trách, nhiệm vụ được giao

(Luôn nêu cao niềm tin trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ; đổi mới phương thức công tác và lề lối làm cho việc; chấp hành cùng bảo vệ, tuyên truyền, chuyên chở cán bộ, đảng viên, gia đình và nhân dân triển khai đường lối, quan điểm chủ trương, nghị quyết của Đảng, chế độ pháp luật của nhà nước; lành mạnh và tích cực học tập nâng cao trình độ và năng lực công tác; xong tốt chức trách, trọng trách được giao).

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

4. Về tổ chức kỷ luật

(Thực hiện tại nghiêm các nguyên tắc sinh hoạt của tổ chức; chấp hành sự phân công của tổ chức; từ giác chấp hành các nghị quyết, cách thức của Đảng, pháp luật Nhà nước, quy chế, quy định, nội quy của cơ quan, đơn vị và nơi cư trú).

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

Tham khảo: bài thu hoạch nghị quyết tw 6 khóa 12

5Về đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh:

Căn cứ chăm đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh mặt hàng năm, cá nhân chọn một số trong những nội dung cụ thể gắn với siêng đề của năm để đăng ký tiến hành bằng những việc làm, hành động cụ thể, chăm chú khắc phục đầy đủ hạn chế, vĩnh cửu của cá nhân trong thời hạn qua và phương hướng, giải pháp khắc phục hầu như hạn chế, mãi mãi (qua kiểm điểm, tấn công giá quality cán bộ, đảng viên cuối năm).

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

(Chuyên đề năm 2020 là: “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo ra Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững bạo phổi theo tứ tưởng, đạo đức, phong thái Hồ Chí Minh”)

6Về cam kếttu dưỡng, rèn luyện,giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không có biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự đưa hóa”:

– Tự cam đoan về việc không vi phạm 27 thể hiện suy thoái về bốn tưởng bao gồm trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự gửi hóa” cơ mà Nghị quyết trung ương 4 (khóa XII) về xuất bản Đảng vẫn chỉ ra;

– bạn dạng thân từ bỏ kiểm điểm với khắc phục biểu thị suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” mà bạn dạng thân nhận thấy cần khắc phục; hoặc những thể hiện mà cung cấp ủy, cơ quan gợi ý.

– Về phương hướng, phương án thực hiện.

…………………………………………………………………………………………………….

7. Về kế hoạch hành động thực hiện các nghị quyết, thông tư của Đảng, của tỉnh ủy

(Nội dung này chỉ áp dụng đối với cá thể là bạn đứng đầu cung cấp ủy, chủ yếu quyền, cơ quan, solo vị. Các bạn bè đã thành lập kế hoạch hành vi của cá thể sau lúc học tập, quán triệt thì câu chữ này là cam đoan thực hiện kế hoạch hành vi đã xây dựng).

…………………………………………………………………………………………………….

III. Đăng ký danh hiệu thi đua năm 2020 (Cá nhân đăng ký thương hiệu nào khắc ghi X vào ô tương ứng):

1.
Danh hiệu “Lao hễ tiên tiến”……………………………
2.

Xem thêm: Tuyển Chọn Mẫu Tranh Vẽ Con Thỏ De Thương, Top 19 Xem Cách Vẽ Con Thỏ Mới Nhất 2021

Danh hiệu “chiến sĩ thi đua cơ sở”………………………..
Có sáng sủa kiến, phương án hữu ích, vấn đề trong công tác……
3.Danh hiệu “chiến sĩ thi đua cấp cho tỉnh” (nếu có)……………
Có sáng kiến, phương án hữu ích, chủ đề trong công tác……
4.Danh hiệu “chiến sĩ thi đua toàn quốc” (nếu có)………….
Có sáng sủa kiến, chiến thuật hữu ích, đề tài trong công tác……
5.Danh hiệu “Anh hùng Lao động” (nếu có)………………..
Có sáng sủa kiến, chiến thuật hữu ích, đề tài trong công tác……
Đăng ký hiệ tượng khen thưởng năm 2020 (Cá nhân đăng ký thương hiệu nào khắc ghi X vào ô tương ứng):
1.Giấy khen của thủ trưởng phòng ban ………………………..
2.Bằng khen của chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa …………
3.Bằng khen của bộ hoặc cơ quan ngang bộ (ngành dọc) …
4.Bằng khen của Thủ tướng chính phủ …………………….
5.Huân chương những hạng ……………………………………

(Lưu ý: cán bộ, công chức, viên chức với nhân viên chưa hẳn là đảng viên thì ko cần xác thực của bỏ ra bộ)

