CÁCH GỌI TÊN ANKEN

     

Etilen(CH2 = CH2) và những chất tiếp sau có cách làm phân tử C3H6C4H8, C5H10,... Có đặc thù tươngtự etilen lập thành hàng đồng đẳng gồm công thức phân tử chung CnH2n(n > 2) được điện thoại tư vấn là anken giỏi olefin.

Bạn đang xem: Cách gọi tên anken

2. Đồng phân

a.Đồng phân cấu tạo

Etilenvà propilen không tồn tại đồng phân anken. Tự C4H8 trở đi, ứngvới một công thức phân tử có các đồng phân anken về vị trí link đôi cùng về mạchcacbon.

b.Đồng phân hình học

Trongphân tử anken, mạch chính là mạch cacbon nhiều năm nhất bao gồm chứa liên kết đôi C=C. Nhữnganken nhưng mỗi nguyên tử cacbon tại đoạn liên kết đôi link với hai nhómnguyên tử khác nhau sẽ bao gồm sự phân bố không gian khác nhau của mạch chính xungquanh link đôi. Sự phân bố không giống nhau đó tạo ra đồng phân về địa chỉ khônggian của các nhóm nguyên tử hotline là đồng phân hình học.

Đồngphân tất cả mạch bao gồm ở cùng phía của link đôi được điện thoại tư vấn là đồng phân cis-,đồng phân bao gồm mạch chính ở về hai phía không giống nhau của links đôi được điện thoại tư vấn là đồngphân trans-.

3. Danh pháp

a.Tên thông thường

Mộtsố ít anken có tên thông thường, khởi đầu từ tên ankan có cùng số nguyên tửcacbon bằng phương pháp đổi đuôi -an thành -ilen. Thí dụ: etilen C2H4;propilen C3H6; butilen C4H8.

b.Tên rứa thế

Tênthay thế của anken được khởi đầu từ tên ankan tương ứng bằng cách đổi đuôi -anthành -en. Từ C4H8 trở đi, trong tên anken đề xuất thêm số chỉvị trí nguyên tử cacbon đầu tiên chứa link đôi. Mạch cacbon được khắc số từphía gần links đôi hơn.

Tên sửa chữa thay thế và một vài hằng số đồ vật lí của một số anken:

*

II. đặc điểm vậtlí

Mộtsố hằng số đồ gia dụng lí của các anken đầu hàng đồng đẳng được trình bày trong bảng trên.

Ởđiều khiếu nại thường, các anken trường đoản cú C2H4 mang lại C4H8là hóa học khí; từ C5H10 trở đi là chất lỏng hoặc hóa học rắn.

Nhiệtđộ lạnh chảy, ánh nắng mặt trời sôi và khối lượng riêng của các anken tăng cao theo chiềutăng của phân tử khối.

Cácanken đều nhẹ nhàng hơn nước (D 3) cùng không chảy trong nước.

III. Tính chất hóahọc

Ankendễ dàng thâm nhập phản ứng cộng chế tạo thành hợp chất no tương ứng.

Xem thêm: Những Bài Toán Khó Lớp 7 Và Cách Giải, 70 Bài Tập Toán Nâng Cao Lớp 7 Điển Hình

1. Phản ứng cộng

a.Cộng hiđro

Khiđun lạnh có kim loại niken (hoặc platin hoặc palađi) làm cho xúc tác, anken kết hợpvới hiđro sinh sản thành ankan tương ứng.

b.Cộng halogen

Thínghiệm: Dẫn khí etilen từ bỏ từ lấn sân vào dung dịch brom, thấy màu nâu đỏ của dung dịchnhạt dần.

Rótdung dịch brom vào cốc đựng anken (lỏng) thấy dung dịch brom mất màu.

Cácđồng đẳng của etilen đều làm mất đi màu hỗn hợp brom.

c.Cộng HX (X là OH, Cl, Br,...)

Cácanken cũng gia nhập phản ứng cùng với nước, với hiđro halogenua (HCl, HBr, HI),với những axit mạnh.

Cácanken có cấu trúc phân tử không đối xứng khi công dụng với HX hoàn toàn có thể sinh ra hỗnhợp hai sản phẩm.

Quytắc cộng Mac-côp-nhi-côp (1838-1904): Trong phản bội ứng cộng HX vào link đôi,nguyên tử H (hay phần với điện dương) đa phần cộng vào nguyên tử cacbon bậc thấphơn (có nhiều H hơn), còn nguyên tử hay đội nguyên tử X (phần với điện âm) cộngvào nguyên tử cacbon bậc cao hơn (có không nhiều H hơn). 

2. Làm phản ứng trùnghợp

Ởnhiệt độ cao, áp suất cao và tất cả chất xúc tác ưng ý hợp, những phân tử anken gồm thểkết phù hợp với nhau sinh sản thành những phân tử gồm mạch cực kỳ dài với phân tử khối lớn.

Thídụ:

$nCH_2= CH_2xrightarrowt^o, p, xtleft( - CH_2 - CH_2 - ight)_n$

etilen polietilen(PE)

Phảnứng như bên trên được hotline là làm phản ứng trùng phù hợp (thuộc các loại phản ứng polime hóa) làquá trình phối hợp liên tiếp nhiều phân tử nhỏ giống nhau hoặc tương tự nhau tạothành phần nhiều phân tử không nhỏ (gọi là polime).

Chấtđầu (C2H4) gia nhập phản ứng trùng hợp được call làmonome. Thành phầm $

3. Phản ứng oxi hóa

a.Phản ứng oxi hóa hoàn toàn

Khibị đốt cùng với oxi, etilen và các đồng đẳng đều cháy và tỏa các nhiệt.

b.Phản ứng oxi hóa không trả toàn

Thínghiệm: Sục khí etilen vào hỗn hợp KMnO4, thấy màu của dung dịchnhạt dần dần và bao gồm kết tủa nâu đen của MnO2.

Xem thêm: Khi Đốt Cháy Hoàn Toàn 3 6G Ankan X Thu Được 5,6 Lít Khí Co2(Đktc)

Cácđồng đẳng của etilen cũng làm mất màu hỗn hợp KMnO4. Phản bội ứng nàyđược dùng làm phân biệt anken cùng với ankan.

IV. Điều chế

1. Trong chống thínghiệm

Etilenđược điều chế từ ancol etylic:

$C_2H_5OHxrightarrowH_2SO_4đặc, 170^oCCH_2 = CH_2 + H_2O$

2. Trong công nghiệp

Cácanken được pha chế từ ankan:

$C_nH_2n+ 2xrightarrowt^o, pC_nH_2n + H_2$

V. Ứng dụng

Cácanken và dẫn xuất của anken là vật liệu cho nhiều quá trình sản xuất hóa học.Etilen, propilen, butilen được sử dụng làm hóa học đầu tổng hợp các polime có khá nhiều ứngdụng.