Cách dùng both

     

Both, Neither, Either đều được dùng khi muốn kể đến 2 trang bị gì đó, tuy nhiên, đa số chúng ta thường thực hiện sai vào văn nói tương tự như văn viết.

Bạn đang xem: Cách dùng both

Cùng nội dung bài viết dưới trên đây học giải pháp dùng đúng của both, both of, Neither/ neither of, either/ either of để vận dụng vào trong số tình huống giao tiếp tiếng Anh thường xuyên ngày…

1. Ý nghĩa của Both, neither, either là gì


*
*
*
*
Both – và / neither – nor / Either – or

Ví dụ:

Both Chris và Paul were late.

I was both tired and hungry when I arrived home.

Cấu trúc: BOTH OF + OBJECT PRONOUN:

“Object Pronoun” là đại từ tân ngữ: me, you, her, him, it, them, you, us nhưng dĩ nhiên ở đây ta chỉ sử dụng những đại tự tân ngữ mà công ty ngữ của nó ở số nhiều, có thể nói đó là những đại từ bỏ you, them, us.

Đặc biệt trong cấu trúc này bọn họ không thể lược vứt “if” được mà sẽ phải sử dụng giới tự này sau “both”

Ví dụ: He invited both of us lớn his wedding (Anh ấy mời cả hai chúng tôi đến dự đám cưới).

Chicken soup and spaghetti are really good. I lượt thích both of them (Súp kê và mì Ý thực sự rất ngon. Tôi mê say cả nhị món.)

Both of you follow me khổng lồ the principal’s office now (Cả hai cậu theo tôi đến phòng hiệu trưởng ngay bây giờ.)

Neither … nor …: “Neither…nor” được sử dụng như một từ bỏ nối(conjunction) với trái nghĩa của nó là kết cấu “both…and…”.

Nếu bao gồm một hễ từ theo sau thì đụng từ đó sẽ ở dạng số không nhiều nhưng thỉnh thoảng bạn vẫn nghe tín đồ ta thực hiện động từ đó ở dạng số nhiều, mặt mặc dù về phương diện ngữ pháp thì nó không đúng.

Ví dụ:

Neither Chris & Paul came khổng lồ the party.

There was an accident in the street where we live, but we neither saw nor heard anything.

Either … or …: tương tự như đối với cấu tạo “neither…nor…”, “either…or…” cũng khá được sử dụng như một từ nối (conjunction), nó cần sử dụng để diễn tả sự sửa chữa thay thế hoặc sự lựa chọn giữa hai trang bị (đôi khi hoàn toàn có thể nhiều hơn). Và rượu cồn từ đi theo phải ở dạng số ít, nhưng đôi lúc người ta cũng sử dụng nó sống dạng số các dù sai ngữ pháp.

Ví dụ:

I’m not sure where Mary’s from. She’s either Spanish or Italian.

Xem thêm: Nêu Lợi Ích Của Máy Tìm Kiếm Hiệu Quả, Máy Truy Tìm Dữ Liệu

Either you apologize, or I’ll never speak to lớn you again.

4. đối chiếu either/ neither / both (2 thứ) và any/ none/ all (nhiều rộng 2).

either / neither / both

Ví dụ:

There are two good hotels in the town. You can stay at either of them.(Có nhì khách sạn giỏi trong thị trấn. Anh hoàn toàn có thể ở cái nào thì cũng được.)

We tried two hotels. Neither of them had any rooms. / Both of them were full.(Chúng tôi sẽ tới nhị khách sạn. Không mẫu nào trong hai loại còn phòng cả.) (Cả hai hầu như đã bí mật người.)

any / none / all

Ví dụ:

There are many good hotels in the town. You can stay at any of them. (Có nhiều khách du lịch sạn tốt trong thị trấn. Anh có thể ở bất kể cái nào trong số chúng.)

We tried a lot of hotels. None of them had any rooms. / All of them were full.(Chúng tôi sẽ đến nhiều du khách sạn. Không dòng nào trong các chúng còn chống cả. Toàn bộ đã bí mật người.)

5. Bài bác tập vận dụng

3. Both

4. Either

5. Neither

Đáp án bài bác 2:

2. Either

3. Both

4. Neither of

5. Neither driver.both./both the……./both of the cars

6. Both /both of

Đáp án bài xích 3:

2. Either of them

3. Both of them

4. Neither of us

5. Neither of them

Đáp án bài xích 4:

3. Both Joe & Sam are on holiday.

4. Neither Joe nor Sam has got a car.

5. Brian neither watches TV nor reads newspapers.

6. The film was both boring and long.

7. That man’s name is either Richard or Robert.

8. I’ve got neither the time nor the money to go on holiday.

9. We can leave either today or tomorrow.

Xem thêm: Giải Toán Lớp 6 Bài 2: Tập Hợp Các Số Tự Nhiên Sao Cho Là { }

Đáp án bài 5:

2. Either

3. Any

4. None

5. Any

6. Either

7. Neither

Trên đấy là phân biệt các cách sử dụng của ‘both/ both of, neither/ neither of, either/ either of’ cực kỳ hữu ích trong khi tiếp xúc tiếng Anh. Chúc các bạn học tốt.