CÁC BÀI TOÁN CHIA LỚP 3

     

Toán phân tách lớp 3 con được giới thiệu về phép phân tách hết với phép chia có dư, con nên nắm được các kiến thức để gia công các dạng bài tập này.thehetrethanhhoa.com.vn sẽ giới thiệu tới con những dạng toán chia lớp 3của phép phân tách và bài tập vận dụng để nhỏ thực hành.

Bạn đang xem: Các bài toán chia lớp 3

1. Ra mắt về toán phân tách ở lớp 3

Với dạng toán phân tách ở lớp 3 con được mày mò về những bài toán phép chia hết, phép chia có số dư và việc tìm x vào phép chia.

Các nguyên tố cơ bản trong phép phân chia là: số bị chia, số chia, thương, phần dư.

2. Cách dạy toán chia lớp 3 đến học sinh

2.1. Dạng toán phân chia lớp 3 - Phép phân chia hết

*

Như vậy: phép chia hết là phép chia bao gồm số dư bằng 0

2.2. Phép chia có dư toán lớp 3

*

Ví dụ: 75 : 6 = 12 dư 3

2.3. Lí giải toán kiếm tìm x vào phép chia

Tìm x là dạng toán đi tìm giá trị của ẩn x trong phép tính.

Ví dụ: tìm kiếm x biết

a) 40 : x = 5

x = 40 : 5

x = 8

b) x : 5 = 10

x = 10 x 5

x = 50

3. Bài bác tập ứng dụng (có lời giải)

3.1. Bài xích tập

Bài 1: search x biết

a) x : 5 = 10

b) 50 : x = 5

c) 128 : x = 4

d) x : 96 = 3

Bài 2. search x biết

a) 64 : x = 12 (dư 4)

b) x : 3 = 36 (dư 1)

c) 27 : x = 4 (dư 3)

d) x : 6 = 8 (dư 4)

Bài 3. Lan tất cả 24 loại kẹo, Lan chia đông đảo cho 4 bạn. Hỏi mỗi chúng ta có bao nhiêu cái kẹo?

Bài 4. Hùng gồm 42 viên bi, Hùng ước ao chia vào 4 lọ. Hỏi từng lọ tất cả bao nhiêu viên bi và tất cả dư viên nào không?

3.2. Bài xích giải

Bài 1:

a) x : 5 = 10

x = 10 x 5

x = 50

b) 50 : x = 5

x = 50 : 5

x = 10

c) 128 : x = 4

x = 128 : 4

x = 32

d) x : 96 = 3

x = 96 x 3

x = 288

Bài 2.

a) 64 : x = 12 (dư 4)

x = (64 - 4) : 12

x = 60 : 12

x = 5

b) x : 3 = 36 (dư 1)

x = (36 x 3) + 1

x = 109

c) 27 : x = 4 (dư 3)

x = (27 - 3) : 4

x = 6

d) x : 6 = 8 (dư 4)

x = (8 x 6) + 4

x = 48 + 4

x = 52

Bài 3.

Mỗi bạn có số chiếc kẹo là:

24 : 4 = 6 (chiếc kẹo)

Vậy mỗi bạn có 6 loại kẹo.

Bài 4

Mỗi lọ gồm số viên bi là:

42 : 4 = 10 (dư 2)

Vậy mỗi lọ bao gồm 10 viên cùng dư 2 viên bi.

Xem thêm: Vị Trí Phân Bố Của Đới Nóng Trên Trái Đất Là

4. Bài xích tập từ luyện về toán chia lớp 3 (không bao gồm lời giải)

4.1. Bài tập

Bài 1. tìm x biết

a) 48: x= 8

b) x : 14 = 5

c) 56 : x = 8

d) 39 : x = 13

Bài 2. tìm x biết

a) x : 5 = 9 (dư 3)

b) x : 7 = 8 (dư 4)

c) 54: x = 9

d) 48: x = 12

Bài 3. Với 5 ngày cấp hạc, Lan vẫn gấp được 55 con. Hỏi mỗi ngày Lan gấp được bao nhiêu con? (Biết số hạc mỗi ngày gấp được như nhau).

Bài 4. Minh có 12 hết sức nhân, Hải bao gồm 21 vô cùng nhân. Hỏi nếu cả 2 bạn đều quăng quật số dị nhân anh hùng vào 4hộp thì từng hộp có bao nhiêu con?

4.2. Đáp án

Bài 1

a) 6

b) 70

c) 7

d) 3

Bài 2.

a) 48

b) 60

c) 6

d) 4

Bài 3.

Đáp số: 11 con hạc

Bài 4.

Đáp án: từng hộp gồm 8 siêu nhân và dư 1 vô cùng nhân.

Xem thêm: Tập Đọc Đoàn Thuyền Đánh Cá, Tập Đọc: Đoàn Thuyền Đánh Cá

Như vậy toán chia lớp 3 là dạng toán giỏi con đề nghị nắm được các kiến thức cơ bạn dạng để giải những bài toán khó. Tham gia những khóa học tập online tại thehetrethanhhoa.com.vn để có không ít kiến thức hay.