Bộ Đề On Tập Toán Lớp 7 Có Đáp An

     

Bộ đề ôn tập Toán lớp 7 là tài liệu vô cùng có ích mà thehetrethanhhoa.com.vn muốn ra mắt đến quý thầy cô cùng các bạn học sinh tham khảo.

Bạn đang xem: Bộ đề on tập toán lớp 7 có đáp an

Bài tập Toán 7 tổng hòa hợp các câu hỏi Toán lớp 7 cơ bản và nâng cấp dành cho các bạn học sinh tham khảo, tự luyện tập nhằm mục tiêu củng chũm lại kiến thức, học giỏi môn Toán lớp 7. Trong khi các bạn tham khảo thêm Tài liệu tự học tập môn Toán lớp 7. Chúc chúng ta học tốt!

Bộ đề ôn tập Toán lớp 7

Bài 1: Khoanh tròn vào lời giải đúng trong các đáp án sau:

Kết quả của biểu thức :

*

*

*


*

Bài 2: kiếm tìm X biết:

*

*

Bài 3: Kết trái của biểu thức :

*
 là:

*

*

*

Bài 4: Tìm X biết

*

*

c. |x-1,5|=2

*

e. |x-2|=x

f. |x-3,4|+|2,6-x|=0

Bài 5: So sánh: 224 và 316

Bài 6: tìm kiếm x, biết:

a) (x+ 5)3 = - 64

b) (2x- 3)2 = 9

Bài 7: Tính:

*


Bài 8: Các tỉ lê thức lâp được từ đẳng thức: 12.20=15.16 là:

*

*

*

*

Bài 9: tìm tỉ số

*
, biết x, y thoả mãn:

*

Bài 11. Tìm sai trái trong lời giải sau cùng sửa lại vị trí sai:

Bài 12: tra cứu x Q, biết:

a. X2 + 1 = 82

b. X2 + 7/4 = 23/4

c. (2x+3)2 = 25

Bài 13. bà mẹ bạn Minh giữ hộ tiền tiết kiệm chi phí 2 triệu đồng theo thể thức “có kì hạn 6 tháng”. Hết thời hạn 6 tháng, bà bầu Minh được lĩnh cả vốn lẫn lãi là 2 062 400.Tính lãi vay hàng tháng của thể thức gửi tiết kiệm chi phí này.

Bài 14. Theo phù hợp đồng, hai tổ cấp dưỡng chia lãi cùng nhau theo tỉ trọng 3:5. Hỏi mỗi tổ được chia từng nào nếu tổng cộng lãi là: 12 800 000 đồng.

Bài 15. Trong phương diện phẳng toạ độ vẽ tam giác ABC với các đỉnh A(3 ; 5); B(3; -1); C(-5; -1). Tam giác ABC là tam giác gì?

Bài 16: Vẽ trên và một hệ trục toạ độ Oxy các đồ thị của những hàm số:

a)y = - 2x;

b)y = 3x/2


c)y = -5x/2

Bài 17: lựa chọn câu phát biểu đúng trong những câu sau:

a) nhị góc đối đỉnh thì bằng nhau.

b) hai góc cân nhau mà tầm thường đỉnh thì đối đỉnh.

c) nếu hai góc kề bù nhau thì nhì tia phân giác của chúng vuông góc với nhau.

d) Nếu hai tuyến phố thẳng giảm một mặt đường thẳng thứ cha thì hai góc so le trong bằng nhau.

Bài 18. Cho biết góc AOB = 120o. Vào góc AOB vẽ những tia OM cùng ON làm sao để cho OA vuông góc OM, OB vuông góc ON.

a) Tính số đo các góc: AOM, BON.

b) triệu chứng minh: góc NOA = MOB

Bài 19. Chọn câu phát biểu đúng trong các câu sau:

a) vào một tam giác, không thể tất cả hai góc tù.

b) Góc kế bên của tam giác đề xuất là góc tù.

c) trường hợp cạnh đáy và góc đối diện với cạnh ấy của tam giác cân nặng này bằng cạnh đáy và góc đối lập với cạnh ấy của tam giác cân nặng kia thì hai tam giác đó bởi nhau.

d) nếu hai cạnh cùng một góc của tam giác này bởi hai cạnh với một góc của tam giác tê thì nhị tam giác đó bởi nhau.

