Cách Hạch Toán Chiết Khấu Thanh Toán

     

Sau khi hoàn thành việc mua hàng hóa với chế độ chiết khấu đã có thỏa thuận, kế toán bắt buộc hạch toán hóa đơn nguồn vào có chiết khấu. Vậy hạch toán cụ thể chiết khấu yêu thương mại là gì? Kế toán bên mua và bên phân phối cần hạch toán vào những thông tin tài khoản nào, giá thành khoản này tính ra sao?

*

Hạch toán hóa đơn nguồn vào có ưu tiên thương mại.

Bạn đang xem: Cách hạch toán chiết khấu thanh toán

1. Hạch toán tách khấu thương mại dịch vụ là gì?

Chiết khấu thương mại là khoản công ty lớn bán tiết kiệm chi phí với chính sách giảm giá niêm yết cho khách hàng mua hàng hóa, dịch vụ với một khối lượng, số lượng lớn. Hạch toán tách khấu thương mại dịch vụ là nghiệp vụ mà kế toán công ty cần tiến hành ghi bút toán theo như đúng quy định.Kế toán đề nghị phân biệt cụ thể hai khái niệm tách khấu thương mại dịch vụ và giảm ngay hàng bán:- chiết khấu thương mại là khoản công ty bán giảm ngay niêm yết cho quý khách với số lượng, khối lượng lớn.- ưu đãi giảm giá hàng phân phối là khoản sút trừ cho người mua do hàng hóa không thỏa mãn nhu cầu được một vài yêu cầu như kém phẩm chất, không đúng quy cách,...

2. Thông tin tài khoản hạch toán hóa đối chọi hóa đơn nguồn vào có phân tách khấu

Cách hạch toán tiết kiệm chi phí với chính sách giảm giá hàng bán, hạch toán tách khấu thương mại dịch vụ khi bán sản phẩm và khi mua sắm và chọn lựa (nhận được ưu đãi thương mại) được vận dụng theo Thông bốn 200/2014/TT-BTC và Thông bốn 133/2016/TT-BTC:- Nếu công ty lớn sử dụng chế độ kế toán theo Thông tư 200/2014/TT-BTC: triển khai hạch toán phân tách khấu thương mại vào tài khoản 521 - Tài khoản dùng để thể hiện chi phí chiết khấu dịch vụ thương mại do mua sắm và chọn lựa với khối lượng lớn nhưng chưa được ghi trên hóa đối kháng khi cung cấp trong kỳ.- công ty sử dụng chính sách kế toán theo Thông bốn 133/2016/TT-BTC: Kế toán triển khai hạch toán tách khấu thương mại dịch vụ vào TK 511.Trong đó, kết cấu tài khoản 521:Bên Nợ:

Số chiết khấu thương mại dịch vụ đã được đồng ý thanh toán cho khách hàng.Số giảm giá hàng chào bán đã chấp thuận cho những người mua hàng.Doanh thu của hàng chào bán bị trả lại, đang trả lại tiền cho tất cả những người mua hoặc đã làm được trừ vào khoản đề xuất thu khách hàng.

Bên Có:

Cuối kỳ, kế toán tài chính kết chuyển tổng thể chiết khấu yêu đương mại, giảm giá hàng bán, lợi nhuận hàng trả lại sang thông tin tài khoản 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ.

*

Sử dụng tài khoản 521 hoặc 511 nhằm hạch toán.

Kết cấu cùng nội dung tài khoản 511 - phản chiếu doanh thu bán sản phẩm hóa hỗ trợ dịch vụ của doanh nghiệp trong một kỳ kế toán của chuyển động sản xuất, gớm doanh.Bên Nợ:

Các khoản thuế con gián thu cần nộp: GTGT, TTĐB, XK, BVMT.Kết chuyển doanh thu thuần vào TK 911 - Xác định hiệu quả kinh doanh.

Bên Có: lợi nhuận bán sản phẩm, hàng hóa, bất động đậy sản đầu tư và hỗ trợ dịch vụ của chúng ta thực hiện nay trong kỳ kế toán.>> rất có thể bạn quan liêu tâm: Hóa đơn điện tử, Báo giá hóa đơn điện tử.

3. Doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo cách thức khấu trừ

Đối với doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo phương thức khấu trừ, phân tách khấu thương mại dịch vụ có 3 bề ngoài cụ thể bao gồm:

3.1. Tách khấu dịch vụ thương mại theo từng lần mua hàng

Theo từng lần mua hàng, hàng hóa, dịch vụ vận dụng chiết khấu mến mại dành cho khách sản phẩm thì hóa 1-1 GTGT ghi giá bán đã có chiết khấu yêu quý mại dành cho khách hàng, thuế GTGT, tổng giá giao dịch thanh toán đã bao gồm thuế GTGT.Như vậy, trường phù hợp này trên hóa đơn GTGT thể hiện giá thành đã tách khấu dịch vụ thương mại => nên những khi hạch toán sẽ không còn thể hiện cây bút toán khuyến mãi thương mại, giảm ngay hàng bán. Cầm thể:Hạch toán đối với bên bán:Nợ TK 111, 112, 131: Tổng số chi phí trên hóa đơn.Có Tk 511: tổng số tiền vẫn trừ chiết khấu (chưa thuế).Có TK 3331: Thuế GTGT.

Xem thêm: Giải Bài 53 Trang 77 Sgk Toán 7 Tập 1, Bài 53 Trang 77 Toán 7 Tập 1

Hạch toán so với bên mua:Nợ TK 156: cực hiếm trên hóa đơn.Nợ TK 1331: Thuế GTGT.Có TK 111, 112, 331.

3.2. Tách khấu dịch vụ thương mại theo số lượng, doanh số

Nếu câu hỏi chiết khấu thương mại căn cứ vào số lượng, lợi nhuận hàng hóa, dịch vụ thương mại thì số tiền ưu tiên được tính kiểm soát và điều chỉnh trên hóa đơn bán sản phẩm hóa, dịch vụ thương mại của lần mua cuối cùng hoặc kỳ tiếp theo. Nghĩa là đang rơi vào một trong những trong hai tình huống:Trường đúng theo 1: Số tiền tách khấu nhỏ tuổi hơn số tiền trên hóa đối kháng cuối cùngKế toán bắt buộc trừ trực tiếp bên trên hóa solo cuối cùng, phía 2 bên hạch toán như sau:Bên phân phối phản ánh doanh thu:Nợ TK 131, 111, 112: biểu hiện số tiền tách khấu.Có TK 511: Thể hiện lệch giá đã phân tách khấu.Có TK 3331: Thuế GTGT.Bên mua hạch toán:Nợ TK 156: giá bán trên hóa đối kháng (giá đang trừ khoản tách khấu).Nợ TK 1331: Thuế GTGT.Có TK: 111, 112, 331: Số tiền vẫn trừ khoản tách khấu.

*

Kế toán trừ trực tiếp trên hóa đơn cuối cùng.

