CÁCH ĐỌC BẢNG KẾT QUẢ STATA

     
gmail.com giới thiệu cách triển khai phân tích hồi quy đường tính đa phát triển thành bằng phần mềm Stata, cùng bí quyết đọc cùng phân tích chân thành và ý nghĩa của kết quả hiển thị, mặt khác kiểm định luôn luôn xem các biến gồm bị nhiều cộng tuyến hay không.

Bạn đang xem: Cách đọc bảng kết quả stata

Bạn đã xem: phương pháp đọc hiệu quả stata

Đầu tiên các bạn vào thực đơn Statistics > Linear models and related > Linear regression


*

Sau đó đưa biến dựa vào vào ô Dependent Variable, biến hòa bình vào ô Independent Variables ( những biến tự do cách nhau bởi khoảng chừng trắng, xem xét chỉ có một biến nhờ vào thôi nhé)


*

Nhấn tiếp vào tab Reporting, tick vào ô Standardized beta coefficients nhằm hiển thị thông số hồi quy chuẩn hóa vào phần hiệu quả hồi quy.


*

*

Giải thích ý nghĩa:

Number of obs = 222 Số quan gần kề là 222 mẫuF( 6, 215) = 72.12 Giá trị chu chỉnh F 6 nhân tố và 215 bậc thoải mái Prob > F = 0.0000 Mức chân thành và ý nghĩa của kiểm nghiệm F, sinh sống đây bé thêm hơn 5% chứng minh R bình phương của toàn diện khác 0. Có thể nói rằng là những hệ số hồi quy của phương trình hồi quy toàn diện và tổng thể không đồng thời bởi 0R-squared = 0.6681 R bình phươngAdj R-squared = 0.6588 R bình phương hiệu chỉnh, nghĩa là những biến hòa bình giải mê thích được 65.88% biến chuyển thiên của đổi mới phụ thuộc( chuẩn là R2>50%)Root MSE = .43288

Coef. : cột này là giá bán trị thông số hồi quy chưa chuẩn hóa

Std. Err. Sai số chuẩn

Beta: là thông số hồi quy đã chuẩn hóa.

Xem thêm: Năm Không Nhuận Có Bao Nhiêu Ngày Toán Lớp 4 Luyện Tập, Năm Nhuận Có Bao

Từ đây có thể viết phương trình hồi quy như sau:

HAILONG = -0.9573228 + 0.1577172 * TINCAY + 0.1859064 * DAPUNG + 0.2044715 * DAMBAO + 0.3033652 *CAMTHONG + 0.2165845 * HUUHINH + 0.2225405 *MINHBACH

Giải thích ý nghĩa hệ số hồi quy. Khi những điều kiện khác không đổi, khi phát triển thành TINCAY tăng 1 đơn vị thì biến hóa HAILONG tăng 0.1577172 solo vị. Tương tự lý giải cho các biến khác

Tiếp mang lại ta kiểm tra hiện tượng kỳ lạ đa cộng đường bằng những vào menuStatistics > Linear models và related >Regression diagnostics > Specification tests, etc.

Xem thêm: Chỉ Với 3 Cách Lấy Lại Tin Nhắn Trên Messenger Đơn Giản


*

Tiếp đó chọn Variance Inflaction Factors for the independent variables (vif), kế tiếp nhấn OK


Kết quả cho thấy hệ số VIF đều bé thêm hơn 2 nên kết luận không có hiện tượng kỳ lạ đa cộng tuyến trong quy mô này.


Sau đây là đoạn clip thực hành so với hồi quy con đường tính đa trở thành sử dụng ứng dụng Stata

Trên đây là Hướng dẫn thực hành thực tế cách phân tích hồi quy đa thay đổi bằng phần mềm Stata