Cách dùng by

     

Written by Hải Nguyễn. Published on 29 tháng 7 2011. Posted in Hỏi đáp về tiếng Anh. Lượt xem: 52337

Gửi thư điện tử bài này


Chúng tôi xin trình làng bài trình diễn rất cụ thể cách sử dụng từ BY với FROM.

Bạn đang xem: Cách dùng by

*

Ví dụ : chúng ta sẽ nói

The decision has been approved by the committee.

hay

The decision has been approved from the committee.

Trả lời

1. "by" với câu bị động (passive clauses)

Trong câu sinh hoạt thể bị động, như lấy một ví dụ trên, công ty thể hành động thường được ra mắt bằng giới từ by, chính vì thế trong nhì câu trên, câu trước tiên là đúng.

Chúng ta rất có thể biến câu sống dạng tiêu cực thành câu làm việc dạng nhà động nếu như muốn dùng from như sau:

This decision has received approval from the committee.

Nhưng với tất cả các câu ở thể bị động chúng ta dùng by khi trình làng chủ thể hành động:

The car was turned over by a falling tree.All the roofs on the houses in the village were ripped off by the tornado.The visiting speaker was introduced by the club chairman.

Chỉ có trường đúng theo ngoại lệ tuyệt nhất không dùng by là khi bọn họ nói về dụng cụ/vật thể được dùng cho hành động đó chứ chưa hẳn là nói đến chủ thể của hành động.

Khi nói tới dụng cụ/vật thể được sử dụng trong một hành động nào đó, bọn họ dùngwith, nuốm vì by.

Hãy so sánh các câu sau:

She was killed with a kitchen knife.She was killed by an unknown assassin.The palace was built with red bricks from the local brickyard.The palace was built by a famous architect.

2. "by" để nói tới thời gian, giờ giấc (to express time)

By cũng được dùng làm chỉ thời gian tới một điểm cụ thể nào đó:

I want you khổng lồ be home by eleven o’ clock (trước hoặc chậm nhất là thời gian 11 giờ).

Xem thêm: Dung Tích Sống Phụ Thuộc Vào Các Yếu Tố Nào? Dung Tích Sống Là Gì

By the time I arrived, everybody had left.By the kết thúc of the lecture, nearly everyone was asleep.

3. By hay near?

By cũng bao gồm nghĩa là very close to lớn (rất gần với).

Ví dụ:

Our house is quite close lớn the sea, but I would really lượt thích to live right by the sea.

4. "by" dùng trong số cụm từ cố định (common phrases)

By còn được sử dụng trong một số cụm từ thường dùng như sau:

Are you going to lớn deliver that parcel byhand, or will you send it by post?Do you want to lớn pay for this in cash, by cheque or by credit card?You can get there by airby roadby rail or by sea, but however you travel, I’m sure you’ll enjoy it.I have learnt this piece by heart and don’t need to have the music in front of me.

Tuy nhiên xin lưu ‎ là nếu bọn họ đặt một cửa hàng từ (a/an, the) trước danh trường đoản cú in thì nó sẽ không thể là một nhiều từ cố định và thắt chặt nữa và giới từ by sẽ thay đổi.

Hãy so sánh những câu sau:

Why don’t you send it by email? It’s quicker.I learnt about it in an email from Richard.Did she come by car? Yes, she did. She turned up in a brand new sports car!

5. From hay since?

Giới từ from chỉ điểm ban đầu của một hành động. Nó thường được sử dụng với tohoặc till để chỉ thời điểm xong hành hễ đó:

I normally work from nine to five, sometimes from ten till six.You can drop by at any time during the afternoon. I shall be here from two onwards.From now on you must wear a suit & a tie whenever you go to the office.

Xin lưu, since được cần sử dụng với thì lúc này hòan thành (present perfect) hoặc quá khứ kết thúc (past perfect tense) để chỉ điểm bước đầu của hành động. Với những thì khác bọn họ thường dùng from.

Xem thêm: Câu Hỏi 6 Trang 36 Toán 11 Đại Số Trang 36 Sgk Đại Số 11, Câu Hỏi 6 Trang 36 Toán 11 Đại Số Bài 3

Hãy so sánh các câu sau:

The office is open from eight o’ clock, but I don’t usually arrive before nine.I have been working on the project since the beginning of September và hope to finish it by the end of October.