Xác dìm của đơn vị Người đăng ký

xác thực của chi bộBạn có thể tải Bản đk thi đua cá nhân học tập và tuân theo tư tưởng đạo đức sài gòn 2020 mẫu mã 1 trên đây:

TẢI VỀ

Tham khảo: bài xích thu hoạch chỉ thị 05 năm 2020

2. Chủng loại 2: bản đăng ký cá nhân học tập và làm theo tư tưởng đạo đức hcm năm 2020

ĐẢNG ỦY …….. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

CHI BỘ……….. ……, ngày ….. Mon …. Năm 2020

BẢN ĐĂNG KÝ HỌC TẬP CHUYÊN ĐỀ 2020

“Tăng cường khối đại liên hiệp toàn dân tộc, kiến thiết Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh dạn theo tứ tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

—————-

Họ và tên: ……………………………………………………………………………………………………………

Sinh ngày: ……………………………………………………………………………………………………………

Đơn vị công tác: ……………………………………………………………………………………………………

Chức vụ đảng: Đảng viên.

Chức vụ chính quyền, đoàn thể: viên chức.

Sinh hoạt tại bỏ ra bộ: đưa ra bộ ……………………………………………………………………………………

Thực hiện tại công văn số ….-CV/ĐU ngày … tháng .. Năm … của Đảng ủy ……. Về việc viết bản đăng ký kết học tập và làm theo tấm gương đạo đức tp hcm năm 2020 “Tăng cường khối đại hòa hợp toàn dân tộc, gây ra Đảng và khối hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh mẽ theo bốn tưởng, đạo đức, phong thái Hồ Chí Minh”. Tôi xin đk và hạ quyết trung khu học tập chuyên đề năm 2019 ví dụ như sau:

I. Các chuẩn chỉnh mực chủ yếu trong văn bản đăng ký

Tư tưởng hcm về kính trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm sóc đời sống quần chúng. # được diễn đạt là phải có thái độ đánh giá cao vai trò, địa chỉ của nhân dân. Theo Bác, mong mỏi thật sự tôn trọng quần chúng thì cần hiểu dân. Thiết yếu tài dân, mức độ dân, của dân, quyền dân, lòng dân, sự khôn khéo, hăng hái, hero đã tạo nên “cái gốc” của dân. Cùng rất thái độ reviews cao phương châm của nhân dân, ý thức tôn trọng quần chúng. # còn yêu cầu đặc biệt chú ý không xâm phạm mang lại lợi ích, quyền hạn hợp pháp, ko xúc tầy dân. Phải luôn luôn tôn trọng với giữ gìn của công, của nhân dân.

Theo bốn tưởng sài gòn về chăm sóc đời sống dân chúng là vì bé người, do nhỏ người, trước hết là do dân và bởi dân. Theo Bác, mong mỏi có mức độ dân, lòng dân thì phải chăm lo đời sinh sống của dân. Trước thời điểm đi xa, hcm vẫn vồ cập “đầu tiên là các bước đối với bé người”. Bạn dặn trong di thư “Đảng rất cần được có chiến lược thật giỏi để phát triển kinh tế và văn hóa, nhằm không ngừng cải thiện đời sinh sống của nhân dân”.

Đạo đức sài gòn về ý thức tôn trọng quần chúng. # thể hiện trông rất nổi bật ở sự thống độc nhất giữa tư tưởng đạo đức nghề nghiệp và bốn tưởng thiết yếu trị của Người.

Ý thức tôn trọng quần chúng. # ở điều tỉ mỷ đạo đức phải phải khai quật ở việc coi trọng, tôn vinh nhân dân. Tôn trọng quần chúng. # trong đạo đức sài gòn là tôn vinh ý dân, sức dân, do “dễ mười lần không dân cũng chịu. Nặng nề trăm lần dân liệu cũng xong”. Vày vậy, “đối cùng với dân ta đừng tất cả làm điều gì trái ý dân. Dân ước ao gì, ta bắt buộc làm nấy”. Người yêu cầu cán bộ, đảng viên không còn lòng, hết sức ship hàng nhân dân, cảm thương nhân dân, thiệt sự tôn kính nhân dân.

Hướng dẫn số 74 của Ban Tuyên giáo tw nêu rõ, mục đích, yêu ước của bài toán học tập chăm đề năm 2019 là bức tốc việc gây ra ý thức tôn trọng Nhân dân, đẩy mạnh dân chủ, chăm sóc đời sống nhân dân theo tứ tưởng, đạo đức, phong thái Hồ Chí Minh vào cán bộ, đảng viên, nhằm mục đích tạo hễ lực to mập cho công cuộc đổi mới, góp phần tăng nhanh xây dựng Đảng vào sạch, vững mạnh khỏe về chủ yếu trị, tứ tưởng, tổ chức và đạo đức, gây ra Nhà nước pháp quyền làng hội chủ nghĩa của dân, bởi dân, vì chưng dân, củng cố hệ thống chính trị trong quy trình hiện nay.

