CÁCH SỬ DỤNG WHETHER

     

Whether và If thường xuyên được thực hiện trong câu trằn thuật, không ít người dân học tiếng Anh thường xuyên nhầm lẫn và áp dụng sai chúng. Để giúp các bạn phân biệt về cách cần sử dụng Whether với If mời chúng ta tham khảo một trong những kiến thức đặc biệt quan trọng trong bài học này.

Bạn đang xem: Cách sử dụng whether

*

Tìm hiểu bí quyết dùng Whether

Whether: có…không, có…chăng, không biết có không, nếu

I.Cách cần sử dụng Whether trong giờ đồng hồ Anh.

– Whether được sử dụng như một liên từ bổ trợ cho câu, thường xuyên để ban đầu một mệnh đề.

– Whether được dùng trong các câu hỏi report hay để bày tỏ thái độ nghi ngờ.

– Whether dùng để làm giới thiệu về khả năng làm gì đó.

II. Whether vào câu trằn thuật.

Whether trong câu hỏi “Yes/No question” sinh hoạt câu gián tiếp:

Cấu trúc: S + (ask) + somebody: “Auxilliar + S + V…?”

S + (ask)/wanted lớn know + somebody + whether/if + S + Vlùi thì …

*Notes:

– Ask được phân chia theo thời cồn từ của câu và công ty ngữ phía trước.

– rất có thể dùng Whether tốt If tựa như nhau.

Ex:

a. Mr.Loan asked me: “Do you like coffee?”

(Cô Loan đang hỏi tôi: “Bạn tất cả thích cà phê?”)

➔ Mr.Loan asked me whether I liked coffee.

(Mr.Loan đang hỏi tôi rằng liệu tôi bao gồm thích cà phê không).

b. He wanted lớn know: “Are you a famous singer?”

(Anh ấy mong muốn biết: “Bạn là một trong những ca sĩ nổi tiếng?”)

➔ He wanted lớn know whether I were a famous singer.

(Anh ấy mong mỏi biết liệu tôi là một ca sĩ nổi tiếng).


III. Sự không giống nhau giữa Whether cùng If.

If: nếu, liệu rằng, có…không

-Whether hay đi thuộc với cồn từ discuss (thảo luận, bàn luận), còn If thì không đi cùng với rượu cồn từ này.

Ex: Mr.Bean discussed them whether they could slove it.

(Ngày Bean đã bàn bạc với bọn họ liệu rằng họ rất có thể giải quyết nó).

Xem thêm: Thế Nào Là Biên Độ Giao Động Là Gì? Công Thức Tính Biên Độ

-Whether được dùng sau giới từ (to, in, on,…). If hay không đi cùng các giới từ.

Ex: Jam talked about whether she should continue or stop.

(Jam đã nói tới việc cô ấy nên thường xuyên hay giới hạn lại).

-Whether thường đi với rượu cồn từ nguyên mẫu tất cả to (To Vinf).

Ex: Kim considered whether khổng lồ give up or continue.

(Kim lưu ý đến việc từ bỏ hay tiếp tục).

-Whether hay đi với Or còn If thường đứng một mình.

Ex: Whether it suns or not. (Trời nắng hay mưa)

-Whether mang ý nghĩa nghi thức, thôn giao hơn. Còn If mang ý nghĩa thân mật, tự nhiên và thoải mái khi giao tiếp.

IV. Bài bác tập về Whether.

Whether được sử dụng khá thông dụng trong tiếng Anh. Mong muốn các kiến thức và kỹ năng trên đã hỗ trợ đầy đầy đủ cho chúng ta về Whether. Dưới đây là một số bài tập để luyện tập thêm, mời các bạn cùng thực hiện:

1.Lim asked me: “Do you drive this car?”

➔ _____________________________. (Whether)

2. My parents asked me: “Did you remember to lock the door?”

➔ _____________________________. (Whether)

3. She asked me: “Did you go khổng lồ work yesterday?”

➔ _____________________________. (Whether)

4. My teacher wanted lớn know: “Did you fill this form?”

➔ _____________________________. (Whether)

5. Minh asked his friend: “Did you vì chưng homewwork?”

➔ _____________________________. (Whether)

Đáp án:

1.Lim asked me whether I drived that car.

2. My parents asked me whether I remembered khổng lồ lock the door.

3. She asked me whether I went khổng lồ work the day before.

4. My teacher wanted to know whether lớn fill that form.

5. Minh asked his friend whether he did homewwork.

Xem thêm: Cách Lam Chanh Muoi - Bí Quyết Làm Chanh Muối Ngon

Hãy đóng góp góp chủ ý về nội dung bài viết “Cách dùng Whether – Sự khác biệt giữa Whether và If”. Những thông tin của chúng ta rất cần thiết giúp nội dung bài viết chính xáchơn.