Trường hòa hợp 2: trường hợp số tiền chiết khấu to hơn số tiền trên hóa đối kháng cuối cùng:Kế toán phải tạo lập hóa đơn điều chỉnh giảm các hóa đơn trước đó. Cố thể, so với các hóa 1-1 lần 1, 2, 3,.. Kế toán tiến hành hạch toán như bình thường.Hóa đơn điều chỉnh giảm vẫn hạch toán như sau:Bên bán:- phản chiếu số tiền ưu đãi thương mại:Nợ TK 521: Số tiền phân tách khấu thương mại (nếu doanh nghiệp theo chính sách kế toán trên Thông bốn 133 thì hạch toán vào tài số tiền nợ 511).Nợ TK 3331: Số tiền thuế GTGT được kiểm soát và điều chỉnh giảm.Có TK 131, 111, 112.-Cuối kỳ kế toán kết đưa ghi (nếu công ty lớn theo chế độ kế toán tại Thông tứ 133):Nợ TK 511: Doanh thu bán hàng và hỗ trợ dịch vụ.Có TK 521: các khoản sút trừ doanh thu.Bên mua:Bên mua sẽ địa thế căn cứ vào việc hàng tách khấu thương mại dịch vụ có còn tồn vào kho hay không để thực hiện hạch toán.- nếu hàng chiết khấu thương mại vẫn tồn vào kho => Ghi giảm ngay trị hàng tồn kho.Nợ TK 331, 111, 112: Số tiền chiết khấu thương mại.Có TK 156: giảm ngay trị sản phẩm tồn kho.Có TK 1331: sút số thuế đã có được khấu trừ.-Nếu hàng đó đã bán thì ghi giảm ngay vốn mặt hàng bán:Nợ TK 331, 111, 112: Số tiền khuyến mãi thương mại.Có TK 632: giảm giá vốn.Có TK 1331: bớt số thuế đã có khấu trừ.-Nếu hàng hóa đã được đưa vào sản xuất, kinh doanh, quản lý => Ghi giảm đưa ra phí:Nợ TK 331, 111, 112: Số tiền ưu tiên thương mại.Có TK 154, 642: Giảm chi tiêu tương ứng.Có TK 1331: bớt số thuế đã làm được khấu trừ.- Nếu sản phẩm & hàng hóa đã được thực hiện cho vận động xây dựng cơ phiên bản => Ghi giảm giá cả xây dựng cơ bản:Nợ TK 331, 111, 112: Số tiền ưu tiên thương mại.Có TK 241: Giảm ngân sách xây dựng cơ bản.Có TK 1331: giảm số thuế đã được khấu trừ.

3.3. Phân tách khấu dịch vụ thương mại khi dứt chương trình

Trường hòa hợp số tiền chiết khấu được lập khi xong chương trình thì kế toán tài chính lập hóa đơn điều chỉnh kèm bảng kê những số hóa 1-1 cần điều chỉnh, số tiền, tiền thuế điều chỉnh.Bên chào bán hạch toán:- phản nghịch ánh chiết khấu thương mại dịch vụ phát sinh trong kỳ:Nợ TK 521: Số tiền chiết khấu thương mại (Nếu công ty theo chế độ kế toán của Thông bốn 200).Nợ TK 511: Nếu doanh nghiệp lớn theo cơ chế kế toán của Thông bốn 133.Nợ TK 3331: Số tiền thuế GTGT được điều chỉnh giảm.

*

Lập hóa đơn điều chỉnh kèm bảng kê.

Xem thêm: Giải Công Nghệ Bài 4 Lớp 9 Bài 4: Thực Hành: Sử Dụng Đồng Hồ Đo Điện

Bên tải hạch toán:-Nếu hàng phân tách khấu dịch vụ thương mại vẫn tồn trong kho => Ghi giảm ngay trị mặt hàng tồn kho.Nợ TK 331, 111, 112: Số tiền ưu đãi thương mại.Có TK 156: ưu đãi giảm giá trị hàng tồn kho.Có TK 1331: giảm số thuế đã làm được khấu trừ.-Nếu hàng đó đã bán thì ghi giảm ngay vốn mặt hàng bán:Nợ TK 331, 111, 112: Số tiền ưu tiên thương mại.Có TK 632: giảm giá vốn.Có TK 1331: sút số thuế đã làm được khấu trừ.-Nếu sản phẩm & hàng hóa đã được đưa vào sản xuất, ghê doanh, quản lý => Ghi giảm chi phí:Nợ TK 331, 111, 112: Số tiền ưu đãi thương mại.Có TK 154, 642: Giảm giá cả tương ứng.Có TK 1331: giảm số thuế đã có được khấu trừ.-Nếu hàng hóa đã được thực hiện cho vận động xây dựng cơ phiên bản => Ghi giảm giá cả xây dựng cơ bản:Nợ TK 331, 111, 112: Số tiền khuyến mãi thương mại.Có TK 241: Giảm chi tiêu xây dựng cơ bản.Có TK 1331: giảm số thuế đã có được khấu trừ.

3. Doanh nghiệp lớn nộp thuế theo cách thức trực tiếp