CÁCH LẤY BLOCK TRONG AUTOCAD

     

Insert block trong cad (lệnh insert block, chèn block trong autocad, giải pháp lấy block trong autocad, chèn block vào bạn dạng vẽ autocad, quản lý block trong cad, lệnh I trong cad) là lệnh để chèn block hoặc file bản vẽ vào trong bạn dạng vẽ hiện tại hành. Cách áp dụng lệnh insert vào cad như sau:

• Lệnh: Insert

• Lệnh tắt: I

• Menu: Insertlock

Command: Insert↵ Hoặc từ Insert menu chọn Block…Xuất hiện hộp thoại Insert.

Bạn đang xem: Cách lấy block trong autocad

*

Các chọn lọc hộp thoại Insert:Name: Chỉ định tên của block hoặc file phiên bản vẽ buộc phải chèn vào bản vẽ hiện tại hành. Block mà bạn chèn trong đợt này đang là block mặc định cho các lần chèn bởi lệnh Insert sau đó. Biến hệ thống INSNAME lưu trữ tên của block khoác định.Browse…: Làm xuất hiện hộp thoại Select Drawing tệp tin (tương tự khi triển khai lệnh Open), trên vỏ hộp thoại này chúng ta cũng có thể chọn block hoặc file phiên bản vẽ phải chèn.Path: Chỉ định đường dẫn của file bản vẽ chèn.

• Insertion point: chỉ định điểm chèn của block.

º Specify On-Screen Khi lựa chọn nút này và lựa chọn OK thì hộp thoại Insert tạm thời đóng lại và ta định điểm chèn trên bản vẽ theo loại nhắc:

∗ Specify insertion point or: X, Y, Z Nhập hoành độ, tung độ và cao độ điểm chèn.

Xem thêm: Cách Đổi Hỗn Số Bằng Máy Tính Casio Fx, Cách Đổi Phân Số Trên Máy Tính

• Scale: hướng đẫn tỉ lệ đến block hoặc phiên bản vẽ được chèn. Giả dụ nhập quý hiếm tỉ lệ X, Y với Z âm thì những block hoặc file bản vẽ được chèn sẽ đối xứng qua trục.

º Specify On-Screen hướng dẫn và chỉ định tỉ lệ chèn bằng các dòng nhắc

º Specify insertion point or : Chọn các lựa chọn

∗ X, Y, Z tỉ lệ chèn theo phương X, Y, X

∗ Scale tỉ trọng chèn theo các phương X, Y và Z giống như nhau.

∗ PScale chọn lựa này cho phép xem trước hình hình ảnh block trên màn hình hiển thị trước khi chèn.

Khi nhập PS xuất hiện các chiếc nhắc sau:

∗ Specify preview scale factor for XYZ axes: Nhập tỉ lệ xem trước

∗ Specify insertion point: lựa chọn điểm chèn

∗ Enter X scale factor, specify opposite corner, or : Nhập tỉ lệ theo phương X

∗ PX, PY, PZ gạn lọc này có thể chấp nhận được xem trước hình ảnh block trên màn hình trước khi chèn. Uniform Scale tỉ lệ chèn X, Y, Z như là nhau, khi đó chỉ nhập một giá trị tỉ lệ X.

• Rotation: chỉ định góc quay mang đến block được chèn.

Xem thêm: Cách Sử Dụng Ccleaner Để Dọn Dẹp Máy Tính Hiệu Quả, Hướng Dẫn Sử Dụng Phần Mềm Ccleaner Hiệu Quả

º Angle: Nhập quý giá góc con quay trực tiếp vμo vỏ hộp thoại Insert

º Specify On-Screen: chỉ định góc cù bằng các dòng nhắc

• Explode: Phá vỡ vạc các đối tượng người sử dụng của block sau thời điểm chèn. Khi đó ta chỉ cần nhập tỉ lệ X (vì X, Y với Z bằng nhau). Các đối tượng người sử dụng thành phần của block vẽ bên trên lớp 0 thì vẫn nằm trên lớp này. Các đối tượng người sử dụng được gán BYBLOCK sẽ có màu trắng. Đối tượng tất cả dạng con đường gán là BYBLOCK thì sẽ sở hữu được dạng đường CONTINUOUS.

Lệnh –Insert: Khi tiến hành lệnh –Insert sẽ xuất hiện thêm các loại nhắc chất nhận được ta chèn block hoặc file bạn dạng vẽ vào bạn dạng vẽ hiện hành như những phiên phiên bản trước đó.Command : – Insert ↵

• Enter block name or : GHE↵ Nhập tên block

• Specify insertion point or : Định điểm chèn block

• Enter X scale factor, specify opposite corner or : Nhập thông số tỉ lệ theo phương X

• Enter Y scale factor : Nhập thông số tỉ lệ theo phương Y

• Specify rotation angle : Nhập góc quay

Nếu tạo loại nhắc “Enter block name ” ta nhập ? đã liệt kê danh sách các block bao gồm trong bạn dạng vẽ.Nếu tạo mẫu nhắc “Enter block name ” ta nhập dấu ngã (~) thì sẽ hiển thị vỏ hộp thoại Select Drawing File