Cách Đổi Hỗn Số

     
*

Hỗn số là gì?

Trong một phân số bao gồm tử và mẫu các là số nguyên dương, giả dụ tử to hơn mẫu cùng không chia hết đến mẫu thì ta hoàn toàn có thể viết phân số ấy thành dạng tổng của một số nguyên với một phân số nhỏ tuổi hơn 1. Tổng này được gọi là 1 hỗn số.

Ví dụ 1: Xét phân số $Large frac73$. Vì chưng $7 = 2 cdot 3 + 1$ buộc phải ta có:

$$frac73 = frac2 cdot 3 + 13$$

$$=frac2 cdot 33 + frac13 = 3 + frac13$$.

Trong hiệu quả cuối thuộc trên đây, người ta thường “bỏ đi” dấu cộng (+) để viết mang đến gọn, tức là:

$$3 + frac13 = 3frac13$$

Khi đó, $3frac13$ được điện thoại tư vấn là lếu láo số, hiểu là “ba, một trong những phần ba”.

Cấu tạo thành của hỗn số

Mỗi láo lếu số các gồm một vài nguyên dương (phần nguyên) kèm theo với một phân số (phần phân số). Hình sau đó là một số ví dụ về láo số:


*