BÁO CÁO CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2016

     
*

Menu chính

ra mắt tin tức tài nguyên đúng theo tác quốc tế Văn phiên bản dịch vụ công

BÁO CÁO

Kết quả công tác cải tân hành chính năm 2016, phương hướng,

nhiệm vụ năm 2017 của Tổng viên Địa hóa học và khoáng sản Việt phái nam

Kính gửi: cỗ Tài nguyên cùng Môi trường

I. Hiệu quả thực hiện công tác CCHC năm 2016

1. Công tác chỉ đạo, điều hành cải tân hành chính

Trong năm 2015, Tổng cục thường xuyên quán triệt, nâng cấp trách nhiệm của bạn đứng đầu các cơ quan, đơn vị chức năng thuộc Tổng cục, sự phối kết hợp của các tổ chức đảng, đoàn thể trong công tác chỉ đạo, quản lý và điều hành và tổ chức, triển khai thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ CCHC. Gắn nhiệm vụ của thủ trưởng đơn vị chức năng trong triển khai CCHC và liên tiếp đưa nội dung, tác dụng thực hiện tại CCHC vào câu chữ giao ban chu trình của đối chọi vị.

Bạn đang xem: Báo cáo cải cách hành chính năm 2016

Tiếp tục thực hiện Kế hoạch cải cách hành chủ yếu năm 2016 của cỗ và tiến hành kế hoạch của Tổng cục; theo đó, Tổng viên đã xác định không hề thiếu các trọng trách CCHC trên các lĩnh vực, bám quá sát và triển khai CCHC theo lịch trình và chiến lược CCHC năm 2016.

2. Cách tân thể chế

Như vậy, năm năm nhâm thìn Tổng cục Địa hóa học và tài nguyên Việt nam giới đã chấm dứt nhiệm vụ theo Chương trình thiết kế văn bản quy phạm pháp luật, không còn nợ đọng văn bạn dạng nào.

Song tuy vậy với công tác làm việc xây dựng văn phiên bản quy phạm pháp luật, Tổng cục liên tiếp quan tâm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến quy định về khoáng sản góp phần đặc biệt quan trọng trong việc cải thiện nhận thức của những cơ quan, công ty lớn và tín đồ dân so với các quy định quy định về khoáng sản, qua đó nâng cao hiệu lực, tác dụng của công tác thống trị nhà nước về khoáng sản trên cả nước.

3. Cải tân thủ tục hành chính

Tại văn phòng 1 cửa ngõ của Tổng viên đã niêm yết công khai minh bạch các yêu mong về thành phần hồ nước sơ đề nghị cấp phép hoạt động khoáng sản, ngừng hoạt động mỏ khoáng sản và công khai trên trang tin tức điện tử của Tổng cục, của Bộ, chính phủ nước nhà để mọi tổ chức, cá nhân doanh nghiệp khi có nhu cầu về các TTHC liên quan đến nghành nghề địa chất, khoáng sản đều tiện lợi tra cứu. Khía cạnh khác, Tổng cục cũng đã chỉ đạo triển khai thực hiện ứng dụng “Văn phòng 1 cửa” trên Tổng cục được liên thông với văn phòng công sở 1 của bộ Tài nguyên cùng Môi trưởng giúp cho việc tra cứu, điều hành và kiểm soát thời gian và các bước tiếp nhận, giải pháp xử lý hồ sơ được minh bạch, rõ ràng.

Tính mang đến ngày thời điểm đầu tháng 12/2016, Tổng cục đã đã chào đón 88 hồ sơ hoạt động khoáng sản. Đã hoàn thành xong công tác đánh giá và thẩm định và trình bộ trưởng liên nghành Bộ tài nguyên và môi trường thiên nhiên cấp 71 Giấy phép, gồm: 37 bản thảo thăm dò tài nguyên và 30 Giấy phép khai thác khoáng sản; 04 hồ nước sơ tạm dừng hoạt động mỏ khoáng sản; số hồ sơ còn sót lại đang thường xuyên hoàn thiện nhằm trình Bộ giải quyết và xử lý trong thời hạn tới. Đến thời gian báo cáo, công tác tiếp nhận, đánh giá và thẩm định hồ sơ cung cấp phép hoạt động khoáng sản đã đảm bảo yêu mong về tiến độ, chất lượng; những hồ sơ được giải quyết đúng cách thức của lao lý về khoáng sản, không tồn tại tình trạng nợ đọng những hồ sơ đủ đk cấp phép. Trong vượt trình giải quyết và xử lý hồ sơ, một vài vướng tương quan đến tính tiền cung cấp quyền khai thác một vài loại khoáng sản (đá vôi trắng, quặng sắt, nước khoáng) đã có Tổng cục Địa hóa học và khoáng sản Việt Nam chủ động report Bộ nhằm trình Thủ tướng cơ quan chỉ đạo của chính phủ xin ý kiến chỉ huy giải quyết.

