CÁCH LÀM BÀI TẬP WORD FORM

     

Để làm tốt phần thi Reading, những em rất cần phải nắm vững cấu tạo ngữ pháp word form. Dạng bài bác tập word form thường được vận dụng nhiều vào park 5 của đề thi TOEIC. Cùng thehetrethanhhoa.com.vn học bài bác và làm bài bác tập dạng về công ty điểm ngữ pháp này nhé!


1. Word khung là gì?

Word formation (hay còn gọi tắt là word form), đây là một dạng bài tập yêu thương cầu bạn học tạo nên một xuất phát điểm từ một từ mang đến sẵn hoặc đối lựa lựa chọn một từ trong số các một số loại đã cho. Cơ mà từ này phải phù hợp về ngữ pháp tự loại, về ngữ nghĩa, toàn cảnh của câu cùng đoạn văn.

Bạn đang xem: Cách làm bài tập word form

Bài tập về word form cực kỳ phổ biến trong các kỳ thi tiếng Anh đặc biệt như IELTS, TOEIC, Cambridge FCE, … hay thậm chí còn cũng mở ra trong đề ôn tập, soát sổ giữa, kì, cuối kì ở những bậc học.

Dạng bài bác này đánh giá xem các bạn có cầm chắc ngữ pháp các dạng từ một số loại danh tính cồn trạng không. Bởi vì vậy để gia công tốt dạng bài xích tập này, chúng ta cần nắm vững kiến thức về từ bỏ word form, từ bỏ loại.

2. Word form dạng danh từ

Danh từ là từ các loại đóng được “nhiều vai” vào câu giờ Anh, cấu trúc cấu tạo cũng có khá nhiều dạng.


*
*
*
Word size dạng tính từ

4.1. Đặc điểm về vị trí

Tính tự thường sẽ có 2 địa chỉ đứng phổ biến:

Tính từ đứng trước danh từ

Vị trí này xét về khía cạnh ngữ nghĩa, tính từ bỏ sẽ xẻ ngữ trực tiếp mang lại danh từ vùng phía đằng sau nó.

Ví dụ minh hoạ:What a great idea! → Tính từ bỏ “great” té ngữ cho danh từ “idea” yêu cầu đứng phía trước.

Tính từ đứng sau linking verb (động từ bỏ nối)

Một số hễ từ nối thường gặp gỡ như tobe, seem, bacome, feel, look, sound, taste,… sẽ nên tính từ bỏ theo sau để bổ sung cập nhật nghĩa mang đến câu.

Ví dụ minh hoạ:He looks good → Tính trường đoản cú “good” vấp ngã ngữ đến động trường đoản cú nối “look”

4.2. Các dạng word size của tính từ

Tính từ có thể tạo ra thành trường đoản cú danh tự và rượu cồn từ, bọn chúng thường đã có cấu trúc từ các đuôi sau:

-al/-ial:,normal,presidential, industrial,…-able/-ible: comfortable, comparable, readable, capable, incredible, considerable, invisible,….-less: careless, endless, harmless, priceless, motionless, timeless,….-y: rainy, angry, muddy, busy, sunny, wyndy, wealthy,……-ic: romantic, classic, specificm economic, toxic, heroic,…….-ful: careful, beautiful, wonderful, harmful, peaceful,….-ish: childish, foolish, British, Irish,-ical: economical, aeronautical, comical, historical, alphabetical,musical, political, physical,……-ive, -ative: attractive, active, decisive, alternative, talkative, creative,……-eous, -ious, -ous: spontaneous, humorous, hideous, poisonous, ambitious, anxious, notorious, famous, dangerous,…….-ed: interested, tired, excited, surprised,….-ing: exciting, touching, interesting,….

Một số từ tất cả đuôi ly thường bị nhầm là trạng từ, nhưng thực tế chúng là các tính từ gồm dạng đặc biệt: cowardly, friendly, manly, lively, lovely, smelly, (un) likely, miserly, scholarly, silly, ghastly,…

Ngoài ra, trong kho tàng từ vựng giờ đồng hồ Anh cũng đều có những từ tất cả đuôi ly vừa là trạng trường đoản cú vừa là tính trường đoản cú như: early, daily, weekly, yearly, nightly,….


5. Word khung dạng trạng từ

Các dạng câu bài tập về word form trạng từ là một trong những bẫy thường gặp trong phần tranh tài part 5 TOEIC. Bởi vì vậy, các bạn đang ôn thi cần nắm vững trọng điểm ngữ pháp này nhé.

5.1. Các công dụng bổ nghĩa của trạng từ

Trạng từ bỏ trong giờ Anh thường được thực hiện để bổ nghĩa vào câu. Trạng từ tất cả 3 tác dụng bổ nghĩa chính:

Trạng từ té nghĩa cho động từ bỏ tobe

Khi trạng từ bỏ được sử dụng cho chức năng này, nó thường đứng sau tobe và trước tính danh hễ từ.