Tham khảo: bài thu hoạch nghị quyết tw 4 khóa 12

II. Các nội dung đăng ký theo thực tế công tác

Dựa trên các chuẩn chỉnh mực thiết yếu trong nội dung đăng ký, tôi đăng ký các nội dung theo thực tế công tác như sau:

– triển khai đúng những quan điểm của Đảng, cơ chế pháp luật ở trong nhà nước trong thực hành công vụ, trong quan hệ nam nữ với Nhân dân. Tích cực và lành mạnh tham gia các chương trình mục tiêu, trở nên tân tiến kinh tế, văn hóa, làng hội, con tín đồ do Đảng, nhà nước đề ra và phạt động, có tác dụng gương và giúp đỡ nhân dân xóa đói, giảm nghèo ở địa phương, trong cùng đồng.

– nhất quyết đấu tranh kháng quan liêu, tham nhũng, tiêu cực, tự giác triển khai cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, vận động những tầng lớp quần chúng. # tham gia, triển khai lời dạy của quản trị Hồ Chí Minh: “muốn bạn ta theo mình, nên làm gương trước”.

+ “Gương mẫu mã trong thực hiện, tuyên truyền và bảo đảm an toàn chủ trương, mặt đường lối của Ðảng, thiết yếu sách, pháp luật ở trong phòng nước; chuẩn bị sẵn sàng hy sinh lời ích cá nhân vì tác dụng chung của Ðảng, đơn vị nước với của nhân dân”;

+ Về đạo đức, lối sống, tác phong, phải: “Nêu gương về đức khiêm tốn, giản dị; tác phong sâu xa thực tế, thân cận để thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng đường đường chính chính của quần chúng, đầu tiên trong tổ chức, cơ quan, đơn vị công tác và địa điểm cư trú”;

+ Về quan hệ giới tính với quần chúng phải: “Nêu cao ý thức ship hàng nhân dân; thao tác với thái độ khách quan, công tâm, triệu tập sức xử lý những lợi ích đường đường chính chính của Nhân dân; lắng nghe trung ương tư, ước vọng của quần chúng, chủ động đối thoại cùng với Nhân dân và cán cỗ dưới quyền. Gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân vị trí cư trú. Nhất quyết đấu tranh cùng với những biểu thị vô cảm, quan tiền liêu, cửa ngõ quyền, hách dịch và các hành vi nhũng nhiễu, tạo phiền hà Nhân dân”.

III. Hướng đăng ký phấn đấu trong thời hạn tới.

Về việc triển khai thực hiện chuyên đề năm 2020, tôi dìm thấy bạn dạng thân mình phải tráng lệ và trang nghiêm khắc phục phần đông khuyết điểm trong phong thái làm việc, phong cách sống, lối sống, thói quen có tác dụng việc, kiến thức sinh hoạt, nói năng,… làm ảnh hưởng đến phòng ban và uy tín bạn dạng thân; nêu cao tinh thần trách nhiệm, rèn luyện khả năng và thái độ dám nghĩ, dám làm, dám phụ trách với lời nói, bài toán làm của mình trước tập thể, cấp cho trên và trước quần chúng.

Xem thêm: Tại Sao Cường Độ Phong Hoá Xảy Ra Mạnh Mẽ Nhất Ở Đâu? Cường Độ Phong Hóa Xảy Ra Mạnh Nhất Ở A

Với các nội dung đăng ý nêu trên, tôi xin hạ quyết tâm năm 2020 xong xuôi tốt trọng trách và thực hiện xuất sắc các nội dung đã đăng ký.

XÁC NHẬN CỦA đưa ra BỘ NGƯỜI ĐĂNG KÝ

Bạn hoàn toàn có thể tải phiên bản đăng ký cá thể học tập và tuân theo tư tưởng đạo đức hcm năm 2020 mẫu mã 2 tại đây:

TẢI VỀ

Tham khảo: bài xích thu hoạch nghị quyết trung ương 9 khóa 12

Link bài viết: https://thehetrethanhhoa.com.vn/ban-dang-ky-hoc-tap-va-lam-theo-tam-guong-dao-duc-ho-chi-minh-2020/