4. Cải cách tổ chức bộ máy

- Kiểm tra, thanh tra công tác tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên và công tác làm việc đấu giá chỉ khai thác tài nguyên tại các địa phương.

- Tổng hợp, kiểm tra việc khoanh định khu vực hạn chế chuyển động khoáng sản ở trong thẩm quyền các địa phương.

- Thẩm định, bình chọn thực hiện báo cáo đánh giá ảnh hưởng môi trường, dự án công trình cải chế tạo phục hồi môi trường thiên nhiên trong hoạt động khai thác khoáng sản.

- công tác làm việc thanh tra, kiểm tra môi trường xung quanh trong địa hóa học và khoáng sản.

- các nhiệm vụ khảo sát cơ bản về địa chất công trình, địa nhiệt.

- đo lường và tính toán công tác điều tra cơ phiên bản địa chất và khoáng sản do các tổ chức, cá thể đầu tư góp vốn.

- Xây dựng đại lý dữ liệu nước nhà về địa chất và khoáng sản.

5. Xuất bản và cải thiện chất lượng lực lượng cán bộ, công chức, viên chức

Triển khai triển khai rà soát, bổ sung cập nhật quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn năm 2016 - 2021. Triển khai tiếp nhận, điều động công chức, viên chức vào Tổng cục. Tiến hành các tiến trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại đối với cán cỗ lãnh đạo, quản lý Tổng viên và những đơn vị trực thuộc.

Tổng cục đã tiến hành cử cán bộ tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng theo yêu ước của Bộ, thay thể:

- vào nước: Bồi dưỡng kỹ năng Quốc chống - an toàn đối tượng 1, đối tượng người sử dụng 2 và đối tượng người tiêu dùng 3: 33 người; tu dưỡng kiến thức cai quản nhà nước chương trình: chuyên viên, nhân viên chính: 07 người; Đào tạo ra cao cấp, trung cung cấp lý luận thiết yếu trị hành chính: 08 người; bồi dưỡng kiến thức làm chủ nhà nước giành cho lãnh đạo cấp vụ, cung cấp phòng so với công chức, viên chức: 11 người; Đào chế tạo chủ nhiệm đề án địa chất: 75 người; Bồi dưỡng kĩ năng tiếng Anh giao tiếp: 03 người; tu dưỡng kiến thức kinh tế tài chính kỹ thuật ngành TNMT: 05 người; tu dưỡng công tác CCHC: 03 người; tu dưỡng công tác đảm bảo an toàn chính trị nội bộ: 03 người.

Tổng cục đã tổ chức triển khai lớp tập huấn công tác tổ chức triển khai cán cỗ cho đội hình Lãnh đạo, cán bộ làm công tác làm việc tổ chức trong những đơn vị thuộc Tổng cục; tổ chức hội nghị tuyên truyền phổ biến luật pháp về khoáng sản. Tổng cục tiếp tục phối hợp Trường Đại học tập Mỏ - Địa chất tổ chức triển khai lớp giảng dạy kiến thức về địa chất tài nguyên văn bẳng 2 tại cơ quan Tổng viên với con số là 21 học tập viên.