Xem thêm: Tính Chất Hóa Học Của Vật Liệu Như :A, Tính Chất Cơ Bản Của Vật Liệu Cơ Khí

Bài 20. mang đến tam giác ABC cân nặng tại A. Điểm D trực thuộc cạnh AB, điểm E nằm trong cạnh AC làm thế nào để cho AD = AE. G ọi K là giao điểm của BE và CD. Chứng tỏ rằng:

a. BE = CD

b. Tam giác KBD bằng tam giác KCE

c. AK là phân giác của góc A

d. Tam giác KBC cân

Bài 21. Mang đến tam giác ABC;

*
= 600, AB = 7cm, BC = 15cm.Trên cạnh BC lấy điểm D làm sao cho
*
= 600. Hotline H là trung điểm của BD.

a.Tính độ dài HD

b.Tính độ lâu năm AC.

c.Tam giác ABC có phải là tam giác vuông tốt không?

Bài 22. Viết biểu thức đại số biểu diễn:

a. Hiệu của a và lập phương của b.

b. Hiệu các lập phương của a cùng b.

c. Lập phương của hiệu a cùng b.


Bài 23. đến tam giác ABC vuông ngơi nghỉ A, bao gồm AB = 5cm, BC = 13. Ba đường trung đường AM, BN, CE giảm nhau trên O.

a. Tính AM, BN, CE.

b. Tính diện tích s tam giác BOC

Bài 24: đến tam giác ABC ; góc A = 900 ; AB = 8cm; AC = 15 cm

a. Tính BC

b. điện thoại tư vấn I là giao điểm những tia phân giác của tam giác ABC. Tính khoảng cách từ điểm I đến các cạnh của tam giác.

Bài 25. Thu gọn các đa thức sau rồi tìm bậc của nhiều thức.

a. 3y(x2- xy) – 7x2(y + xy)b. 4x3yz - 4xy2z2– (xyz +x2y2z2) ( a+1), với a là hằng số.

Bài 26. Cho những đa thức :

A = 4x2 – 5xy + 3y2;

B = 3x2 +2xy + y2;

C = - x2 + 3xy + 2y2

Tính: A + B + C; B – C – A; C- A – B.

Bài 27: Tìm đa tức M, biết:

a. M + ( 5x2– 2xy ) = 6x2+ 9xy – y2

b. M – (3xy – 4y2) = x2-7xy + 8y2

c. (25x2y – 13 xy2+ y3) – M = 11x2y – 2y2;

d. M + ( 12x4– 15x2y + 2xy2 +7 ) = 0

Bài 28: Cho các đa thức :

A(x) = 3x6 – 5x4 +2x2- 7

B(x) = 8x6 + 7x4 – x2 + 11

C(x) = x6 + x4 – 8x2 + 6

Tính: A(x) + B(x); B(x) + C(x); A(x) + C(x)

A(x) + B(x)- C(x); B(x) + C(x) – A(x);

C(x) + A(x) - B(x); A(x) + B(x) + C(x)

Bài 29. Kiếm tìm một nghiệm của mỗi đa thức sau:a. F(x) = x3– x2 +x -1

b. G(x) = 11x3+ 5x2 + 4x + 10

c. H(x) = -17x3+ 8x2 – 3x + 12.

Bài 30. Tra cứu nghiệm của các đa thức sau:

a. X2 + 5x

b. 3x2– 4x

c. 5x5 + 10x

d. X3 + 27

Bài 31. Mang lại đa thức: f(x) = x4 + 2x3 – 2x2 - 6x – 5

Trong các số sau: 1, -1, 5, -5 số như thế nào là nghiệm của nhiều thức f(x)

Bài 32. Mang lại hai đa thức: P(x) = x2 + 2mx + m2

Q(x) = x2 + (2m + 1)x + m2

Tìm m, biết P(1) = Q(-1)

Bài 33. Mang lại đa thức: Q(x) = ax2 + bx + c

a. Biết 5a + b + 2c = 0. Chứng tỏ rằng Q(2).Q(-1) 0

b. Biết Q(x) = 0 với đa số x. Chứng tỏ rằng a = b = c = 0.

Xem thêm: Tia Hồng Ngoại Làm Phát Quang Một Số Chất, Chọn Câu Sai

Bài 34. Mang lại tam giác ABC vuông sinh hoạt A, tất cả AB = 5cm, BC = 13. Cha đường trung tuyến đường AM, BN, CE giảm nhau tại O.