BẢNG 2 TRANG 72 SGK SINH 7

     

Hãy nhờ vào kiến thức vào cả chương, liên hệ đến địa phương, lựa chọn tên các thay mặt thân mềm nhằm ghi vào bảng 2.
Bạn đang xem: Bảng 2 trang 72 sgk sinh 7

 

Bảng 2. Ý nghĩa trong thực tế của ngành thân mềm

*

Ghi chú

Trai, sò, ốc sên, ốc vặn, ngao, hến, mực… có môi trường xung quanh sống cùng lối sống rất khác biệt nhưng khung hình đều có điểm sáng chung là: thân mềm, ko phân đốt, gồm vỏ đá vôi, bao gồm khoang áo, tiêu hóa phân hóa và cơ quan dịch rời thường solo giản. Riêng biệt mực, bạch tuộc yêu thích nghi với lối sống săn mồi và di chuyển tích cự yêu cầu vỏ giảm bớt và cơ quan di chuyển phát triển. Trừ một vài thân mềm có hại, còn hầu như chúng đều bổ ích về các mặt.


Giải các bài tập bài 21: Đặc điểm bình thường và sứ mệnh của ngành Thân mềm khác • câu hỏi trang 71 - bài 21 - SGK môn Sinh học tập lớp 7 - Quan liền kề hình 21 thảo... • thắc mắc trang 72 - bài 21 - SGK môn Sinh học tập lớp 7 Hãy phụ thuộc vào kiến thức... • vấn đáp câu 1 trang 73 - bài xích 21 - SGK môn Sinh học lớp 7 vì sao lại xếp mực... • vấn đáp câu 2 trang 73 - bài 21 - SGK môn Sinh học lớp 7 Ở những chợ địa... • vấn đáp câu 3 trang 73 - bài 21 - SGK môn Sinh học lớp 7 Ý nghĩa thực tế của...


Xem thêm: Cú Pháp Đúng Của Câu Lệnh Lặp For, Chọn Cú Pháp Câu Lệnh Lặp Là:

Mục lục Giải bài tập SGK Sinh học 7 theo chương •Chương 1: Ngành động vật nguyên sinh •Chương 2: Ngành ruột khoang •Chương 3: các ngành Giun •Chương 4: Ngành thân mềm •Chương 5: Ngành chân khớp •Chương 6: Ngành động vật hoang dã có xương sống •Chương 7: Sự tiến hóa của động vật hoang dã •Chương 8: Động vật cùng đời sinh sống con người
• thắc mắc trang 71 - bài bác 21 - SGK môn Sinh học lớp 7 • thắc mắc trang 72 - bài xích 21 - SGK môn Sinh học lớp 7 • vấn đáp câu 1 trang 73 - bài xích 21 - SGK môn Sinh học lớp 7 • vấn đáp câu 2 trang 73 - bài xích 21 - SGK môn Sinh học lớp 7 • vấn đáp câu 3 trang 73 - bài 21 - SGK môn Sinh học tập lớp 7


Xem thêm: Tính Thống Nhất Của Thế Giới Được Thể Hiện Ở Tính Vật Chất Của Nó

Chương 1: Ngành động vật nguyên sinh Chương 2: Ngành ruột vùng Chương 3: những ngành Giun Chương 4: Ngành thân mềm Chương 5: Ngành chân khớp Chương 6: Ngành động vật có xương sống Chương 7: Sự tiến hóa của động vật hoang dã Chương 8: Động vật và đời sống con fan