- xung quanh nước: đã cử 03 lượt cán cỗ tham gia 02 khoá đào tạo thời gian ngắn tại nước hàn (02 cán bộ tham gia khóa về phân tích và xử lý tài liệu GPS cùng với GAMIT/GLOBK/TRACK và 01 cán bộ tham gia khóa đào tạo và huấn luyện về công viên địa chất); cử 13 lượt cán cỗ tham gia 03 khóa giảng dạy tại Nhật bạn dạng (04 cán bộ tham gia khóa hiệu đính cùng lắp ghép phiên bản đồ, 05 cán bộ tham gia khóa lắp ghép phiên bản đồ; 04 cán bộ tham dự khóa phân tích, thí nghiệm); cử 23 lượt cán bộ tham gia các khóa đào tạo, khảo sát điều tra tại trung hoa (trong kia 02 cán cỗ dự khóa xây dựng năng lực tương quan địa chất xuyên biên giới cho các nước member ASEAN, 03 cán bộ tham gia khóa huấn luyện và giảng dạy về đối chiếu thí nghiệm địa chất, so với và cách xử lý số liệu địa đồ lý, 03 cán bộ tham gia khóa huấn luyện và giảng dạy lập bạn dạng đồ địa chất, 03 cán cỗ tham gia khóa cây hình thành tảng khai thác thông tin ASEAN – CHINA, 01 cán cỗ tham gia khóa quan tiền trắc hành động nước, 01 cán bộ tham gia khóa giải pháp xử lý số liệu địa vật dụng lý, 10 cán bộ tham gia khóa thực địa điều tra tại Trung Quốc); cử 01 lượt cán bộ tham tham dự buổi tiệc nghị chỉ huy CCOP trên Thái Lan; cử 02 lượt cán bộ tham tham dự lễ hội nghị thường niên ASEAN, ASOMME trên Malaysia.

Hoàn thiện Đề án vị trí việc làm cơ cấu ngạch công chức của Tổng cục theo kết luận của bộ Nội vụ; Xây dựng, triển khai xong Đề án tinh giản biên chế 7 năm (2015-2021) và năm 2016; thực hiện thẩm định trình bộ phê duyệt danh sách công chức, viên chức, lao động thực hiện tinh giản năm 2016, phát hành kế hoạch tinh giảm năm 2017 theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP.

Xem thêm: 10 Câu Hỏi Trắc Nghiệm Gdcd 9 Bài 4 Bảo Vệ Hòa Bình, Trắc Nghiệm Công Dân 9 Bài 4: Bảo Vệ Hòa Bình

Thực hiện các chế độ chính sách đối với đội ngũ công chức, viên chức, lao động; nâng bậc lương trước thời hạn vì chưng lập thành tích xuất nhan sắc năm 2015: 39 người, trong số đó có 02 người thuộc thẩm quyền quyết định của Bộ; nâng bậc lương liên tục trong năm: 81 người; Giải quyết cơ chế hưu trí mang đến 05 công chức, viên chức ở trong thẩm quyền quyết định của Tổng cục trưởng.

6. Về cải tân tài bao gồm công

Trên cửa hàng kế hoạch cùng dự toán chi tiêu Bộ giao, Tổng cục đã khẩn trương chỉ đạo các đơn vị chức năng lập dự toán chi tiết, trình cấp bao gồm thẩm quyền phê duyệt. Đến nay, 100% dự toán, planer đấu thầu của các dự án, đề án, trách nhiệm năm năm nhâm thìn đã được Tổng viên phê chu đáo theo thẩm quyền hoặc trình bộ phê duyệt; điều chỉnh kế hoạch và dự trù thu, chi chi phí nhà nước năm 2016 trình Bộ; ngừng công tác chất vấn quyết toán tài chính năm năm ngoái của 20 đơn vị trực trực thuộc Tổng viên để tổng hợp report Bộ.

Thực hiện tăng cường trách nhiệm của các đơn vị, đảm bảo an toàn hiệu quả, máu kiệm, chống lãng phí. Triển khai xây dựng và tiến hành Chương trình hành vi về thực hành tiết kiệm, kháng lãng phí. Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý tài chính.

7. Tiến bộ hoá nền hành chính

Triển khai ứng dụng CNTT và tiến hành Chiến lược vận dụng và cách tân và phát triển CNTT tài nguyên và môi trường đến năm năm ngoái và định tìm hiểu năm 2020, Tổng cục đã chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, quản lý của Tổng cục; vận dụng tin học tập trong quản lý điều tra địa chất, điều tra khoáng sản và hoạt động khoáng sản; vận dụng CNTT trong xây dựng đại lý dữ liệu giao hàng công tác làm chủ nhà nước về khoáng sản.

Tổng viên đã thực thi rà soát, đánh giá để hoàn thành xong lại những quy trình áp dụng hệ thống làm chủ chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 trong công tác quản lý nhà nước về địa chất, tài nguyên nhằm cải thiện hiệu trái công tác cách tân hành chủ yếu và tiến hành ứng dụng tin học trong quản lý điều tra địa chất, khảo sát khoáng sản và chuyển động khoáng sản.

