BỘ PHẬN NÀO SAU ĐÂY PHÁT TRIỂN THÀNH QUẢ

     

Sinh học tuyệt sinh đồ vật học (tiếng Anh: biology xuất phát từ Hy Lạp với bios là việc sống với logos là môn học) là 1 môn khoa học nghiên cứu về trái đất sinh vật. Nó là một nhánh của công nghệ tự nhiên, tập trung phân tích các thành viên sống, mối quan hệ giữa bọn chúng với nhau và với môi trường. Nó diễn tả những đặc điểm và thói quen của sinh đồ vật (ví dụ: cấu trúc, chức năng, sự phạt triển, môi trường sống), phương thức các thành viên và loài lâu dài (ví dụ: nguồn gốc, sự tiến hóa và phân chia của chúng).

Lớp 6 - Là năm trước tiên của cấp trung học tập cơ sở. Được sống lại đa số khỉ niệm như ngày như thế nào còn lần đầu tới trường 1, được quen các bạn mới, ngôi trường mới, một tương lai mới!

*

Tiểu họcLớp 6Lớp 7Lớp 8Lớp 9Lớp 10Lớp 11Lớp 12Phương trình hóa họcĐề thi và kiểm traAppCông nghệ thông tinReview sáchGiải tríĐoc truyện onlineRead novel EnglishTổng hợp mã giảm giá