CÁCH DÙNG HAVE TO VÀ MUST

     

Trong hệ thống các rượu cồn từ khuyết thuyết thì must và have to được xem là hai rượu cồn từ có khả năng gây nhầm lẫn nhiều nhất. Bởi lẽ vì hai động từ này đều sở hữu ngữ nghĩa và công dụng tương đối như thể nhau vào ngữ pháp. Vậy cách sử dụng must và have to như vậy nào? làm thế nào để tách biệt must và have to? Cùng chúng mình khám phá qua bài học kinh nghiệm ngày hôm nay nhé.

Bạn đang xem: Cách dùng have to và must

*


Cách dùng must với have to

Must là gì? kết cấu cách dùng must

Must có nghĩa là “phải”.

Must được dùng để miêu tả ai đó bắt buộc làm gì. Điều này là nhiệm vụ bắt buộc và mang tính chất chất cá thể (tính chất chủ quan).

Must được áp dụng với kết cấu như sau:

Khẳng định: S + must + Verb(dạng nguyên thể )+…

Phủ định: S + mustn’t/ must not + Verb(dạng nguyên thể )+…

Nghi vấn: Must + S + Verb (dạng nguyên thể) +…

Must được dùng để nói về các hành vi phải làm ở thì lúc này hoặc tương lai, không có dạng thừa khứ tuyệt hoàn thành.

Ví dụ:

I must go trang chủ now.

(Tôi phải về nhà bây giờ.)

I must visit my grandmother next week.

(Tôi đề xuất sang thăm bà tôi vào tuần tới.)

You musn’t smoke here.

(Bạn ko được hút thuốc lá ở đây.)

*

Must khi đưa sang con gián tiếp:

Khi must được sử dụng trong câu trực tiếp, khi gửi sang loại gián tiếp ta chú ý một số chuyển đổi sau:

+ không thay đổi động từ bỏ khuyết thiếu “must” trường hợp chỉ côn trùng dự định chắc chắn rằng phải xảy ra;

+ nếu như ở dạng thắc mắc thì must nên được đưa thành had to

+ ví như chỉ bổn phận; trách nhiệm ai đó phải triển khai ở sau này thf “must” được biến đổi thành “would have to”. Nếu bao gồm kèm theo thời hạn thì “must” gửi thành “had to”

Tuy nhiên những đổi khác này chỉ vận dụng khi các ngôi được nhắc tới là I cùng We; hầu như ngôi sót lại như he; she; it;…thì rượu cồn từ khuyết thiếu “must” vẫn được giữ nguyên.

Ví dụ:

My father said : “she must lend money to support for her family.”

My father said that she must lend money to support for her family.

Have to lớn là gì? cấu trúc cách sử dụng have to

Have to cũng tức là phải gồm trách nhiệm; bao gồm bổn phận; sẽ phải làm gì.

Tuy nhiên “have to” lại không giống “must” ở phần đông điểm sau:

“have to” diễn đạt sự bắt buộc; trách nhiệm thực hiện các bước gì đó mang tính chất chất khách hàng quan; bị tác động ảnh hưởng từ fan khác; từ hiện tượng lệ; quy tắc;…“Have to” được sử dụng với kết cấu như sau:

Khẳng định: S + have to lớn + Verb(dạng nguyên thể)+…

Phủ định: S + don’t/ doesn’t + have lớn Verb (dạng nguyên thể)+…

Nghi vấn: Do/ does + S + have to lớn + Verb (dạng nguyên thể)+…+?

“have to” có dạng quá khứ là “had to”; sau này là “will have to”. Have to được sử dụng ở cả vượt khứ, bây giờ và tương lai.

Một số ví dụ như về “have to”:

You don’t have to bởi vì that.

(Bạn không phải làm điều đó.)

You have to vì your work.

(Bạn nên làm các bước của bạn.)

Does she have to bởi vì English demo today?

(Cô ấy tất cả phải làm bài kiểm tra giờ Anh hôm nay không?

Ví dụ về “have to” đưa sang dạng thắc mắc (nghi vấn)?

NOTE: Một điểm cực kì quan trọng để rõ ràng giữa HAVE TO với MUST chính là khi nghỉ ngơi dạng đậy định MUSTN’T diễn tả ý cấm đoán; còn don’t/ doesn’t have to mô tả ý nói không cần thiết phải có tác dụng gì.

Bài tập về must cùng have to

Dạng bài tập must cùng have to lớn về dạng này hầu hết là:

Dạng 1: chắt lọc must hoặc have lớn cho phù hợp với ngữ nghĩa của câu. Với dạng bài tập này thì bài toán hiểu đúng mực nghĩa của cả câu là điều vô thuộc quan trọng. Từ những việc hiểu ta mới hoàn toàn có thể lựa chọn must hoặc have to lớn để hoàn thành câu chủ yếu xác.

Xem thêm: Cách Sử Dụng Bột Yến Mạch Uống, Cách Pha Bột Yến Mạch Uống

Bài tập mẫu:

1. I don’t have much time. I must/ have to lớn be hurry.

(Tôi không có khá nhiều thời gian. Tôi phải nhanh lên.

Trách nhiệm mang tính chất chất khách quan

Key: have to

2. How is Paul enjoying his new job? Must he travel/ Does he have to travel a lot?

Key: Does he have to travel.

3. “I’m afraid I can’t stay long.” “What time must you go/ vày you have khổng lồ go?” (you/ go)

Key: must you go

4. “The bus was late again.” “How long must you want/ do you have khổng lồ want?

Key: must you want.

5. There was nobody khổng lồ help me. I must do/ have to vì chưng everything by myself.

Key: must do.

Dạng 2: Dạng bài xích tập sản phẩm hai liên quan đến must cùng have lớn là dạng bài xích tập phân chia động từ vào câu. Cùng với dạng này thi ta không cần suy xét ngữ nghĩa mà chỉ việc chú ý biến hóa động từ về dạng nguyên thể hoặc các dạng lấp định/ nghi vấn cho phù hợp. Riêng đối với have to ta còn phải suy nghĩ ngôi để phân tách động tự have lớn cho chính xác.

1. I’m not working tomorrow so I don’t have to lớn (get up)

Key: get up.

2. Steve didn’t know how to lớn use the computer so I had to lớn (show)

Key: show.

3. Excuse me a moment – I (make) a phone call. I won’t be long.

Key: must make.

4. It is later than I thought. I must (go) now.

Key: go

5. I couldn’t find the street I wanted. I must (ask) somebody for directions.

Key: Ask.

Xem thêm: Giải Hình Học 9 Ôn Tập Chương 4 Hình Học 9 Ôn Tập Chương 4 Phần Hình Học

Bài viết lúc này IIE Việt Nam sẽ tổng hợp các kiến thức và những dạng bài xích tập nhằm phân biệt phương pháp dùng must và have to. Các bạn tham khảo nhằm sử dụng đúng mực hai cụm từ này trong học tập tương tự như giao tiếp giờ Anh mỗi ngày nhé.