Cách Đăng Ký Học Phần

     
*Bạn đang xem: Cách đăng ký học phần

home thông tin - Sự khiếu nại Chương trình đào tạo và giảng dạy Tra cứu thông tin mẫu mã biểu tải về tài liệu tương tác

*

Hình 1: địa chỉ website

2. TÀI KHOẢN VÀ MẬT KHẨU BAN ĐẦU

- Tài khoản: Mã số sinh viên

- Mật khẩu: Ngày sinh định hình ddMMyyyy (nếu chỉ gồm năm sinh thì ngày sinh với tháng sinh nhập 0000)

- Sinh viên có chỉ bao gồm năm sinh là 1995 thì mật khẩu ban sơ là 00001995

*

Hình 2: Đăng nhập website

3.

Xem thêm: Nêu Cấu Tạo Dây Cáp Hai Lõi Có Cấu Tạo Khác Nhau Như Thế Nào


Xem thêm: Giới Thiệu Cách Làm Một Đồ Dùng Học Tập (7 Mẫu), Thuyết Minh Phương Pháp Làm Đồ Dùng Học Tập


Vậy ĐỔI MẬT KHẨU VÀ EMAIL

Nếu là lần singin đầu tiên, website đã yêu mong sinh viên thay đổi mật khẩu và email của sinh viên

*

Hình 3: Đổi mật khẩu

Sau đó cập nhật thông tin email

*

Hình 4: Đổi thông tin email

Hoặc sinh viên hoàn toàn có thể truy cập vào mục “Thông tin cá nhân” để biến hóa mật khẩu và update email

*

Hình 5: tin tức cá nhân

4. ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN - MÔN HỌC

Vào mục “Kế hoạch học tập tập” à click chọn menu “Đăng cam kết học phần”

*

Hình 6: Menu đăng ký học phần

Giao diện trang đk học phần

*

Hình 7: Trang đk học phần

Các bước đk học phần như sau:

a.Chọn học tập phần cần đăng ký và xem thông tin lịch học của các lớp học phần

*

Hình 8: chọn học phần và xem thông tin các lớp học phần

b.Chọn lớp học phần buộc phải đăng ký

*

Hình 9: lựa chọn lớp học tập phần cùng xem định kỳ học của lớp học phần

c.Click chọn để đăng ký môn học d.Thông báo đăng ký thành công từ website và danh sách lớp học phần đã đăng ký thành công

*

Hình 10: thông tin đăng ký kết thành công

*

Hình 11: Danh sách các học phần đã đk thành công

5. HỦY HỌC PHẦN ĐÃ ĐĂNG KÝ

Chọn học tập phần buộc phải xóa

*

Hình 12: lựa chọn học phần bắt buộc đăng ký

Khi lựa chọn xóa một lớp học phần nào, website đã thông báo xác thực bạn tất cả chắc xóa hay không? chọn “OK” nếu muốn xóa hoặc “Hủy” để hủy bỏ bài toán xóa lớp học tập phần

*

Hình 13: chứng thực xóa lớp học tập phần

LƯU Ý

- sinh viên phải tất cả trách nhiệm bảo quản tài khoản của mình.

- Trường đúng theo Sinh viên quên mật khẩu, vui lòng liên hệ Phòng QLKH & CNTT (Dãy công ty B - B101) nhằm được cung ứng (Nhớ có theo thẻ sv hoặc giấy tờ tùy thân có ảnh).