Xem thêm: Bài Soạn Bài Chị Em Thúy Kiều Ngữ Văn 9, Soạn Bài: Chị Em Thúy Kiều

Ví dụ minh hoạ:He is upstairs. He will only be in the second minute.

Trạng từ xẻ nghĩa đến động tự thường

Trạng từ rất có thể đứng trước và sau rượu cồn từ hay tuỳ theo các loại trạng trường đoản cú và kết cấu câu.

Ví dụ minh hoạ: She works out frequently.

Trạng từ té nghĩa cho tính từ bỏ trạng từ khác.

Một số câu cần nhấn mạnh vấn đề về ý nghĩa, biểu đạt chi ngày tiết thì trạng từ sẽ tiến hành sử dụng cho tác dụng này.

Ví dụ minh hoạ: The recipr sounds really delicious.

5.2. Các dạng word khung của trạng từ

Có không hề ít dạng trạng từ như trạng trường đoản cú chỉ thời gian, trạng từ bỏ mức độ, trạng trường đoản cú chỉ phương thức của vụ việc hoặc hành động nào đó.

Một số trạng từ biểu đạt thời gian:lately, tomorrow, alreafy, early, soon, now, yesterday, still, recently, finally, today,….Một số trạng từ miêu tả mức độ:enough, absolutely, somewhat, pretty, perfectly, awfully, remarkable, highly, utterly,….

Xem thêm: Phân Tích 2 Câu Thơ Đầu Tự Tình 2, Phân Tích Bài Thơ Tự Tình 2 Của Hồ Xuân Hương

Một số trạng từ diễn tả tần suất:always, religiously, generally, normally, sometimes, rarely, hardly, occasionally, …Một số trạng từ tế bào tả cách thức (ứng xử, phong cách, biểu hiện,…): carefully, anxiously, accurately, professionaly, experly, luckily, cautiously, greedily, ….

6. Bài bác tập về word from trong giờ Anh

Bài tập

Bài tập 1: Dưới đó là 50 câu bài bác tập về word form các em hoàn toàn có thể tham khảo.She ‘s beautiful with a ……………………….. Smile. (Love) …………………….., the barber cut my hair too short. (luck)Each of my friends has a ………………………. Character. (differ)Namis very ……………………….., kind and generous. (Social)My uncle often spends his miễn phí time doing volunteer work at a local ………. (orphan).She has short …………………….. Hair. (curl).Trung & his brother lượt thích ………………………… movies very much. (act)My brother likes acting and outdoor ………………………………. (act).Bellexperimented with ways of transmitting…………… over a long distance. (speak)Bell…………………. Demonstrated his invention. (success).Mr Phong made an …………………. Lớn see us at two o’clock. (arrange)Thomas Watson wasBell’s …………………., wasn’t he? (assist)There wasn’t any …………………. In our village two years ago. (electric)“The lost shoe”is one of the ……………………..stories I lượt thích best. (tradition)Everyone was ……………………….. At the soccer match. (excite).Marconi was the ……………………. Of radio. (invent)The ……………………… of radio was made by Marconi. (invent)Alexander G.B ……………………….. Demonstrates his invention. (success)Can I leave the ……………………….. Of the table for you? (arrange)We have two postal …………………… each day. (deliver)I’m going to the siêu thị for a rice ……………………. (cook)Be careful khổng lồ cover the ……. Sockets for the safety of the children. (electric)The music is beautiful. It makes the movie ……………………. (forget)In order to lớn save the …., remember to lớn turn off the lights before going out. (electric)The boy fell off his bicycle & ……………………… broke his arm. (fortunate)His broken arm was still ……………………….. (pain).A fairy appeared và …………………………. Changed her old clothes. (magic)The tiger wanted to lớn see the farmer’s ………………………… (wise).The police came ………………………….. . (immediate)Our life is much better with the help of modern …………………….. (equip)In the story, the prince got ………………….. To a poor girl. (marry).He is an …………………….. Student. (excellence)Thank you for your …………………………. Party. (enjoy)Remember to check for ….. Mistakes before handing in your writing. (spell)……… in sport competitions is open to everyone in our school. (paticipate)Her parents are pleased with her good ……………………….. (behave)His …………………. Of some words is not correct. (pronounce)My teacher is proud of my …………………… in my study. (improve)I can vì all the excercises ……………………… (easy)The Boy Scouts of America is a youth ……………………………. (organize)The form must have the …………………. Of the writer. (sign)Our teacher always gives us ……….. So that we can work hard. (encourage)If you want to join the club, please fill in this ……………….. Form. (apply)Who is the ……………… of this car? (own)There are not enough doctors in this ………………… (neighbor)The ……… in the area are against the building of the new high way. (reside)I want lớn become a famous ……………………. When I grow up. (photograph)There is a wide ………………… of clothes for you in this summer. (select)Mai always brings an English dictionary in her ……………………… (pack)The weather is getting (bad) ……………….Bài 2: Chọn đáp án đúng

1. “I have a daughter.” “______”