Cách Làm Báo Cáo Lưu Chuyển Tiền Tệ Trực Tiếp

     

Hướng dẫn lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ mới nhất theo thông bốn 200/2014/TT-BTC.Báo cáo lưu chuyển tiền tệ là một trong những báo cáo quan trọng bội nghịch ánh dòng tài chính đi ra với vào của doanh nghiệp. Đối với report Lưu giao dịch chuyển tiền tệ bao gồm cách lập là theo phương thức trực tiếp hoặc con gián tiếp. Bài viết dưới phía trên xin chia sẻ với chúng ta cách lập báo cáo lưu chuyển khoản qua ngân hàng tệ theo Thông tư 200 theo phương thức trực tiếp và gián tiếp.

Bạn đang xem: Cách làm báo cáo lưu chuyển tiền tệ trực tiếp

1. Qui định lập và trình bày report lưu giao dịch chuyển tiền tệ

Việc lập cùng trình bày báo cáo lưu chuyển khoản qua ngân hàng tệ thường niên và những kỳ kế toán giữa niên độ phải tuân hành các vẻ ngoài của chuẩn chỉnh mực kế toán tài chính số 24 “Báo cáo lưu chuyển khoản qua ngân hàng tệ” .

Các khoản chi tiêu ngắn hạn được coi là tương đương tiền trình bày trên report lưu giao dịch chuyển tiền tệ chỉ bao gồm các khoản đầu tư ngắn hạn tất cả thời hạn tịch thu hoặc đáo hạn không quá 3 tháng gồm khả năng đổi khác dễ dàng thành một lượng tiền xác minh và không có rủi ro trong thay đổi thành tiền kể từ ngày cài khoản đầu tư đó tại thời điểm báo cáo. Ví dụ kỳ phiếu ngân hàng, tín phiếu kho bạc, chứng từ tiền gửi… có thời hạn thu hồi hoặc đáo hạn không thật 3 tháng kể từ ngày mua.

Doanh nghiệp phải trình bày các luồng tiền trên báo cáo lưu giao dịch chuyển tiền tệ theo cha loại hoạt động: vận động kinh doanh, hoạt động chi tiêu và chuyển động tài chính theo hình thức của chuẩn mực kế toán số 24 ” báo cáo lưu giao dịch chuyển tiền tệ”.

– Luồng chi phí từ hoạt động kinh doanh là luồng tiền phát sinh từ các hoạt động tạo ra doanh thu chủ yếu của chúng ta và các hoạt động khác không hẳn là là những hoạt động chi tiêu hay vận động tài chính

– Luồng tiền từ vận động đầu từ là luồng tiền tạo ra từ các chuyển động mua sắm, xây dựng, thanh lý, nhượng bán những tài sản dài hạn và những khoản đầu tư khác không thuộc các khoản tương tự tiền;

– Luồng chi phí từ chuyển động tài chính là luồng tiền tạo nên từ các vận động tạo ra các đổi khác về quy mô với kết cấu của nguồn chi phí chủ sở hữu và vốn vay của doanh nghiệp.

Các luồng tiền tạo ra từ các vận động kinh doanh, hoạt động chi tiêu và hoạt động tài chính tiếp sau đây được report trên cửa hàng thuần:

– Thu tiền và bỏ ra trả chi phí hộ quý khách như tiền mướn thu hộ, chi hộ và trả lại mang lại chủ mua tài sản.

– Thu chi phí và đưa ra tiền đối với các khoản có vòng quay nhanh, thời gian đáo hạn ngắn như: mua, chào bán ngoại tệ; Mua, bán các khoản đầu tư; những khoản đi vay hoặc mang đến vay thời gian ngắn khác tất cả thời hạn thanh toán không quá 3 tháng.

Các luồng tiền tạo nên từ các giao dịch bởi ngoại tệ phải được qui thay đổi ra đồng tiền chính thức sử dụng trong ghi sổ kế toán với lập report tài bao gồm theo tỷ giá hối hận đoái tại thời điểm phát sinh giao dịch.

Xem thêm: Cho Biết Công Dụng Của Đồng Hồ Đo Điện Là Gì? Cấu Tạo Và Cách Sử Dụng

Các thanh toán về đầu tư và tài chủ yếu không trực tiếp thực hiện tiền hay các khoản tương tự tiền không được trình diễn trong báo cáo lưu giao dịch chuyển tiền tệ, Ví dụ:

– việc mua tài sản bằng phương pháp nhận các khoản nợ tương quan trực tiếp hoặc thông qua nghiệp vụ cho mướn tài chính.