Thực hiện liên tiếp việc cập nhật thông tin hồ nước sơ vận động khoáng sản mới mừng đón trên hệ thống phần mềm văn phòng 1 của của Bộ; hoàn thiện “Quy trình nội cỗ tiếp nhận, đánh giá và thẩm định hồ sơ vận động khoáng sản, ngừng hoạt động mỏ khoáng sản” theo hướng công khai, minh bạch, ví dụ trách nhiệm của từng đơn vị, cá nhân, đồng thời dụng cụ trách nhiệm cập nhật thông tin giải quyết TTHC của làm hồ sơ trên ứng dụng văn phòng 1 cửa để chỉ huy Bộ, chỉ đạo Tổng cục cũng tương tự doanh nghiệp tiện lợi theo dõi, tra cứu.

Tổng cục cũng chỉ huy quyết liệt áp dụng CNTT trong cách xử trí văn phiên bản đi đến qua phần mềm hồ sơ các bước của Bộ. Đã triển khai tiến hành trong toàn Tổng cục: ứng dụng hồ sơ quản ngại lý quá trình của bộ để cách xử lý văn phiên bản trên môi trường mạng, phần mềm một cửa để nhập những hồ sơ cấp cho phép hoạt động khoáng sản tiếp nhận vào công sở Văn phòng tiếp nhận và Trả kết quả; triển khai áp dụng chữ ký kết số theo lãnh đạo của chỉ huy Bộ.

II. Đánh giá chỉ chung

1. công tác làm việc xây dựng chương trình, chiến lược của Tổng viên và các đơn vị trực thuộc đã dần bước vào nền nếp. Thừa nhận thức của công chức, viên chức, bạn lao hễ về công tác CCHC của Bộ, Tổng viên được nâng lên đáng kể. CCHC được Tổng cục tập trung triển khai thông qua áp dụng technology thông tin trong giải quyết và xử lý TTHC, áp dụng phần mềm hồ sơ công việc... để hướng đến sự ưa thích của người dân, doanh nghiệp so với sự phụ vụ của Tổng cục.

2. trong thời điểm 2016, Tổng viên tiếp tục xác minh CCHC là 1 trong những trong những nhiệm vụ trọng tâm và đã cụ gắng, nỗ lực trong công tác CCHC. Lãnh đạo Tổng cục, những cấp ủy đảng tiếp tục đôn đốc, chỉ huy các đơn vị triển khai trách nhiệm CCHC.

III. Phương hướng, trách nhiệm trọng trọng tâm năm 2017

1. Phát hành Kế hoạch CCHC năm 2017. Đẩy mạnh công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính nhằm triển khai tiến hành các trách nhiệm CCHC năm 2017 bảo đảm an toàn theo planer đã được Tổng viên trưởng phê duyệt.

2. Tập trung tiến hành Chương trình xuất bản và phát hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2017 ở trong phạm vi quản lý nhà nước của Tổng cục được bộ giao đảm bảo trình tự, quy trình, đáp ứng yêu cầu trong thực tiễn và thông lệ quốc tế. Tổ chức kiểm tra, thanh tra câu hỏi thi hành pháp luật trong nghành địa hóa học và khoáng sản.

3. Tiếp tục tăng mạnh cải cách TTHC trong nghành địa hóa học và khoáng sản theo phía công khai, minh bạch nhắm đến việc giao hàng người dân và doanh nghiệp lớn ngày càng xuất sắc hơn. Trọng tâm là ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác mừng đón vào thẩm định hồ sơ chuyển động khoáng sản.

4. Soát soát, review và trình cấp gồm thẩm quyền khiếu nại toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền lợi và cơ cấu tổ chức của Tổng cục và những đơn vị ở trong Tổng cục; triển khai tiến hành đề án quy hướng mạng lưới các đơn vị sự nghiệp.

5. Tiếp tục triển khai triển khai các chiến lược đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2017 của Tổng cục đã được phê duyệt.

7. Liên tiếp triển khai xử lý văn bản và hồ sơ các bước trên môi trường xung quanh mạng, triển khai áp dụng hệ thống làm chủ chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào công tác quản lý nhà nước về địa chất, khoáng sản.

Xem thêm: Làm Cách Xóa Mail Trong Outlook 2010, Mail Outlook Bị Đầy: 3+ Cách Xử Lý Chi Tiết 2022

Trên phía trên là report kết quả thực hiện công tác CCHC năm 2016 của Tổng viên Địa chất và khoáng sản Việt phái nam kính gửi cỗ Tài nguyên và Môi trường./.