Cách điền phiếu báo thay đổi hộ khẩu nhân khẩu

     

Phiếu báo biến đổi hộ khẩu nhân khẩu là loại sách vở và giấy tờ không thể thiếu thốn khi cần làm thủ tục chuyển hộ khẩu, tách bóc hộ khẩu hoặc có bất kỳ sự thay đổi nào khác liên quan đến sổ hộ khẩu. Và được điều khoản quy định biểu mẫu cụ thể để người dân dễ sử dụng và bớt khó khăn trong công tác hành chính.


Khi nào đề xuất dùng phiếu báo thay đổi hộ khẩu nhân khẩu?

Sổ hộ khẩu là căn cứ đặc biệt để phòng ban nhà nước có thể theo dõi và quản lý nơi cư trú của công dân. Chính vì vậy, khi có sự đổi khác về hộ khẩu nhân khẩu, công dân buộc phải thực hiện thông tin lên cơ quan bao gồm thẩm quyền.

Tại Thông tứ 36/2014/TT-BCA của cục công an có quy định những trường đúng theo cần áp dụng biểu chủng loại phiếu báo biến đổi hộ khẩu nhân khẩu bao gồm:

Đăng cam kết thường trú,đăng ký kết tạm trú;Điều chỉnh những chuyển đổi trong sổ hộ khẩu, sổ nhất thời trú;Thay thay đổi nơi đăng ký thường trú, tạm bợ trú;Xóa đăng ký thường trú, xóa đk tạm trú;Tách sổ hộ khẩu;Đổi, cấp cho lại sổ hộ khẩu, sổ tạm thời trú;Cấp giấy gửi hộ khẩu;Xác nhận trước đó đã đăng ký thường trú;Gia hạn nhất thời trú.

Mẫu phiếu báo biến hóa hộ khẩu nhân khẩu – HK02


*
*
*
*
*
*
*
*
*