– vấn đề chuyển nợ thành vốn chủ sở hữu

Các khoản mục tiền và tương tự tiền vào đầu kỳ và cuối kỳ, tác động của chuyển đổi tỷ giá ân hận đoái quy đổi ngoại tệ nên được trình diễn thành những chỉ tiêu hiếm hoi trên báo cáo lưu chuyển khoản qua ngân hàng tệ để so sánh số liệu với các khoản mục tương xứng trên bảng bằng vận kế toán.

Doanh nghiệp phải trình bày giá trị và vì sao của các khoản chi phí và tương đương tiền có số dư cuối kỳ lớn vì doanh nghiệp nắm giữ nhưng ko được áp dụng do gồm sự tiêu giảm của quy định hoặc những ràng buột khác mà lại doanh nghiệp đề xuất thực hiện.

2. Cơ sở lập báo cáo lưu chuyển khoản tệ

Việc lập báo cáo lưu chuyển khoản qua ngân hàng tệ được địa thế căn cứ vào:

– Bảng phẳng phiu kế toán

– báo cáo kết quả chuyển động kinh doanh

– bạn dạng thuyết minh report tài chính

– báo cáo lưu giao dịch chuyển tiền tệ kỳ trước

– các tài liệu kế toán khác, như: Sổ kế toán tài chính tổng hợp, sổ kế toán chi tiết, những tài khoản “Tiền mặt”, “Tiền gởi ngân hàng”, “Tiền vẫn chuyển”; Sổ kế toán tài chính tổng hợp và sổ kế toán chi tiết của các tài khoản tương quan khác, bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ và các tài liệu kế toán cụ thể khác…

*

Hình ảnh: giải pháp lập bảng lưu chuyển tiền tệ theo thông tư 200

3. Yêu cầu về mở và ghi sổ kế toán phục vụ lập report lưu giao dịch chuyển tiền tệ

– Sổ kế toán cụ thể các thông tin tài khoản phải thu, yêu cầu trả buộc phải được mở chi tiết theo 3 các loại hoạt động: hoạt động kinh doanh, hoạt động đầu tư chi tiêu và vận động tài chính.

– Đối cùng với sổ kế toán cụ thể các thông tin tài khoản “Tiền mặt”, “Tiền nhờ cất hộ ngân hàng”, “Tiền đã chuyển” nên có chi tiết để theo dõi và quan sát được 3 các loại hoạt động: vận động kinh doanh, vận động đầu tư, chuyển động tài chính làm địa thế căn cứ tổng đúng theo khi lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ. Ví dụ, so với khoản tiền trả bank về cội và lãi vay, kế toán nên phản hình ảnh riêng số chi phí trả lãi vay với số tiền trả cội vay trên sổ kế toán bỏ ra tiết.

– Tại thời điểm cuối niên độ kế toán, khi lập report lưu chuyển tiền tệ, công ty phải xác định các khoản chi tiêu ngắn hạn gồm thời hạn tịch thu hoặc đáo hạn không thật 3 tháng tính từ lúc ngày mua thỏa mãn định nghĩa được coi là tương đương tiền tương xứng với cơ chế của chuẩn mực “Báo cáo lưu chuyển khoản qua ngân hàng tệ” để đào thải ra khỏi các khoản mục tương quan đến hoạt động chi tiêu ngắn hạn. Giá trị các khoản tương đương tiền được cộng (+) vào tiêu chí “Tiền và các khoản tương tự tiền cuối kỳ” trên report lưu chuyển tiền tệ.

Xem thêm: Sự Khác Nhau Giữa Phong Hóa Lí Học Phong Hóa Hóa Học Và Phong Hóa Sinh Học

– Đối với những khoản đầu tư chi tiêu chứng khoán và vẻ ngoài nợ ko được xem như là tương đương tiền, kế toán phải căn cứ vào mục đích đầu tư để lập bảng kê cụ thể xác định những khoản đầu tư chứng khoán và lao lý nợ phục vụ cho mục đích thương mại dịch vụ (mua vào nhằm bán) và giao hàng cho mục đích nắm giữ chi tiêu để thu lãi.

4. Hướng dẫnlập report lưu chuyển khoản tệ theo Thông bốn 200 theo phương thức trực tiếp cùng gián tiếp