BỘI CHUNG NHỎ NHẤT CỦA 30 VÀ 45

     
toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

*

*

a, Ta bao gồm : (left{eginmatrix30=2.3.5\45=5.3^2endmatrix ight.)

(Rightarrow BCNN_left(30;45 ight)=left90 ight\)

b, Ta bao gồm : (left{eginmatrix18=2.3^2\27=3^3\45=3^2.5endmatrix ight.)

(Rightarrow BCNN_left(18;27;45 ight)=left270 ight\)


Tìm BCNN(30,45) cùng UCLN(30,45). Test lại tích của BCNN(30;45) và UCLN (30,45) bằng tích của nhì số 30 cùng 45 

hep me 


30=2.3.5

45=3^2.5

BCNN<30,45>=2.3^2.5=90

UCLN<30,45>=3.5=15

ta có:

UCLN<30,45>.BCNN<30,45>=90.15=1350

TÍCH nhì SỐ A,B LÀ:30.45=1350

=>UCLN.BCNN=a.b


BCNN(30,45) =

(30=2.3.5)

(45=3^2.5)

BCNN ( 30 , 45) = (2.3^2.5=90)

UCLN ( 30 , 45)

(30=2.3.5)

(45=3^2.5)

UCLN (30 , 45) = 3 . 5 = 15

Thử lại:

Ta có: Tích của 30 với 45 là:

30 x 45 = 1350

Có 2 cách để thử lại:

C1: lấy tích phân chia cho BCNN giả dụ ra kết quả là UCLN thì hiệu quả đúng:

1350 : 90 = 15 (đúng)

C2: lấy tích chia cho UCLN nếu ra kết quả là BCNN thì kết quả vừa tính là đúng:

1350 : 15 = 90 (đúng)

Vậy . . .

Bạn đang xem: Bội chung nhỏ nhất của 30 và 45


BCNN(30,45) =

30=2.3.5

45=32.5

BCNN ( 30 , 45) = 2.32.5=90

UCLN ( 30 , 45)

30=2.3.5

45=32.5

UCLN (30 , 45) = 3 . 5 = 15

Thử lại:

Ta có: Tích của 30 với 45 là:

30 x 45 = 1350

Có 2 cách để thử lại:

C1: đem tích chia cho BCNN nếu như ra hiệu quả là UCLN thì kết quả đúng:

1350 : 90 = 15 (đúng)

C2: lấy tích chia cho UCLN nếu ra kết quả là BCNN thì kết quả vừa tính là đúng:

1350 : 15 = 90 (đúng)

Vậy . . .


TÌm BCNN(16,80,150)

tìm số thoải mái và tự nhiên x, hiểu được x khác 0 và chia hết mang lại 15,180

tìm bội chung nhỏ hơn 500 cùa 30 và 45

tìm các bội chung nhỏ tuổi hơn 500 của 30 và 45


a) Ta gồm :

30 = 2 . 3 . 5

45 = 32 . 5

=> BCNN( 30 . 45 ) = 2 . 32 . 5 = 90

b) Ta tất cả :

18 = 2 . 32

27 = 33

45 = 32 . 5

=> BCNN( 18 , 27 , 45 ) = 2 . 33 . 5 = 270


a) 30 cùng 45

+) Phân tích các số ra vượt số nguyên tố:

30 = 2.3.5; 45 = 32.5

+) Ta thấy vượt số nguyên tố tầm thường là 3 cùng 5; quá số nguyên tố riêng là 2

+) Số mũ lớn số 1 của 2 là 1, số mũ lớn số 1 của 3 là 2, số mũ lớn số 1 của 5 là 1

Vậy BCNN(30; 45) = 2.32.5 = 90.

Xem thêm: Vẽ Sơ Đồ Tư Duy Phong Cách Hồ Chí Minh, Sơ Đồ Tư Duy Bài Phong Cách Hồ Chí Minh

b) 18, 27 và 45

+) Phân tích những số ra quá số nguyên tố:

18 = 2.32 ; 27 = 33 ; 45 = 32.5

+) Ta thấy thừa số nguyên tố bình thường là 3; thừa số nguyên tố riêng là 2 với 5

+) Số mũ lớn số 1 của 2 là 1, số mũ lớn nhất của 3 là 3, số mũ lớn số 1 của 5 là 1

Vậy BCNN(18; 27 và 45) = 2 . 5 . 3^3= 270.

Xem thêm: Cách Viết Hóa Đơn Điều Chỉnh Sai Tên Hàng Hóa, Please Wait


Đúng 0
comment (0)

a/ ta có 

30=2.3.5

45=32.5

=>BCNN(30,45)=2.32.5=90

b/ta có 

18=2.32

27=33

45=32.5

=>BCNN(18,27,45)=2.33.5=270

CHÚC BN CÓ 1 NĂM HỌC MỚI VUI VẺ ^_^


Đúng 0
bình luận (0)

: a) Tìm các tập phù hợp B(6), B(9), B(12) , Ư(30), Ư(45), Ư(60)

b) tra cứu ƯCLN(36, 48), ƯCLN(24; 28; 36);

c) search BCNN(6,8), BCNN(8, 9, 72);

d) tra cứu BCNN của 15 và 54. Từ bỏ đó, hãy tìm ra các bội chung bé dại hơn 1000 của 15 cùng 54


Lớp 6 Toán
0
0
Gửi bỏ

Tìm UwCLN, BCNN

a) 30, 40 và 50

b) 30, 45 với 75

c) 72, 45 với 52

d) 26, 39 với 52

 


Lớp 6 Toán
2
0
gởi Hủy

a) ƯCLN(30,40,50) = 10

BCNN(30,40,50) = 600

b) ƯCLN(30,45,75) = 15

BCNN(30,45,75) = 450

c) ƯCLN(72,45,52) = 1

BCNN(72,45,52) = 4680

d) ƯCLN(26,39,52) = 13

BCNN(26,39,52) = 156

Chúc bạn làm việc tốt.


Đúng 0

phản hồi (0)

a)ta có:

30=2.3.5

40=23.5

50=2.52

=>UCLN(30;40;50)=2.5=10

=> BCNN(30;40;50)=23.3.52=600

b)ta có:

30=2.3.5

45=32.5

75=3.52

=>ƯCLN(30;45;75)=3.5=15

=>BCNN(30;45;75)=2.32.52=450

c)ta có:

72=23.32

45=32.5

52=22.13

=>ƯCLN(72;45;52)=1

=>BCNN(72;45;52)=23.32.5.13=4680

d)ta có:

26=2.13

39=3.13

52=22.13

=>ƯCLN(26;39;52)=13

=>BCNN(26;39;52)=22.3.13=156


Đúng 0
bình luận (0)

bài 1: tìm BCNN của

a/60 cùng 280 b/ 84 với 108 c/13 với 15

bà 2: search BCNN của

a/ 10,20,15 b/ 8,9,11 c/ 24,40,168

bà 3: tìm những bội chung nhỏ hơn 500 của 30 và 45

 


Lớp 6 Toán
5
0
Gửi hủy

a/840

b/756

c/195


Đúng 0

comment (0)

a.840

b.756

c.195


Đúng 0
bình luận (0)

a840

b756

c195


Đúng 0
phản hồi (0)

Lớp học trực đường

KHTN 6- Cô Quyên, hương thơm Toán 6- Thầy Đô Toán 6- Thầy Dương

Khoá học trên OLM (olm.vn)


olm.vn hoặc hdtho
thehetrethanhhoa.com.vn