Cách giải hệ phương trình tuyến tính bằng ma trận

     
*

*
giới thiệu
*

Liên kết websiteĐại học Duy TânCổng thông tin sinh viênDiễn bầy Duy TânĐoàn bạn trẻ - Đại học tập Duy Tân

*


*


*


KHOA KHOA HỌC TỰ NHIÊN

Phụ trách những học phần thuộc Khối kiến thức giáo dục đại cương trong các chương trình đào tạo tại Trường Đại học Duy Tân.

Bạn đang xem: Cách giải hệ phương trình tuyến tính bằng ma trận


KHOA KHOA HỌC TỰ NHIÊN

Đảm nhận các học phần Toán học, Vật lý, Hóa học với Sinh học ở các chương trình huấn luyện và giảng dạy của Trường.


KHOA KHOA HỌC TỰ NHIÊN

xây cất chương trình, kế hoạch đào tạo và huấn luyện và chủ trì tổ chức quy trình đào chế tạo ra các học phần Toán học, Vật lý, Hóa học và Sinh học đại cương.


Các cách để giải hệ phương trình đường tính:

- xác minh số nghiệm của hệ phương trình.

+ Lập ma trận hệ số, ma trận thông số mở rộng.

+ khẳng định hạng của ma trận hệ số, hạng của ma trận thông số mở rộng, xác minh n (số ẩn của hệ phương trình).

Xem thêm: Nguyên Nhân Ra Đời Của Các Thành Thị, Cư Dân Sống Ở Đó Làm Những Nghề Gì

+ đối chiếu để tóm lại về số nghiệm của hệ phương trình.

- giả dụ hệ phương trình có nghiệm, lập hệ phương trình bắt đầu (là hệ phương trình dìm ma trận bậc thang làm ma trận thông số mở rộng)

+ nếu hệ phương trình có một nghiệm, ta đang giải được trực tiếp nghiệm từ hệ phương trình mới.

+ nếu hệ phương trình vô số nghiệm, ta chọn ẩn ko cơ bản, ẩn cơ phiên bản để giải nghiệm tổng quát.

Ví dụ:

Giải hệ phương trình sau:

*

Lập ma trận hệ số mở rộng, dùng những phép biến đổi để mang lại dạng bậc thang và tìm hạng của ma trận.

Xem thêm: Ảnh Hưởng Của Ánh Sáng Ảnh Hưởng Tới Đời Sống Thực Vật Làm, Ánh Sáng Ảnh Hưởng Tới Đời Sống Thực Vật, Làm

*

Từ đó suy ra, hệ phương trình vô số nghiệm. Lựa chọn ẩn không cơ bản, ẩn cơ phiên bản để giải nghiệm tổng quát của hệ.