Link trang chủ: https://thehetrethanhhoa.com.vn/

Từ khóa tìm kiếm

bản đăng ký học tập và tuân theo tấm gương đạo đức hcm năm 2016bản đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức sài gòn năm 2015bản đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức hcm 2016bản đk học tập và tuân theo tấm gương đạo đức sài gòn năm năm 2016 của đảng viênbản đăng ký cá thể học tập và tuân theo tấm gương đạo đức sài gòn năm 2016ban dang ky hoc tap va lam theo tam guong dao duc ho bỏ ra minh 2016bản đăng ký học tập và tuân theo tấm gương đạo đức hồ chí minh 2015bản đk học tập và làm theo tấm gương đạo đức hcm cua giao vienbản đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức tp hcm 2017bản đăng ký cá thể học tập và tuân theo tấm gương đạo đức sài gòn năm 2015bản đk học tập và làm theo tấm gương đạo đức hcm năm 2013bản đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức sài gòn năm 2014bản đk học tập và tuân theo tấm gương đạo đức hồ chí minh năm 2012mẫu phiên bản đăng ký học tập và tuân theo tấm gương đạo đức hồ chí minhban dang ky hoc tap va lam theo tam guong dao duc ho đưa ra minhbản đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức sài gòn năm năm 2016 violetbản đăng ký cá nhân học tập và làm theo tấm gương đạo đức nghề nghiệp hồ chí minhban dang ky hoc tap va lam theo tam guong dao duc ho đưa ra minh 2015bản đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức nghề nghiệp hồ chí minhban dang ky hoc tap va lam theo tam guong dao duc ho bỏ ra minh nam 2017ban dang ky hoc tap va lam theo tam guong dao duc ho chi minh phái nam 2016bản đăng ký học tập và tuân theo tấm gương đạo đức nghề nghiệp hồ chí minh thời điểm năm 2012 của đảng viênbản đăng ký tập thể học hành và tuân theo tấm gương đạo đức hồ chí minh năm 2015ban dang ky học hành và tuân theo tấm gương đạo đức hcm 2015bản đăng ký cá thể phấn đấu rèn luyện tiếp thu kiến thức và tuân theo tấm gương đạo đức sài gòn năm 2015bản đk học tập và làm theo tấm gương đạo đức hcm nămbản đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức hcm nam 2016bản đk học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh năm 2018bản đk học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh 2014mẫu bản đăng ký học tập và tuân theo tấm gương đạo đức tp hcm năm 2015bản đăng ký cá thể học tập và tuân theo tấm gương đạo đức tp hcm năm 2013bản đăng ký học tập và tuân theo tấm gương đạo đức sài gòn về trung thực trách nhiệmhướng dẫn viết bạn dạng đăng ký kết học tập và tuân theo tấm gương đạo đức tp hcm năm 2015ban dang ky hoc tap va lam theo tam guong dao duc ho đưa ra minh nam giới 2015bản đăng ký cá nhân học tập và tuân theo tấm gương đạo đức tp hcm 2016mẫu bản đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức hcm năm 2016bản dăng cam kết học tập và tuân theo tấm gương đạo đức hồ chí minh 2017bản đk học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh 2017năm 2017bản đk học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh năm 2015 cá nhânbản đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức hcm chuyên đề năm 2015bản đăng ký cá nhân học tập và tuân theo tấm gương đạo đức sài gòn năm 2017 của giáo viênbản đăng ký học tập và tuân theo tấm gương đạo đức hồ chí minh năm năm nhâm thìn 2016mau ban dang ky ca nhan hoc tap va lam theo tam guong dao duc ho bỏ ra minhbản đăng ký cá thể phấn đấu rèn luyện học hành và tuân theo tấm gương đạo đức tp hcm năm 2016ban dang ky noi dung hoc tap va lam theo tam guong dao duc ho đưa ra minhbản đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh nam 2015bản đăng ký cá thể học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh năm 2015 của giáo viênbản đăng ký học tập và tuân theo tấm gương đạo đức hồ chí minh năm ngoái cua dang vienban đk học tập và tuân theo tấm gương đạo đức sài gòn 2016bản đăng ký cá thể học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh năm năm ngoái của đảng viênmẫu bản đăng ký kết học tập và làm theo tấm gương đạo đức sài gòn 2016bản đk học tập và làm theo tấm gương đạo đức tp hcm 2019mẫu bạn dạng đăng ký kết học tập và làm theo tấm gương đạo đức sài gòn năm năm ngoái violetmẫu phiên bản đăng cam kết học tập và tuân theo tấm gương đạo đức sài gòn 2012bản đăng ký cá nhân học tập và tuân theo tấm gương đạo đức tp hcm 2015bản đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức nghề nghiệp hồ chí minh năm ngoái của giáo viênbản đk học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh chuyên đề 2015bản đăng ký phấn đấu học hành và tuân theo tấm gương đạo đức hồ chí minhbản đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức sài gòn năm 2017 của đảng viên